Вечерние молитвы и правила

Вечерние молитвы и правила

Вечерние молитвы и правила

Краткие вечерние молитвы – читать перед сном

Каждый день Православная Церковь благословляет читать вечерние и утренние молитвы. Они дошли до нас с древних времен. Вы можете читать не сразу все правило, а разбивать его на две части, а лучше взять благословение у духовника или простого батюшки в храме, рассказы ему о себе и желании молиться ежедневно. Читайте сначала краткие молитвы как правило, но регулярно.

Короткие молитвы вечерние

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.
Сла́ва Тебе́
, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
Святы́й Бо́же
, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.
Го́споди
, поми́луй. (Трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху
, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Вечерние тропари

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху
.
Го́споди
, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в
. Ами́нь.
Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам
, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
Го́споди
, поми́луй. (12 раз)

Если вы только пришли в Церквовь и недавно молитесь к Богу – такого правила молитв на каждый день хватит. Главное в них – постоянство.

Можно продолжить краткое правило небольшими молитвословиями. Следующие молитвы – ясные по смыслу, в них мы просим Бога о прощении и о том, чтобы от нас из-за наших грехов не уходили Ангелы-Хранители.

Молитва 5-я

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А также просим Господа избавить нас от искушений.

Молитва 6-я

Го́споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом, и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем, да́ждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ния воста́ния теле́снаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Следующие молитвы уникальные. Их можно читать целые сутки ежечасно по одной – 24 молитвы, по числу часов дня и ночи. Или просто периодически, разбивая.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста

Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ. Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь ду́ши моея́. Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е. Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й. Го́споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но да́ждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е. Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́. Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

Го́споди, в покая́нии приими́ мя. Го́споди, не оста́ви мене́. Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. Го́споди, да́ждь ми мысль бла́гу. Го́споди, да́ждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. Го́споди, да́ждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. Го́споди, да́ждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. Го́споди, да́ждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́. Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́. Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Список молитв к Божией Матери и Ангелу-Хранителю – нашим заступникам. Кондаки Божией Матери – краткие молитвословия Царице Небесной из акафиста, сильной древней молитвы.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Кондак Богородице

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Пресла́вная Присноде́во
, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохра́ни мя под кро́вом Твои́м.
Богоро́дице Де́во
, не пре́зри мене́, гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Ограждайте себя крестным знамением и говорите молитву Кресту Господню – самую сильную защитную. Это совсем краткая молитву Кресту, ограждающая нас быстро силой Святого Креста Христова

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохра́ни мя от вся́каго зла.

Молитва о прощении грехов

Можно читать в покаянии в любое время и особенно вечером.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся́ нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Следующими молитвенными словами заканчиваются и утренние, и вечерние молитвы:

Молитва Божьей Матери «Достойно есть» и прошение Господу

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди
, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва самая сильная краткая на сон – ею вы отдаетесь в руки Самого Господа, Который защищает и хранит вашу жизнь.

В ру́це Твои́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, предаю́ дух мой: Ты же мя благослови́, Ты мя поми́луй и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.

Вечерние молитвы — содержание и правила чтения

Узнайте все самое интересное и полезное о вечерних молитвах, прочитав статью или посмотрев видео в конце текста

Ежедневная вечерняя молитва

Подлинную христианскую жизнь невозможно представить без молитвы. Это способ связи, общения человека и Бога. Молитвой можно возносить хвалу Богу, своё покаяние, мольбы или благодарение. Но в основе любой настоящей молитвы всегда лежит любовь к Создателю, желание приблизиться к Нему и обрести Его спасительную благодать. Сердечное и смиренное обращение ко Всевышнему никогда не останется без ответа. Каждый христианин должен стремиться к исполнению заповеди о непрестанной молитве. Но необходимым минимумом для верующего человека являются ежедневные утренние и вечерние молитвы.

Вечернее правило также имеет название “молитвы на сон грядущим”, то есть “молитвы идущим спать”. Многие люди ошибочно говорят “на сон грядущий” и тем самым искажают смысл словосочетания. Вечернее молитвенное правило включает различные обращения к Богу, Пресвятой Троице, Богородице, Святому Кресту. Мы благодарим Бога за прошедший день, исповедуем свои ежедневные грехи, просим защиты от земных и духовных врагов, помощи в соблюдении заповедей и Божьей воли. В правиле также присутствует молитва святителя Иоанна Златоуста, которая наглядно объединяет все эти нужды и чаяния христианина. Она состоит из 24 частей, которые соответствуют числу часов в сутках.

Зачем читать вечерние молитвы

Святой праведный Иоанн Кронштадтский сравнивал вечернее молитвенное правило с противоядием нашим ежедневным грехам. Святитель Игнатий (Брянчанинов) в «Поучении о молитвенном правиле» указывает на то, что ежедневные молитвы направляют душу на спасительный путь, научают её поклонению Богу, удерживают христианина в смирении и покаянии.

Чтение ежедневных молитв духовно связывает христианина с их составителями: праведными псалмопевцами и подвижниками. Таким образом в своём горячем порыве к Богу душа молящегося уподобляется их душам и приходит в благодатный покаянный настрой. Ежедневные молитвы укрепляют и напитывают христиан надеждой, умилением и любовью к Богу. Также утреннее и вечернее правила дисциплинируют и настраивают верующего на правильный ритм христианской жизни. Без соблюдения этого порядка человек выпадает из молитвенной жизни и обращается к Богу лишь от случая к случаю.

Как читать вечерние молитвы

Вечерние молитвы, как и любые другие, следует читать с благоговением и сердечным сокрушением. Прочитать вечерние молитвы желательно перед иконами и зажженной лампадкой. Молиться можно как соборно, всей семьёй, так и в уединении. Во время молитвы нужно осенять себя крестным знамением, делать поясные поклоны. Неопытному молящемуся стоит ознакомиться с переводом церковно-славянского текста вечернего правила на русский язык. Толкование вечерних молитв поможет христианину читать их более осмысленно и глубоко.

К вечернему молитвенному правилу лучше относиться со здравым рассуждением. С одной стороны, нельзя поддаваться лени и другим страстям, которые выводят человека из правильного духовного русла. С другой стороны, вечерние молитвы не должны стать ежедневной формальной обязанностью, от которой человек страдает. Христианину нужно соизмерить объём вечернего правила со своими возможностями.

Молитва – пространство для творчества

Молитва должна радовать, а не обременять. Поэтому в тех ситуациях, когда действительно существует необходимость (недостаток времени или чрезмерная усталость), позволительно читать сокращенное вечернее правило. Можно выбрать для этого отдельные молитвы или же пользоваться кратким молитвенным правилом Серафима Саровского (трижды «Отче наш», трижды «Богородице Дево» и единожды «Символ веры»). Короткая, но сердечная молитва Богу угоднее мучительного механического вычитывания всего правила. Также следует помнить и о регулярности вечерних молитв. Лучше прочитать короткое вечернее правило, чем не молиться вообще.

Необязательно читать вечернее правило непосредственно перед сном. В это время молящемуся сложнее сосредоточить свой ум и внимание. Поэтому молитвенное правило можно разделить на 2 части. Первую можно прочитать ранним вечером, до ужина. Концовку правила (от молитвы «Владыко Человеколюбче…») принято читать непосредственно перед сном. Молитвенное правило можно не только сокращать, но и дополнять (псалмами, акафистами), если молящийся чувствует такую потребность и находит в себе силы.

Вечерняя молитва на сон грядущий

Каждый православный христианин должен придерживаться определенного молитвенного правила, совершаемого ежедневно: утром читаются утренние мольбы, а вечером необходимо читать молитвы на сон грядущий.

Зачем нужно читать молитвы перед сном

Существует определенный ритм моления, предназначенный для монашествующих и опытных в духовном понимании мирян, к примеру, они могут использовать четки.

Но тем, кто недавно пришел в Церковь и только начинает молитвенный путь, довольно сложно прочесть его целиком. Да и случается, что у мирян возникают непредвиденные ситуации, когда возможности и времени для моления остается слишком мало.

В этом случае лучше прочесть краткое правило, чем бездумно и без благоговения тараторить полный текст.

Зачастую духовники благословляют начинающих прочитывать несколько молитв, а затем, дней через 10, ежедневно прибавлять к правилу по одной молитве. Тем самым навык молитвенного чтения формируется постепенно и естественно.

Важно! Любое молитвенное обращение будет поддержано Небом тогда, когда человек направит свою деятельность на служение Богу и людям.

Вечерние молитвы

В вечернее время мирянами читается краткое правило — молитва на ночь перед сном:

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство, и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти; радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава Тебе.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Толкование отдельных молитвословий

 • Царю Небесный.

В мольбе Дух Святый именуется Царем, ведь Он, как Бог Отец и Бог Сын, правит миром и царствует в нем. Он является утешителем и по сей день утешает тех, кому это необходимо. Он наставляет верующих на праведный путь, поэтому и называется Духом Истины.

 • Трисвятое.

Прошение обращено к трем ипостасям Пресвятой Троицы. Великую песнь поют ангелы небесные пред троном Божиим. Бог Отец — Святый Боже, Бог Сын — Святый Всесильный. Такое обращение обусловлено победой Сына над диаволом и разрушением ада. На протяжении мольбы человек испрашивает разрешения от грехов, исцеления духовных немощей ради прославления Пресвятой Троицы.

 • Молитва Господня.

Это обращение напрямую к Всевышнему как к Отцу, мы предстоим пред Ним как дети пред матерью и отцом. Мы утверждаем всесилие Бога и Его мощь, умоляем управлять человеческими душевными силами и направлять на путь истинный, дабы по смерти удостоиться чести оказаться в Царствие Небесном.

О других православных молитвах:

Он есть Добрый Дух для каждого верующего, определенный Самим Богом. Поэтому моление Ему по вечерам просто необходимо. Именно он предостережет от совершения прегрешений, поможет жить свято и будет покровительствовать душе и телу.

В мольбе особо выделяется опасность атак врагов телесных (людей, подталкивающих к совершению греха) и бестелесных (душевные страсти).

Нюансы вечернего правила

У большинства людей возникает вопрос: можно ли прослушивать в аудиозаписи православные песнопения?

В Послании апостола Павла сказано, что неважно, чем занимается человек, главное, чтобы любое его дело совершалось во славу Божию.

Мольбу следует начинать перед сном. Перед началом прочтения правила рекомендуется возблагодарить Бога за все, что Им было дано за весь день. Обращаться к Нему нужно умом и сердцем, осознавая смысл каждого произнесенного слова.

Совет! Если текст читается на церковнославянском языке, то нужно изучить его русский перевод.

В современной практике правило дополняется прочтением молитв о:

 • близких и родных людях
 • живых и усопших;
 • о врагах;
 • добродетелях и обо всем мире.

Как молятся православные христиане:

Во сне человек является особо уязвимым перед диавольским войском, его посещают греховные мысли, дурные желания. Ночь в христианском понимании считается временем разгула бесов. Человек может получать информацию, которая способна соблазнить его тело и ввести душу во грех. Бесы очень коварны, они могут в сонном видении посылать кошмары.

Именно поэтому верующие люди молятся каждый день перед отходом ко сну, а также перед началом любого доброго дела.

Совет! Даже когда все жизненные обстоятельства складываются удачно, нельзя забывать о вере и об Отце Небесном, ведь человеческие судьбы изначально предрешены на Небесах. Поэтому необходимо перед сном обращаться к Богу и следующий день обязательно сложится лучше прежнего.

Читайте также  Молитвы от избавления от долгов и кредитов

Советы свщеннослужителей

 1. Полезно слушать пение старцев Оптиной пустыни. Эта мужская иноческая обитель славится чудотворцами, которые могли и могут предвидеть человеческие судьбы. Необходимость служения Всевышнему передается через их молитвенные песни и настраивает на праведный путь.
 2. Церковь положительно относится к просмотру православных видеозаписей, но к этому материалу необходимо относиться очень бережно, а в процессе прослушивания или просмотра рекомендуется отложить мирские занятия.
 3. Церковнослужители советуют включать в состав вечернего правила молитвы Оптинских старцев. Их тексты складывались веками и каждая их фраза несет в себе величайшую мудрость, способную разъяснить основы православной веры и познать всю их глубину.

Молитвенное обращение — это дыхание души православного человека. Он практически не может контролировать свой сон, тяжело поддаются контролю и другие жизненные процессы. Поэтому моление перед сном направлено на то, чтобы Творец участвовал в человеческой жизни, а иначе у Него не будет возможности помочь нам.

Важно! Вознесение мольбы перед сном — это обретение православным христианином защиты и опоры. Кроме своей собственной защиты матери умоляют Бога уберечь своих чад и ниспослать им милость.

Молитва вечерняя на сон грядущий: краткие молитвы на русском для начинающих

Я рекомендую ежедневно молиться Господу перед сном. Если вы только приобщились к религии, тогда я подробно расскажу, как правильно возносить молитву, к кому лучше обращаться.

Важность молитвы

Наверное, абсолютно каждый согласится, что вечернее время – это особый период, когда после тяжелого трудового дня наступает расслабление, и мы можем погрузиться в полноценный отдых. Кроме того, вечером подводятся итоги минувшего дня и строятся планы на грядущий. Помимо всех остальных занятий, каждый праведный христианин должен суметь выделить время перед сном для осуществления моления.

Духовные практики в ночное время наиболее сильно влияют на наше сознание и душу, ведь в этот период наш неуёмный ум начинает готовиться ко сну, ослабляет крепкую хватку логического мышления, которое как раз-таки и мешает людям проникнуться беспрекословной верой во Всевышнего. Молитва на сон грядущий должна быть обязательным ритуалом, так как она поможет настроиться на сон, почувствовать своё внутреннее мироощущение и гармонизировать его.

Какой силой обладает молитва, произносимая перед сном

Любая православная молитва обладает невообразимой мощью при условии, что она правильно читается. Если слова идут из самой глубины души, подкрепляются только самыми чистыми и искренними намерениями, тогда вы можете быть уверены, что жизнь не просто начнет меняться в лучшую сторону, но и всё желаемое будет реализовываться самым чудесным для вас образом.

Помните, что молитва, произносимая перед сном, – это очень сильный инструмент по развитию духовности. Ведь, когда вы вечером читаете священные тексты, мозг, естественно, настраивается на это, и всю ночь в подсознании идет не просто пустое прокручивание рутинных мыслей, а усвоение тех богоугодных слов, которые были незадолго до отхождения ко сну.

Молитва даже во сне будет исцелять ум и сознание. Конечно, после этого вы будете просыпаться в абсолютно другом настроении, и вас не смогут вывести из себя никакие мелкие неурядицы и бытовые проблемы. Только подумайте, какую пользу для своего тела (гармоничный, глубокий и спокойный сон) и души (повышение осознанности и укрепление веры в божественное провидение) вы получите, потратив при этом не больше получаса перед сном.

По многочисленным просьбам читателей мы подготовили приложение «Православный календарь» для смартфона. Каждое утро Вы будете получать информацию о текущем дне: праздники, посты, дни поминовения, молитвы, притчи.
Скачайте бесплатно: Православный календарь 2020 (доступно на Android)

Все святые начинали свой путь к высокой одухотворенности и святости с регулярного чтения утренних и вечерних правил. Не пренебрегайте этой возможностью улучшить свою жизнь и исцелить душу.

В чем может помочь молитвенное вечернее правило

Вечерняя молитва должна читаться каждый вечер, однако в жизни каждого человека могут наступить такие периоды, когда вечернее правило нужно больше, чем когда бы то ни было.

Итак, читать молитвы перед сном нужно в следующих случаях:

 • Вы очень плохо спите, постоянно снятся кошмарные сны, родственники говорят, что вы часто и много разговариваете во сне. Это всё признаки того, что вы совершенно не отдыхаете во сне, а мозг даже после засыпания продолжает бурную деятельность, причем не в самом хорошем русле.
 • Сразу же после того, как вы проснулись, у вас есть чувство усталости, разбитости, апатии. Конечно, долго человек в таком режиме не сможет находиться без вреда для своего здоровья. В такой ситуации человек полностью лишен нормального отдыха, и очень скоро это проявится в виде различных болезней. Поэтому не затягивайте и как можно скорее вводите себе в привычку проведение вечерних духовных православных практик.
 • У вас есть привычка перед сном прокручивать в голове неприятные эпизоды из прошлого или рисовать в воображении негативные картины будущей жизни. Это занятие не принесет ничего, кроме вреда, поэтому не сомневайтесь и заменяйте это на привычку молиться. В скором времени вы увидите, что стали гораздо спокойней и уравновешенней и жизнь стала радовать вас гораздо больше.
 • В вашей жизни тяжелый период, и вы находитесь в состоянии постоянного стресса. Молитва перед сном поможет очистить сознание от страхов и переживаний, что позволит расслабиться телу, а ведь без этого отдых будет неполноценным.

Как правильно нужно обращаться к Господу Вседержителю для того, чтобы молитва вечерняя обрела силу

Вы можете и сами составить для себя текст обращения к Господу и произносить его так, как вам это будет удобно. Но при этом вы можете допустить определённые ошибки и свести все свои старания на нет. Лучше следовать по проверенному пути и придерживаться рекомендаций священнослужителей.

Далее мы перечислим основные правила, которые помогут сделать вечернюю молитвенную практику наиболее эффективной и правильной:

 • Не пропускайте не одного дня. Это очень важно, ведь усердие и трудолюбие покажут небожителям крепость веры и приверженности религии. Вы должны настроить себя таким образом, чтобы молитва была не тягостным обязательством, а благостной отдушиной всего дня. Регулярность в этом деле не просто залог успеха, но и гарантия крепкого сна, отличного самочувствия и духовного развития.
 • Создайте для себя комфортную атмосферу. Лучше всего, если вы будете общаться с Богом в одиночестве, ведь очень нежелательно, чтобы вас что-то отвлекало. Сделайте приглушенный свет, зажгите церковные свечи и благовония. Все вокруг вас должно придавать ощущение уюта и расслабления.
 • Молитесь, преклонив голову перед иконой. Икона – это очень сильный символ, который усилит слова в тысячу раз. Какой именно лик будет на ней изображен, зависит только от вашего желания и личных предпочтений.
 • Начинайте читать священные тексты уже тогда, когда вы полностью готовы лечь спать. Если после моления вы еще пойдете заниматься домашними делами, то эффект от неё будет уже не таким сильным.
 • Старайтесь не спешить, читайте все строки из молитвослова размеренно и четко. Осознавайте смысл каждого слова и подкрепляйте его соответствующими образами и эмоциями внутри себя.
 • Если читаете текст вслух, то не нужно делать этого слишком громко и выразительно. Ваш голос должен быть абсолютно обычным. Если у вас получается, то можете произносить молитвы нараспев.
 • Если поначалу у вас не получается сконцентрироваться на молитве при её чтении, то вы можете попробовать слушать аудиоверсии священных текстов.
 • Не обязательно читать оригинальные тексты из молитвословов на церковнославянском языке. Вы вполне можете проговаривать молитву на русском языке.
 • И, разумеется, не забывайте о том, что на вас всегда должен быть надет нательный крест или ладанка с изображением святого лика. Это символ будет усиливать ваше состояние благодати, ускорять духовное развитие.

К каким небожителям и святым нужно обращаться в своих молитвах

В своих мольбах вы можете обращаться к любым небожителям и святым. Здесь главное – искренность посыла и чистота помыслов. Молитва может быть адресована непосредственно Господу Вседержителю, его сыну Иисусу Христу, Пресвятой Деве Марии или Святому Духу. Однако существуют некоторые божественные покровители, к которым особенно хорошо обращаться перед самим сном.

Свое вечернее правило вы может посвятить таким богоугодникам:

 • Казанской Богородице;
 • святому Киприану;
 • пресвятой Иустинье.

Также не забывайте об своих ангелах-хранителях — наших сильных невидимых защитниках и опекунах. Очень благоприятно благодарить их за всё содействие, которое они оказывали в течение прошедшего дня.

Неотъемлемый компонент вечерней духовной практики – благодарение высших сил

Именно вечером благодарственные слова по-особенному нужны и важны. Вы только представьте, ведь на протяжении всего дня о нас опекались, заботились и помогали нам многие небожители и святые. И, естественно, для них самой лучшей наградой может стать только ваше искреннее спасибо. Никогда не пренебрегайте этим во время вечернего общения с высшими силами. Если утром и на протяжении дня может быть и необязательным благодарение в молитвах, то вечером это должно быть непременно.

Никогда не пренебрегайте силой благодарственных слов, ведь они способны исцелять душу, ум и даже тело.

Молитвы вечерние читать

Здравствуйте, уважаемые читатели! Православные люди придерживаются определенных молитвенных правил и каждый день читают утренние и вечерние молитвы.

С давних пор отход ко сну у человечества ассоциировался с высшими силами, многие задавали себе вопрос, ложась спать, а наступит ли следующий день для них. Поэтому очень важно было молитвы вечерние читать, перед тем как лечь спать.

 1. Традиции православных христиан
 2. Как читают священные тексты на сон грядущий
 3. Что входит в вечерние молитвы
 4. Обращение к Святой Троице
 5. Отче наш
 6. Моление Макария Великого
 7. Когда читать слова молитвы на сон грядущий
 8. Рекомендации и советы священнослужителей

Традиции православных христиан

Испокон веков в конце дня люди возвращаются в свой дом вечером после тяжелого трудового дня, разговаривают со своими родными и близкими, желают им хорошего и спокойного сна.

При этом на Древней Руси никогда не забывали о Господе, ведь именно он давал людям уверенность в завтрашнем дне, вселял в души надежду и умиротворение.

Состояние покоя было очень важно обрести на сон грядущий, именно в таком состоянии человек чувствовал себя полностью расслабившимся и отдохнувшим, готовым приступать к новым свершениям утром.

Молитвы на сон грядущий были созданы святыми людьми в первые века после принятия христианской веры, их также называют правилами, так как читать их нужно регулярно.

На сегодняшний день вечерние молитвы для начинающих доступны в любом виде. Православный христианин может не только заучивать священный текст наизусть, но и слушать его в виде аудиозаписи, смотреть видеозапись с ним или просто читать онлайн.

При этом Господу будет неважен выбранный способ чтения правил, главное, чтобы в этом присутствовала глубокая вера и желание служить ему искренне.

Данные тексты были составлены священнослужителями на церковнославянском языке, к сожалению, этот язык сегодня многими забыт и его трудно воспринимать визуально, ранее он входил в обязательную программу, изучаемую в школах. Сегодня его изучают лишь филологи и те, кто собирается стать священнослужителем.

На сегодняшний день тексты большинства вечерних молитв адаптированы под современного человека, то есть их можно читать на русском языке, так их смысл становится более понятным.

Как читают священные тексты на сон грядущий

Многие начинающие христиане интересуются вопросами, какие именно вечерние правила нужно читать, во сколько, и как читать. Стоит отметить, что на чтение молитвенных слов уйдет примерно 15 минут, читать такие тексты следует медленно, вдумываясь в каждое слово, в душе человека должны происходить некие изменения, осознание того, что читаешь.

Святые отцы рекомендуют читать молитвы на сон грядущий каждый день, потратив на это лишние полчаса, которые можно было бы провести за компьютером или за просмотром телевизора. Очень важно читать правила перед причастием и во время великого поста.

Также некоторых людей интересует вопрос можно ли читать сидя вечерние молитвы. По поводу данного вопроса существует несколько мнений.

Большинство верующих людей считает, что обращаться к Господу нужно только стоя перед иконами. Но, дома многие люди читают священные тексты и в сидячем положении. Также допускается общение с Богом сидя тем людям, которые по каким-либо причинам не могут вообще стоять, или могут, но не долго.

Что входит в вечерние молитвы

Содержание и последовательность священных текстов, именуемых правилами, были составлены примерно две сотни лет назад, до сих пор их читают в церкви именно так. Читая правила, необходимо придерживаться специального порядка, при этом некоторые тексты можно пропускать, но менять их местами нельзя.

 • Первым делом христианин должен прочесть обращение к Святой Троице;
 • Далее читается наизусть всем известная молитва «Отче наш» (читать молитву можно не только на сон грядущий, но и тогда, когда есть сильная потребность в общении с Богом);
 • Затем человек должен поочередно обратиться к Богу Отцу, Святому Духу, Иисусу Христу. Это обращение было составлено монахом Макарием Великим, автором многих священных текстов.

Обращение к Святой Троице

Отче наш

Моление Макария Великого

Также люди в вечерних молитвах часто обращаются к Богу с прошением об отпущении грехов. Это связано с тем, что ночь — время покоя, но в этом состоянии человек слаб, так как его душой могут овладеть бесы, подвергая ее различным соблазнам и искушениями, с которыми очень трудно бороться.

Чтобы бесы не посещали и справиться с их искушениями было легче, необходимо очистить душу с помощью покаяния.

Кроме того, в правилах, читаемых вечером, христианину важно обратиться и к своему Ангелу Хранителю. Каждый человек, прошедший обряд крещения, имеет своего Ангела Хранителя, который охраняет его душу и тело, подсказывает своему подопечному, как нужно поступить в том или ином случае.

Известно, что символом христианской веры является Крест, поэтому существует и ему молитва. Все знают, что Крест символизирует жертву, принесенную Иисусом Христом за грехи, совершенные человечеством. Крестное знамение означает защиту от сил тьмы, поэтому важно не забывать креститься при чтении вечерних правил.

Когда читать слова молитвы на сон грядущий

У каждого человека свой режим, но стоит учитывать, что время по церковным суткам исчисляется по иному. Вечерние правила можно начинать читать после трех часов дня. Людей также интересует, в какое время вечером можно это делать, можно ли ночью. Священнослужители рекомендуют прочитывать молитвы на сон грядущий до 12 часов ночи.

Также церковь разрешает читать не все правила сразу, их можно разбивать на части, то есть кое-какие из них можно сказать по дороге с работы домой, а другие перед тем, как лечь в кровать.

Если человек посещает вечерние службы в храме, то правила нужно зачитывать после ее окончания. Читать священные тексты можно и дома, взяв молитвенник с крупным шрифтом и не спеша произносить фразы.

Если прочитать все необходимые молитвы не получается с первого раза, то можно обратиться за помощью и советом к священнику в церкви, который подскажет, какие священные тексты можно опустить на время.

Считается, что одна молитва, произнесенная с чувством и пониманием, способна заменить собой десяток тех, что были прочтены наспех, и их глубокий смысл не был понят человеком.

Начинающим христианам очень важно при чтении вечерних молитв не отвлекаться на посторонние мысли, быть собранными, стараться понять их суть, только при соблюдении данных условий будет получена духовная польза.

Когда отходишь ко сну, произноси:
В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.

Рекомендации и советы священнослужителей

Священники рекомендуют общаться с Господом не только в тех случаях, когда плохо, но и тогда, когда все хорошо, чтобы поделиться своей радостью и поблагодарить Бога за благоволение к нему.

Также церковь рекомендует слушать церковные песнопения и просматривать видеозаписи религиозного характера, из которых можно услышать и узнать много полезного и интересного.

Вознесение молитвенных слов перед сном необходимо православному христианину для обретения защиты и опоры в ночное время. Испокон веков матери просили защиты для своих чад у Господа, обращаясь к нему с молитвами на сон грядущий.

Святые всегда слышат искренние слова обращения к ним и стремятся уберечь своих подопечных и ниспослать им милость.

До свидания, дорогие гости и читатели блога, делитесь интересной и полезной информацией с помощью социальных сетей! Подписывайтесь на обновления блога!

Основные вечерние молитвы на сон грядущим

Значение молитвы перед сном

Во сне мы проводим более трети своей жизни, а порой даже больше. Доказано, что сон после молитвы намного лучше восстанавливает и приносит мудрости, незримо соединяет реальность и мир сновидений. Не зря существует пословица: «Утро вечера мудренее». Но если не помолиться, то человек может быть особенно уязвимым для греховных желаний, воздействия злых сил.

Что бы ни случилось, важно приходить к Богу с обращением перед сном. Раскрывать сердце, открывать все печали и радости, даже если силы уже на исходе. Вечерняя молитва обладает успокаивающим и защитным эффектом. Она служит превосходным дополнением к завершению любого дня – рабочего или выходного. Можно молиться в виде прошения, благодарения или славословия.

Молитвы перед сном очень важны для православных христиан. Они включают циклы прошений к святым, псалмы, славословия. Господа благодарят за прожитый день, полученный незабываемый опыт. Извиняются за грехи – мыслимые и немыслимые. После избавления от тяжести насущных дней и плохих воздействий намного улучшается качество сна.

О чем желательно молиться:

 • о прощении грехов;
 • о послушании и наставлении;
 • о послании ангела;
 • о защите и сохранении;
 • о послании мудрых и благих мыслей;
 • о терпении;
 • о спасении души и тела;
 • об избавлении от действий врагов и недоброжелателей.

Многие верующие отмечают, что если не помолиться, то очень сложно заснуть, сам сон при этом бывает прерывистым и беспокойным. Читать священные слова нужно каждый день, а не от случая к случаю. Тогда вы сможете избежать многих проблем и несчастий, с которыми сталкиваются многие на жизненном пути. В обращении к Господу просят защиты во сне и ночью от страхов, просят наступления нового радостного дня, наполненного счастьем и смыслом.

Молитва всегда помогает верующим, независимо от того, бодрствует человек или спит. С помощью слов, которыми мы обращаемся к Богу и Небесным заступникам, можно отвести беду, предотвратить неприятности, получить чудесную помощь.

Какие вечерние молитвы рекомендованы к прочтению перед сном:

 • на сон грядущий;
 • тропари;
 • Святого Макария;
 • Святого Антиоха;
 • к Пресвятому Духу;
 • Святого Макария Великого;
 • Иоанна Златоуста;
 • к Иисусу Христу;
 • к Пресвятой Богородице;
 • к Ангелу-хранителю;
 • Честному Кресту.

Над младенцами тоже важно читать молитвы на сон грядущий. Особенно если дитятко беспокойное и часто просыпается за ночь. Справиться с ночными кошмарами и испугами малышей и деток постарше помогут такие прошения:

 • к Святой Марте;
 • к Казанской Божьей Матери;
 • у Ангела-хранителя крещеного малыша;
 • к Матроне Московской;
 • на благословение ребенка.

Для прочтения становятся у изголовья и тихонько молятся. Утром можно заметить, что непоседы просыпаются выспавшимися, радостными и меньше капризничают. Пока детки малы о спасении их душ молятся мамы или отцы. Когда детвора подрастет, можно начинать приучать молиться самостоятельно.

Просите Бога и Небесных защитников с верой и любовью о помощи перед сном, и ваша молитва никогда не останется без внимания.

Искреннее и истовое обращение осенит божественной благодатью, пошлет действенную помощь. Сны будут добрыми и радостными.

Видео «Вечерние молитвы на сон грядущий»

В этом видео вы можете прослушать аудиозапись вечерних молитв на сон грядущий с текстом.

Вечерние молитвы

Обращение к Господу Богу

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Читайте также  Если не помогают молитвы что делать

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва ко святому Ангелу хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Кондак Богородице

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти; радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава Тебе.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector