Умолкает ныне всякое уныние молитва

Умолкает ныне всякое уныние молитва

Умолкает ныне всякое уныние молитва

Умолкает ныне всякое уныние молитва

Тропарь , глас 4:

У молка́ет ны́не вся́кое уны́ние / и страх отча́яния исчеза́ет, / гре́шницы в ско́рби се́рдца обрета́ют утеше́ние / и Небе́сною любо́вию озаря́ются све́тло: / днесь бо Ма́терь Бо́жия простира́ет нам спаса́ющую ру́ку / и от Пречи́стаго о́браза Своего́ веща́ет, глаго́лющи: / Аз Спору́чница гре́шных к Моему́ Сы́ну, / Сей дал Мне за них ру́це слы́шати Мя вы́ну. / Те́мже, лю́дие, обремене́ннии грехи́ мно́гими, / припади́те к подно́жию ико́ны Ея́, со слеза́ми вопию́ще: / Засту́пнице ми́ра, гре́шным Спору́чнице, / умоли́ Ма́терними Твои́ми моли́твами Изба́вителя всех, / да Боже́ственным всепроще́нием покры́ет грехи́ на́ша / и све́тлыя две́ри ра́йския отве́рзет нам, // Ты бо еси́ предста́тельство и спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Ин тропарь, глас 3:

Т ебе́, милосе́рдия исто́чнику при́сно теку́щему / и Спору́чнице гре́шных, недосто́йнии раби́ Твои́, Богоро́дице, / припа́дающе, скорбя́ще, вопие́м Ти: / спаса́й нас от бед, Влады́чице, // и ма́терним Твои́м хода́тайством испроси́ всем нам ве́чное спасе́ние.

Ч естно́е жили́ще бы́вшее / неизрече́ннаго естества́ Боже́ственнаго / вы́ше сло́ва и па́че ума́ / и гре́шным еси́ Спору́чница, / подава́еши благода́ть и исцеле́ние, / я́ко Ма́ти всех Ца́рствующаго: / моли́ Сы́на Твоего́ // получи́ти нам ми́лость в День су́дный.

О Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия: но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же родила́ еси́, Сын Твой, есть вои́стину Христо́с, Сын Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стинну бо несть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же упова́я на Тя постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне, заблу́дшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умоли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́, и изба́вит мя от па́губы моея́: я́ко да и аз со все́ми получи́вшими проще́ние воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

К кому́ возопию́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет и моле́ниям на́шим скоропослу́шливо вне́млет, а́ще не Ты, Всеблага́я Спору́чнице, всех на́ших ра́достей Ра́дость? Услы́ши же и ны́нешния песнопе́ния и моле́ния, и о мне гре́шном Тебе́ приноси́мыя. И бу́ди мне Ма́ти и Покрови́тельница и ра́дости Твоея́ всем нам Пода́тельница. Устро́й жизнь мою́, я́коже хо́щеши и я́коже ве́си. Вруча́ю бо себе́ Твоему́ покро́ву и промышле́нию, да ра́достно всегда́ пою́ Тебе́ со все́ми: Ра́дуйся, Благода́тная; ра́дуйся, Обра́дованная. Ра́дуйся, Преблагослове́нная; ра́дуйся, Препросла́вленная во ве́ки. Ами́нь.

Ц ари́це моя Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, Спору́чнице гре́шных! Се, бе́дный гре́шник предстои́т Тебе́! Не оста́ви мене́, все́ми оста́вленнаго, не забу́ди мене́, все́ми забы́таго, даждь ми ра́дость, неве́дущему ра́дования. О, тя́жки мои́ бе́ды и ско́рби! О, безме́рны мои́ грехопаде́ния! Я́ко тьма нощна́я — житие́ мое́. И несть в сыне́х челове́ческих ни еди́наго си́льнаго ми помощи́. Ты — Еди́ная моя́ Наде́жда. Ты — Еди́ный мой Покро́в, Прибе́жище и Утвержде́ние. Дерзнове́нно простира́ю к Тебе́ немощны́я мои́ ру́це и молю́: умилосе́рдися о мне, Всеблага́я, пощади́ искупле́ннаго Кро́вию Сы́на Твоего́, утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́, укроти́ я́рость ненави́дящих и оби́дящих мя, возста́ви си́лы моя́ увяда́ющия, обнови́, я́ко у орля́те, ю́ность мою́, не попусти́ осла́бнути в де́лании за́поведей Бо́жиих. Огне́м небе́сным косни́ся смуще́нныя души́ моея́ и испо́лни ю́ ве́ры непосты́дныя, любве́ нелицеме́рныя и наде́жды изве́стныя. Да всегда́ пою́ и сла́влю Тебе́, Преблагослове́нную ми́ра Засту́пницу, Покро́в наш и Спору́чницу всех нас гре́шных, и поклоня́юся Сы́ну Твоему́ и Спа́су на́шему, Го́споду Иису́су Христу́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Жизнепода́тельным Ду́хом Святы́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 • ГЛАВНАЯ
 • КАЛЕНДАРЬ
 • ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
 • НОВЫЙ ЗАВЕТ
 • ПСАЛТИРЬ
 • МОЛИТВОСЛОВ
 • Ц. СЛ. СЛОВАРЬ
 • ТИПИКОН
 • БОГОСЛУЖЕБНЫЙ УСТАВ
 • БОГОСЛУЖЕБНЫЕ УКАЗАНИЯ
 • ТЕКСТЫ СЛУЖБ
 • ТРЕБНИК
 • = МОЛИТВОСЛОВИЯ =
 • * Господу Богу и Кресту
 • * Богородице
 • * Ангелам
 • * Пророкам
 • * Апостолам и равноапостольным
 • * Князьям и царям
 • * Святителям
 • * Мученикам
 • * Преподобным
 • * Праведным, блаженным и безсребренникам
 • * Соборам святых и в Недели
 • * Новомученикам и исповедникам XX века
 • * Общие святым
 • * В различных нуждах
 • * О усопших
 • * Триоди постной
 • * Триоди цветной
 • ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
 • Гостевая книга
 • Вопросы-ответы
 • Просьба о молитве
 • Новости
 • Объявления
 • ПОМОЩЬ САЙТУ

Новости

  09 Ноябрь 2021

Благодарность

Искренне благодарю Дмитрия Г. за оказанную материальную помощь на развитие сайта.

«Споручница грешных» – всё об иконе Пресвятой Богородицы

Богородичный образ «Споручница грешных»

В Православии Дева Мария почитается выше, чем кто-либо из святых людей. Ведь, по выражению преподобного Никодима Святогорца, она «родила, вскормила и воспитала Избавителя мира», то есть Спасителя человечества от власти греха – Господа Иисуса Христа. Неудивительно, что в честь Богородицы написано великое множество икон. Многие из них прославились как чудотворные. К таковым относится и старинный образ Богоматери «Споручница грешных».

Описание и значение иконы «Споручница грешных»

«Споручница грешных» изображает Деву Марию по пояс с Младенцем-Христом в левой руке. Это роднит святой образ с иконографическим богородичным типом «Одигитрия» («Путеводительница»). Однако «Споручница» имеет уникальную особенность – Богомладенец на иконе обеими руками обхватывает правую ладонь Матери. Их главы увенчаны богато украшенными коронами. Икона получила своё название благодаря надписи на ней:

«Аз сопоручница грешных к Моему Сыну: Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну; да тии, иже радость выну Мне приносят, радоватися вечне через Меня испросят».

Таким образом, данное священное изображение прославляет Богородицу как усердную «споручницу», то есть «поручительницу» или «посредницу» между раскаявшимися грешниками и милосердным Господом. Преподобный Паисий Святогорец учил:

«Мы просим Божию Матерь о своём спасении, а Она просит Своего Сына, Который может спасти. И Он исполняет просьбу Матери, потому что очень Её любит… Богородица передаёт все наши просьбы Христу. Но и Сама Она по Своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу… Богородица никогда нас не оставляет, несёт нас на Своих плечах. Главное, чтобы мы сами этого хотели и не дрыгали бы ногами, как непослушные дети» («О молитве»).

История иконы «Споручница грешных»

Происхождение иконы и её автор неизвестны. Существует предание, что этот святой образ был привезён из Рима на территорию современной Украины князем Корецким в начале 17 века. Ныне икона хранится в Свято-Троицком монастыре Ровенской области.

Наиболее же известный русский образ «Споручницы грешных» был обретён в середине 19 века в Одрино-Николаевской мужской монашеской обители. В то время монастырь относился к Орловской губернии, ныне это территория Брянской области. До своего чудесного прославления икона находилась в одной из часовен. Старинный святой образ уже тогда был в ветхом состоянии и не пользовался популярностью среди паломников. Однако в 1843 году сразу нескольким верующим во сне было открыто, что икона является чудотворной.

Эти люди посетили монастырь и помолились перед святым образом о своих болящих детях. Так, почти одновременно чудесно исцелились от паралича, эпилепсии и слепоты три местных ребёнка. После этих событий икона «Споручница грешных» стала массово почитаться паломниками. Она была торжественно перенесена в монастырский храм. Святой образ обрёл ещё большую славу, являя исцеления в период эпидемии холеры. Вскоре в честь этой богородичной иконы на территории обители была построена отдельная церковь.

С приходом советской власти монастырь был разорён. Многие его святыни были тайно сохранены жителями окрестных селений. В течение 20 века икона «Споручница грешных» передавалась из рук в руки благочестивыми христианами. Однако после распада СССР она оказалась у одесских коллекционеров. Вернуть святыню в Одрино-Николаевский монастырь стало возможным только путём её выкупа. Ситуация осложнялась наличием границ и таможенных ограничений между Россией и Украиной.

Схимонах Оптинского монастыря Макарий (Ключиков), несмотря на парализованные ноги, взял на себя миссию по возвращению иконы. На дощечке с колёсами он отправился в Украину, попутно собирая пожертвования для выкупа. Подвиг монаха не был напрасным – в 1996 году икона вернулась в родную обитель, где хранится по сей день.

Икона «Споручница грешных» – в чём помогает?

Православным христианам следует помнить, что помощи просят не у самой иконы, а у её Первообраза – Богородицы. Священные изображения лишь помогают молитве, вознося наш ум и сердце к Небесной Заступнице и Молитвеннице. Поэтому разделение икон на «специализации» является достаточно условным.

Традиционно же перед иконой «Споручница грешных» христиане обращают к Богоматери покаянные молитвы и просьбы о вразумлении грешников. Также у Неё просят здоровья, семейного счастья, утешения в печалях и скорбях. Стоит отметить, что через этот святой образ Дева Мария часто помогала христианам в эпидемиях и засухах.

«Споручница грешных» – икона Божией Матери, которая особо почиталась раскаявшимися сибирскими каторжниками. Поэтому в Сибири этот богородичный образ получил особое распространение. Наиболее известный местный чудотворный список иконы хранится в Чикойском Иоанно-Предтеченском монастыре (Забайкальский край). Другая чудотворная копия находится в московском храме святителя Николая в Хамовниках. Дни празднования иконы «Споручница грешных»: 20 марта и 11 июня.

Молитвы Богородице перед Её иконой «Споручница грешных»

Тропарь, глас 4

Умолка́ет ны́не вся́кое уны́ние / и страх отча́яния исчеза́ет,/ гре́шницы в ско́рби се́рдца обрета́ют утеше́ние/ и Небе́сною любо́вию озаря́ются све́тло:/ днесь бо Ма́терь Бо́жия простира́ет нам спаса́ющую ру́ку/ и от Пречи́стаго о́браза Своего́ веща́ет, глаго́лющи:/ Аз Спору́чница гре́шных к Моему́ Сы́ну,/ Сей дал Мне за них ру́це слы́шати Мя вы́ну./ Те́мже, лю́дие, обремене́ннии грехи́ мно́гими,/ припади́те к подно́жию ико́ны Ея́, со слеза́ми вопию́ще:/ Засту́пнице ми́ра, гре́шным Спору́чнице,/ умоли́ Ма́терними Твои́ми моли́твами Изба́вителя всех,/ да Боже́ственным всепроще́нием покры́ет грехи́ на́ша/ и све́тлыя две́ри ра́йския отве́рзет нам,// Ты бо еси́ предста́тельство и спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Перевод: Успокаивается сейчас всякая печаль и исчезает страх отчаяния, грешники получают утешение в тяготах сердечных и Небесной любовью светло озаряются, потому что сегодня Матерь Божия подает нам спасающую руку и от Пречистого образа Своего говорит нам: «Я Ходатаица за всех грешных перед Сыном моим, Он поручился Мне за них, что будет слышать Меня всегда». Поэтому люди, обремененные многими грехами, припадите к подножию иконы Её, со слезами взывая: «Заступница мира и Ходатаица за грешных, умоли Материнскими Твоими молитвами Избавителя всех, чтобы Божественным всепрощением Он простил грехи наши и светлые двери райские открыл нам. Потому что Ты защита и спасение всех христиан».

Кондак, глас 1

Честно́е жили́ще бы́вшее/ неизрече́ннаго естества́ Боже́ственнаго/ вы́ше сло́ва и па́че ума́/ и гре́шным еси́ Спору́чница,/ подава́еши благода́ть и исцеле́ние,/ я́ко Ма́ти всех Ца́рствующаго:/ моли́ Сы́на Твоего́// получи́ти нам ми́лость в День су́дный.

Перевод: Будучи почитаемым жилищем несказанной Божественной природы, выше слов и более ума [выше понимания] и грешным Ты Ходатаица, подаешь благодать и исцеление, как Мать Царствующего над всеми, моли Сына Твоего о том, чтобы нам получить помилование в судный День.

Молитва

Цари́це моя Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, Спору́чнице гре́шных! Се, бе́дный гре́шник предстои́т Тебе́! Не оста́ви мене́, все́ми оста́вленнаго, не забу́ди мене́, все́ми забы́таго, даждь ми ра́дость, неве́дущему ра́дования. О, тя́жки мои́ бе́ды и ско́рби! О, безме́рны мои́ грехопаде́ния! Я́ко тьма нощна́я — житие́ мое́. И несть в сыне́х челове́ческих ни еди́наго си́льнаго ми помощи́. Ты – Еди́ная моя́ Наде́жда. Ты – Еди́ный мой Покро́в, Прибе́жище и Утвержде́ние.

Дерзнове́нно простира́ю к Тебе́ немощны́я мои́ ру́це и молю́: умилосе́рдися о мне, Всеблага́я, пощади́ искупле́ннаго Кро́вию Сы́на Твоего́, утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́, укроти́ я́рость ненави́дящих и оби́дящих мя, возста́ви си́лы моя́ увяда́ющия, обнови́, я́ко у орля́те, ю́ность мою́, не попусти́ осла́бнути в де́лании за́поведей Бо́жиих.

Огне́м небе́сным косни́ся смуще́нныя души́ моея́ и испо́лни ю́ ве́ры непосты́дныя, любве́ нелицеме́рныя и наде́жды изве́стныя. Да всегда́ пою́ и сла́влю Тебе́, Преблагослове́нную ми́ра Засту́пницу, Покро́в наш и Спору́чницу всех нас гре́шных, и поклоня́юся Сы́ну Твоему́ и Спа́су на́шему, Го́споду Иису́су Христу́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Жизнепода́тельным Ду́хом Святы́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы перед иконой «Споручница грешных»

Среди икон Божьей матери есть чудотворные иконы, подтвердившие божественную силу исцеления страждущего человека, обратившегося за помощью к иконе Богородицы с помощью православной молитвы. История до нас донесла немало свидетельств чудодейственной силы иконы «Споручница грешных». На этой иконе лик Богородицы источает безграничную любовь к каждому, кто преклонил перед ней колени в молитве покаянной. Интересно, что надпись на обратной стороне этой святыни гласит: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну…». На современном языке эта фраза означает, что Матерь Божья является поручительницей перед Иисусом Христом, господом Богом нашим за всех, кто раскаивается в грехах своих. Обращение к этому лику, заблудшей души, находящейся во мраке, или страждущего от недуга физического, или его родных, поистине творит чудеса, которые были замечены еще в середине XIX века в Николаевском мужском монастыре. Образ Богородицы помогал и во время эпидемии холеры, и во время Великой отечественной войны и в случаях тяжелой болезни. Неслучайно в 1998 году к Патриарху Всея Руси направили ходатайство о внесение сего лика в список чудотворных.

 1. В чем смысл молитвы «Споручница грешных»?
 2. Молитвы перед иконой Богоматери «Споручница грешных»
 3. Тропарь, глас 4
 4. Ин тропарь, глас 3
 5. Кондак, глас 1
 6. Молитва первая
 7. Молитва вторая
 8. Когда лучше всего читать молитвы?

В чем смысл молитвы «Споручница грешных»?

Молитва перед иконой «Споручница грешных» Божьей Матери может читаться в тех случаях, когда душа человека омрачена такими грехами, как:

 • уныние, отчаяние (депрессивное мировосприятие);
 • потеря надежды, упования на Бога;
 • разочарование в жизни, в себе и людях;
 • разлады и конфликты в семье и отношениях;
 • в гордыне, проявляющейся в отказе видеть во всем высшую волю Божию;
 • в нарушении заповедей Божиих: «не сотвори себе кумира», «не возжелай жену ближнего своего» и др.;
 • в грехе стяжания и сребролюбия.

А также искренняя молитва «Споручница грешных» исцеляет от физических болезней и недугов, особенно если они связаны с душевными расстройствами или вызваны отсутствием духовности в жизни заболевшего. Главное условие при обращении к лику Божией Матери перед этой святыней – это искреннее раскаяние в своих грехах того, кто обращается с просьбой о заступничестве перед Богом, и желание очиститься с помощью молитвы от грязи и скверны.

Молитвы перед иконой Богоматери «Споручница грешных»

Тропарь, глас 4

Умолка́ет ны́не вся́кое уны́ние / и страх отча́яния исчеза́ет,/ гре́шницы в ско́рби се́рдца обрета́ют утеше́ние/ и Небе́сною любо́вию озаря́ются све́тло:/ днесь бо Ма́терь Бо́жия простира́ет нам спаса́ющую ру́ку/ и от Пречи́стаго о́браза Своего́ веща́ет, глаго́лющи:/ Аз Спору́чница гре́шных к Моему́ Сы́ну,/ Сей дал Мне за них ру́це слы́шати Мя вы́ну./ Те́мже, лю́дие, обремене́ннии грехи́ мно́гими,/ припади́те к подно́жию ико́ны Ея́, со слеза́ми вопию́ще:/ Засту́пнице ми́ра, гре́шным Спору́чнице,/ умоли́ Ма́терними Твои́ми моли́твами Изба́вителя всех,/ да Боже́ственным всепроще́нием покры́ет грехи́ на́ша/ и све́тлыя две́ри ра́йския отве́рзет нам,// Ты бо еси́ предста́тельство и спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Перевод: Успокаивается сейчас всякая печаль и исчезает страх отчаяния, грешники получают утешение в тяготах сердечных и Небесной любовью светло озаряются, потому что сегодня Матерь Божия подает нам спасающую руку и от Пречистого образа Своего говорит нам: «Я Ходатаица за всех грешных перед Сыном моим, Он поручился Мне за них, что будет слышать Меня всегда». Поэтому люди, обремененные многими грехами, припадите к подножию иконы Её, со слезами взывая: «Заступница мира и Ходатаица за грешных, умоли Материнскими Твоими молитвами Избавителя всех, чтобы Божественным всепрощением Он простил грехи наши и светлые двери райские открыл нам. Потому что Ты защита и спасение всех христиан».

Ин тропарь, глас 3

Тебе́, милосе́рдия исто́чнику при́сно теку́щему/ и Спору́чнице гре́шных, недосто́йнии раби́ Твои́, Богоро́дице,/ припа́дающе, скорбя́ще, вопие́м Ти:/ спаса́й нас от бед, Влады́чице,// и ма́терним Твои́м хода́тайством испроси́ всем нам ве́чное спасе́ние.

Перевод: К Тебе, источнику милосердия всегда текущему и Ходатаице о грешных, недостойные рабы Твои, Богородица, преклоняя колена в скорби взываем: «Спасай нас от бед, Владычица, и материнским Твоим ходатайством испроси для всех нас вечное спасение».

Кондак, глас 1

Честно́е жили́ще бы́вшее/ неизрече́ннаго естества́ Боже́ственнаго/ вы́ше сло́ва и па́че ума́/ и гре́шным еси́ Спору́чница,/ подава́еши благода́ть и исцеле́ние,/ я́ко Ма́ти всех Ца́рствующаго:/ моли́ Сы́на Твоего́// получи́ти нам ми́лость в День су́дный.

Перевод: Будучи почитаемым жилищем несказанной Божественной природы, выше слов и более ума [выше понимания] и грешным Ты Ходатаица, подаешь благодать и исцеление, как Мать Царствующего над всеми, моли Сына Твоего о том, чтобы нам получить помилование в судный День.

Молитва первая

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия: но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же родила́ еси́, Сын Твой, есть вои́стину Христо́с, Сын Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стинну бо несть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же упова́я на Тя постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне, заблу́дшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умоли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́, и изба́вит мя от па́губы моея́: я́ко да и аз со все́ми получи́вшими проще́ние воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Молитва вторая

Цари́це моя Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, Спору́чнице гре́шных! Се, бе́дный гре́шник предстои́т Тебе́! Не оста́ви мене́, все́ми оста́вленнаго, не забу́ди мене́, все́ми забы́таго, даждь ми ра́дость, неве́дущему ра́дования. О, тя́жки мои́ бе́ды и ско́рби! О, безме́рны мои́ грехопаде́ния! Я́ко тьма нощна́я — житие́ мое́. И несть в сыне́х челове́ческих ни еди́наго си́льнаго ми помощи́. Ты — Еди́ная моя́ Наде́жда. Ты — Еди́ный мой Покро́в, Прибе́жище и Утвержде́ние. Дерзнове́нно простира́ю к Тебе́ немощны́я мои́ ру́це и молю́: умилосе́рдися о мне, Всеблага́я, пощади́ искупле́ннаго Кро́вию Сы́на Твоего́, утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́, укроти́ я́рость ненави́дящих и оби́дящих мя, возста́ви си́лы моя́ увяда́ющия, обнови́, я́ко у орля́те, ю́ность мою́, не попусти́ осла́бнути в де́лании за́поведей Бо́жиих. Огне́м небе́сным косни́ся смуще́нныя души́ моея́ и испо́лни ю́ ве́ры непосты́дныя, любве́ нелицеме́рныя и наде́жды изве́стныя. Да всегда́ пою́ и сла́влю Тебе́, Преблагослове́нную ми́ра Засту́пницу, Покро́в наш и Спору́чницу всех нас гре́шных, и поклоня́юся Сы́ну Твоему́ и Спа́су на́шему, Го́споду Иису́су Христу́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Жизнепода́тельным Ду́хом Святы́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Когда лучше всего читать молитвы?

Наибольший эффект от чтения молитв перед иконой Божьей Матери «Споручница грешных» достигается в дни почитания этой иконы, которые по православному календарю отмечаются трижды в году:

 • Первый день выпадает на четверг Пятидесятницы;
 • Второй — 20 марта (7 марта по старому стилю);
 • Третий — 11 июня (29 мая по старому стилю).

Но и в случае духовной тяготы можно обращаться к лику Божией Матери на этой иконе в любое время, в храме, монастыре или дома. Такая молитва – это лучший способ общения с Богом через заступничество Богородицы, которая никогда не отказывала в своей помощи тем, кто прибегает к ней в трудную минуту.

Читайте также  Молитва Отче наше

«Умолкает ныне всякое уныние»

Слово протоиерея Александра Шаргунова в день празднования иконы Божией Матери «Споручница грешных»

В этом году в первая суббота Великого поста совпадает с праздником иконы Божией Матери «Споручница грешных». «Умолкает ныне всякое уныние, — обращаемся мы к Божией Матери, — и страх отчаяния исчезает, грешницы в скорбех сердца обретают утешение». Не только страшные несчастья, болезни, войны, катастрофы являются последствиями греха, но уныние — этот внутренний ад, в котором живут люди. Именно по этой причине в последние дни будут изнывать все народы, как свидетельствует Писание. Это уныние исцеляется только жизнью, исходящей от Самого Бога, от Утешителя, когда она касается наших самых сокровенных глубин. Другого утешения не существует, и оно дается ходатайством Пречистой Божией Матери. Время, действительно, сейчас такое, что грех перестает восприниматься как грех, и потому отвергается сама возможность покаяния. Но одновременно мы понимаем, что каждый из нас не без греха, и никто из нас не может указывать перстом на другого. Только один Христос может указывать на другого перстом, но Он, как видим мы в Евангелии, склонившись, пишет перстом на земле. Что Он пишет, когда приводят к Нему женщину, взятую в грехе? Какие таинственные судьбы всех стоящих здесь начертает Его перст, какие события Он видит в жизни приходящих к Нему со своими грехами и не видящих их?

Христос не осуждает никого, но руки Свои простирает на Кресте за всех грешников. И кто говорит, что не имеет греха, тот обманывает себя, тот Бога представляет лживым. Страшны эти слова Писания! Бога такой человек видит лживым, а себя — правдивым, праведником. Мы знаем, что говорит апостол Павел в Послании к Римлянам: «Нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3, 10—12). Потому видение своих грехов — таково свидетельство святых — это мера святости человека. Вернее, начало святости. Настолько человек свят, насколько он видит свой грех.

Но бывает не только слепота к видению грехов, может наступить слепота и от видения грехов. Такая чернота открывается в душе человека, что он приходит в полное отчаяние. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, что Господь жалеет нас и дает нам увидеть наше подлинное духовное состояние только по мере того, как мы просвещаемся Его светом. Иначе видение мрака греха было бы непереносимо для нас.

И вот что еще постараемся хорошенько, как говорит преподобный Серафим Саровский, осознать. Слово «грех», по-гречески «амартиа», означает стрельбу мимо цели. Мысль может быть мимо цели, когда мы ложно понимаем то или иное явление. Слово может быть мимо цели, поступок мимо цели, вся жизнь мимо цели, когда мы не осуществляем себя, не исполняем своего призвания, не достигаем Бога. Мимо — это и есть грех. Значит, мы должны видеть не только те страшные грехи, о которых апостол Павел говорит как о признаках последних времен, когда люди будут «самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3, 2—5). Не только этот черный список грехов будем видеть, и не только грехи, которым мы как будто не придаем особенного значения, если нет у нас тяжких грехов, но у которых тоже есть смертоносный яд. Все кишит этими змеями. Тот же смертельный укус может быть и от зависти, и от злого слова, и от нецеломудренного взгляда, который оскверняет сокровенное человеческого сердца. Но будем помнить самое главное, что грех — это когда вся жизнь оказывается мимо.

Невелика заслуга, когда мы исполняем заповеди в девяноста девяти случаях, а в одном случае, самом трудном для нас, мы позволяем себе поступать по своей греховной воле. Наши стрелы могут лететь почти в самую цель, но все равно мимо — не в десятку, а в девятку, — все равно торжество врага, враг нисколько от этого не страдает. Он знает наше уязвимое место, где он поразит нас насмерть. И только Господь Всемилостивый может защитить нас.

Святые отцы говорят, что человек спотыкается о все камни, которые существуют в мире. И есть только один Камень, где он может устоять. Камень этот — Христос. Мы явимся победителями в этом сражении только со Христом, только с Пречистой Его Материю, Споручницей грешных, со святыми, которые познали, что такое грех, и потому могут сострадать греху другого человека и благодатно молиться за него. Постараемся увидеть, что самое главное в грехе — это разрыв ткани жизни. Не просто список наших грехов, которые мы приводим на исповеди, хотя все это необходимо — грех должен быть назван по имени. Грех — всегда разрыв личных отношений с Богом. Это разрывание Тела Христова, распятого на Кресте. И только когда мы увидим, что Бог заступает место грешника, что грех убивает Самого Бога, ставшего человеком, можем мы понять, что такое грех, и по-настоящему покаяться.

Только Божия Матерь может вести нас этим путем, и мы все яснее будем видеть, что в мире происходит, и как глубоко то, что как будто только в незначительной части нас касается. Пока мы не освободились от всякого греха, мы, так или иначе, причастны всей тьме, существующей в мире, подчинены власти князя тьмы.

Страшен грех, но вот что сказал один опытный священник молодому священнику после его проповеди о грехе: «Слушая тебя, я увидел, как велик грех, и как мал Бог, как мало места остается в нашей жизни Богу. Если бы именно так все обстояло, я бы, наверное, отчаявшись, давно ушел из Церкви». Но никто из нас никогда не оставит Церковь, потому что мы знаем непреложное слово Писания: где умножается грех, там избыточествует благодать. Да, страшен грех, и мы, говорят нам святые отцы, на самом деле видим только тысячную долю греха. И менее чем тысячную долю благодати, которую по милости Божией дано нам было узнать. Никогда зло не было и не будет сильнее благодати Божией. Чем больше оно будет неистовствовать — и мы видим сегодня, что зверь, кажется, уже сорвался с цепи, — тем большая милость и благодать дается подвизающимся против греха, и тем большее предстательство Божией Матери за всех нас.

«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз». Господь мой и Бог мой, Ты воплотился ради меня, принял страдания, воскрес из мертвых, вознесся со славою на небеса, послал Духа Твоего Святого во очищение меня от всякия скверны, и даешь Свою Пречистую Матерь Заступницей, Споручницей меня грешнаго сейчас и во веки.

Протоиерей Александр Шаргунов , настоятель храма свт. Николая в Пыжах, член Союза писателей России

Умолкает ныне всякое уныние молитва

«Умолкает ныне всякое уныние»

«Умолкает ныне всякое уныние, — обращаемся мы к Божией Матери, — и глас отчаяния исчезает, грешницы в скорбех сердца обретают утешение». Не только страшные несчастья, болезни, войны, катастрофы являются последствиями греха, но уныние — этот внутренний ад, в котором живут люди. Именно по этой причине в последние дни будут изнывать все народы, как свидетельствует Писание. Это уныние исцеляется только жизнью, исходящей от Самого Бога, от Утешителя, когда она касается наших самых сокровенных глубин. Другого утешения не существует, и оно дается ходатайством Пречистой Божией Матери. Время, действительно, сейчас такое, что грех перестает восприниматься как грех, и потому отвергается сама возможность покаяния. Но одновременно мы понимаем, что каждый из нас не без греха, и никто из нас не может указывать перстом на другого. Только один Христос может указывать на другого перстом, но Он, как видим мы в Евангелии, склонившись, пишет перстом на земле. Что Он пишет, когда приводят к Нему женщину, взятую в грехе? Какие таинственные судьбы всех стоящих здесь начертает Его перст, какие события Он видит в жизни приходящих к Нему со своими грехами и не видящих их? Христос не осуждает никого, но руки Свои простирает на Кресте за всех грешников. И кто говорит, что не имеет греха, тот обманывает себя, тот Бога представляет лживым. Страшны эти слова Писания! Бога такой человек видит лживым, а себя — правдивым, праведником. Мы знаем, что говорит апостол Павел в Послании к Римлянам: «Нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3, 10—12). Потому видение своих грехов — таково свидетельство святых, — это мера святости человека. Вернее, начало святости. Настолько человек свят, насколько он видит свой грех.

Но бывает не только слепота к видению грехов, может наступить слепота и от видения грехов. Такая чернота открывается в душе человека, что он приходит в полное отчаяние. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, что Господь жалеет нас и дает нам увидеть наше подлинное духовное состояние только по мере того, как мы просвещаемся Его светом. Иначе видение мрака греха было бы непереносимо для нас.

И вот что еще постараемся хорошенько, как говорит преподобный Серафим Саровский, осознать. Слово «грех», по-гречески «амартиа», означает стрельбу мимо цели. Мысль может быть мимо цели, когда мы ложно понимаем то или иное явление. Слово может быть мимо цели, поступок мимо цели, вся жизнь мимо цели, когда мы не осуществляем себя, не исполняем своего призвания, не достигаем Бога. Мимо — это и есть грех. Значит, мы должны видеть не только те страшные грехи, о которых апостол Павел говорит как о признаках последних времен, когда люди будут клеветники, надменны, родителям непокорны, сребролюбивы, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отвергшиеся. Не только этот черный список грехов будем видеть, и не только грехи, которым мы как будто не придаем особенного значения, если нет у нас тяжких грехов, но у которых тоже есть смертоносный яд. Все кишит этими змеями. Тот же смертельный укус может быть и от зависти, и от злого слова, и от нецеломудренного взгляда, который оскверняет сокровенное человеческого сердца. Но будем помнить самое главное, что грех — это когда вся жизнь оказывается мимо. Невелика заслуга, когда мы исполняем заповеди в девяноста девяти случаях, а в одном случае, самом трудном для нас, мы позволяем себе поступать по своей греховной воле. Наши стрелы могут лететь почти в самую цель, но все равно мимо — не в десятку, а в девятку, — все равно торжество врага, враг нисколько от этого не страдает. Он знает наше уязвимое место, где он поразит нас насмерть. И только Господь Всемилостивый может защитить нас.

Святые отцы говорят, что человек спотыкается о все камни, которые существуют в мире. И есть только один Камень, где он может устоять. Камень этот — Христос. Мы явимся победителями в этом сражении только со Христом, только с Пречистой Его Материю, Споручницей грешных, со святыми, которые познали, что такое грех, и потому могут сострадать греху другого человека и благодатно молиться за него. Постараемся увидеть, что самое главное в грехе — это разрыв ткани жизни. Не просто список наших грехов, которые мы приводим на исповеди, хотя все это необходимо — грех должен быть назван по имени. Грех — всегда разрыв личных отно6шений с Богом. Это разрывание Тела Христова, Распятого на Кресте. И только когда мы увидим, что Бог заступает место грешника, что грех убивает Самого Бога, ставшего человеком, можем мы понять, что такое грех, и по-настоящему покаяться. Только Божия Матерь может вести нас этим путем, и мы все яснее будем видеть, что в мире происходит, и как глубоко то, что как будто только в незначительной части нас касается. Пока мы не освободились от всякого греха, мы, так или иначе, причастны всей тьме, существующей в мире, подчинены власти князя тьмы.

Страшен грех, но вот что сказал один опытный священник молодому священнику после его проповеди о грехе: «Слушая тебя, я увидел, как велик грех, и как мал Бог, как мало места остается в нашей жизни Богу. Если бы именно так все обстояло, я бы, наверное, отчаявшись, давно ушел из Церкви». Но никто из нас никогда не оставит Церковь, потому что мы знаем непреложное слово Писания: где умножается грех, там избыточествует благодать. Да, страшен грех, и мы, говорят нам святые отцы, на самом деле видим только тысячную долю греха. И менее чем тысячную долю благодати, которую по милости Божией дано нам было узнать. Никогда зло не было и не будет сильнее благодати Божией. Чем больше оно будет неистовствовать — и мы видим сегодня, что зверь, кажется, уже сорвался с цепи, — тем большая милость и благодать дается подвизающимся против греха, и тем большее предстательство Божией Матери за всех нас. «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый аз есмь». Господь мой и Бог мой, Ты воплотился ради меня, принял страдания, воскрес из мертвых, вознесся со славою на небеса, послал Духа Твоего Святого во очищение меня от всякия скверны, и даешь Свою Пречистую Матерь Заступницей, Споручницей меня грешнаго сейчас и во веки.

Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма свт. Николая в Пыжах, член Союза писателей России

Молитва задержания

(Сила сих молитв в утаении от слуха и взора людского, в тайнодействовании ея.)

Яко неплодную смоковницу, не посецы мене, Спасе, грешнаго, но на многая лета пождание ми даруй, напаяя душу слезами покаяния, да плод принесу Ти, Многомилостиве.

Молитва задержания

Милосердный Господи! Ты некогда устами служителя Моисея, Иисуса, сына Навина, задерживал целый день движение солнца и луны, доколе народ Израильский мстил врагам своим. Молитвой Елисея пророка некогда поразил сириян, задерживая их, и вновь исцелил их. Ты некогда вещал пророку Исаии: вот, Я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездны, останавливал реки, задерживал воды. И Ты некогда постом и молитвою пророка Твоего Даниила заграждал уста львов во рву. И ныне задержи и замедли до благовремения все замыслы окрест стоящих мя о моем перемещении, увольнении, смещении, изгнании. Так и ныне разруши злые хотения и требования всех осуждающих меня, загради уста и сердца всех клевещущих, злобствующих и рыкающих на меня и всех хулящих и унижающих мя. Так и ныне наведи духовную слепоту на глаза всех восстающих на мя и на врагов моих. Не Ты ли вещал апостолу Павлу: говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла. Смягчи сердца всех противоборствующих благу и достоинству Церкви Христовой. Посему да не умолкнут уста моя для обличения нечестивых и прославления праведных и всех дивных дел Твоих. И да исполнятся вся благая начинания наша и желания. К вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерзновенные предстателие, некогда силою своих молитв сдерживающие нашествия иноплеменников, подход ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждавшие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвой моей, с моим прошением. И ты, преподобный великий Еллий Египетский, некогда оградивший в круге крестным знамением место поселения ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и не бояться отныне демонских искушений. Огради дом мой, в коем я живу, в круге молитв твоих и сохрани его от огненного запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. И ты, преподобный отче Поплие Сирийский, некогда своею непрестанною молитвою десять дней демона державший неподвижным и не могущим идти ни днем, ни ночью; ныне окрест келии моей и дома (моего) сего удержи за оградою его вся сопротивныя силы и всех хулящих имя Божие и презирающих мя. И ты, преподобная девственница Пиама, некогда силою молитвы остановившая движение шедших погубить жителей тоя деревни, где жила, ныне приостанови все замыслы врагов моих, хотящих изгнати мя из града сего и погубити мя: не допускай им приближатися к дому сему, останови их силою молитвы своей: «Господи, Судия Вселенной, Ты, Которому неугодна всякая неправда, когда приидет к Тебе молитва сия, пусть Святая Сила остановит их на том месте, где постигнет их». И ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстательствовать о страждущих от козней диавольских. Моли Бога о мне, да оградит Он меня от козней сатанинских. И ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои молитвы запрещения над нападающими на меня и отжени все козни диавольские от мене. И вы, вси Святые земли Российской, разуйте силою молитв своих обо мне все бесовские чары, все диавольские замыслы и козни — досадить мне и погубить меня и достояние мое. И ты, великий и грозный страже, Архистратиже Михаиле, огненным мечем посекаяй все хотения врага рода человеческаго и всех приспешников его, хотящих погубить ми. Стой нерушимо на страже дома сего, всех живущих в нем и всего достояния его. И Ты, Владычице, не напрасно именуемая «Нерушимой стеной», будь для всех враждующих против меня и замышляющих пакостная творити мне, воистину некоей преградой и нерушимой стеной, ограждающей меня от всякого зла и тяжких обстояний.

Молитва преп. Макария, аввы Египетского

Господи, как Ты хочешь, и как знаешь — помилуй. Но да будет тако! Да будет тако! Да будет тако!

Догматик, глас 1-й

Всемирную славу, от человек прозябшую и Владыку рождшую, небесную дверь, воспоим Марию Деву, безплотных песнь и верных удобрение; Сия бо явися небо и храм Божества; Сия, преграждение вражды разрушивши, мир введе и Царствие отверзе. Сию убо имуще веры утверждение, поборника имамы из Нея рождшагося Господа. Дерзайте убо, дерзайте, людие Божии, ибо Той победит враги, яко всесилен.

Молитва небесным силам

Тропарь, глас 4-й

Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы, недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избавите нас, яко чиноначальницы вышних сил.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector