Пресвятая Богородица молитва на покров

Пресвятая Богородица молитва на покров

Пресвятая Богородица молитва на покров

Какая молитва читается на Покров Пресвятой Богородицы

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Молитва Божией Матери пред иконой Ея «Покров»

Иконография: Введение во храм Пресвятой Богородицы Датировки: XIX в. Конец XIX века.Иконописная школа или художественный центр: Палехская школа иконописи Материал: Дерево, левкас, темпера. Размеры иконы: высота 44,6 см, ширина 37,2 см. На иконе представлена сцена многофигурная композиция Введение Богородицы во храм. Инв. № ГМПИ 1692612. ДИ-86-И. © Государственный музей Палехского искусства.

Молитва первая

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Цари́це моя́ Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, прия́телище си́рым и стра́нным Засту́пнице, бе́дствующих по́моще и озлобля́емых покро́ве, зри́ши мою напа́сть, зри́ши мою́ скорбь: отвсю́ду искуше́нием одержи́м есмь, а заступа́ющаго несть. Ты у́бо сама́ помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна, наста́ви я́ко заблу́ждша, уврачу́й и спаси́ я́ко безнаде́жна. Не и́мам бо ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных! При́зри у́бо на мя, гре́шнаго и во озлобле́нии су́щаго, и покры́й мя пресвяты́м омофо́ром Твои́м, да изба́влен бу́ду от зол, мя обыше́дших, и восхвалю́ вы́ну препе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

Тропарь

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим Покро́в Твой святы́й:/ Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се,// за ны Христу́ моля́щуюся.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Ма́ти Христа́, Бо́га на́шего,// и всесла́вный сла́вим Покро́в Твой.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Ма́ти Христа́, Бо́га на́шего,/ И́же к Сы́ну Свои́ ру́це простира́ющи, и о ми́ре моля́щися,/ и честны́м Свои́м омофо́ром защища́ющи // град и лю́ди от враго́в на́ших.

О семье и детях

Молитва

Влады́чице Преблагослове́нная, возьми́ под Сво́й покро́в семью мою́. Всели́ в сердца́ супру́га моего́ и ча́д на́ших ми́р, любо́вь и непрекословие всему́ до́брому; не допусти́ никого́ из семьи́ мое́й до разлуки и тя́жкаго расставания, до преждевременныя и внеза́пныя сме́рти без покая́ния. А до́м на́ш и все́х на́с, живу́щих в не́м, сохрани́ от о́гненнаго запале́ния, воровскаго нападе́ния, вся́каго зла́го обстоя́ния, разнаго страхова́ния и диа́вольскаго наважде́ния. Да и мы́ ку́пно и разде́льно, я́вно и сокрове́нно бу́дем прославлять и́мя Твое́ Свято́е всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кратко о происхождении праздника

Издавна это церковное торжество любимо именно на Руси, именуемой Домом Богородицы. Ее заступления, помощи всегда сугубо просили именно этим осенним днем. О плате, распростертом над народом, напоминает то ясное небо цвета Ее одежд, то белый снег, покрывающий готовую к зиме землю. Таков Покров.

Происхождение этого так глубоко переживаемого русичами праздника – византийское.

Защитница христиан

Согласно большинству источников, 1 октября (ст.ст.) 910 г. в церкви Богородицы, находившейся во Влахерне, местности Константинополя, Пречистая явилась на воздухе блаженному Андрею (по некоторым данным, родом из славян) и его ученику. Было это во время особой, покаянной молитвы к Ней – ведь город уже не впервые осаждали варвары. И не первый уже раз моление именно на этом месте, где хранились честной Пояс Богоматери и другие связанные с Ней реликвии, спасало людей.

В тот день блаж. Андрей видел Богородицу окруженной множеством святых, Ангелов. Среди вошедших с Ней через врата храма он заметил пророков, Апостолов. Медленно двигалась Она к алтарю, а затем пала на колени перед престолом со слезной молитвой о людях. Встав, Пречистая сняла с главы плат, а потом распростерла его над молящимися.

И хотя о виденном святым скоро узнал весь город, а враги потерпели поражение, у византийцев так и не сложилось особого церковного почитания праздника. А вот на Руси он известен был уже с первых веков по Крещении.

На Руси

Издревле известные Русской Церкви предания говорят: варварами, осадившими столицу Византии, были славяне. К тому же год события, определившего празднование, русские источники ставят под сомнение. Летописцы считают, что чудо во Влахерне случилось примерно на 50-60 лет раньше – около 860 г. Мнение это разделяют также некоторые церковные историки. Например, А.В. Карташев приводит слова патриарха Фотия, сказанные по поводу осады города:

«Помните ли вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца и свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным… Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, возложив на Него все свои надежды, тогда избавились от несчастья, тогда сподобились отмены окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы увидели врагов наших удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения…»

По русской версии, на столицу Византии безуспешно ходили Киевские князья – Аскольд и Дир. Именно после чудесного явления силы Божией они вернулись к Константинополю, но мирно: чтобы принять Крещение.

Традиции

Праздник, столь любимый русичами, имеет множество самых разнообразных традиций.

Память усопших

Одна из давних традиций Покрова, ныне оставшаяся в некоторых епархиях Русской Церкви – Покровская Родительская Суббота. Она восходит к древней языческой традиции поминовения предков, но приобрела новое значение с XVI в.

Именно на Покров Пресвятой Богородицы, 1 октября 1552 г. состоялся решающий штурм г. Казани войсками Ивана Грозного.

Однако первоначально специального дня памяти воинов, погибших во время взятия города, не было. На это обратил внимание в начале 1590-х гг. Ермоген, тогдашний Казанский митрополит (впоследствии – патриарх, священномученик). Он просил патр. Иова ввести такой день памяти наряду с поминанием Казанских мучеников за веру.

25 февраля 1592 г. установлен день памяти погибших при взятии города. В указе патриарха Иова говорится:

Эта Родительская Суббота до сих пор отмечается верующими Казанской епархии, а также приходами епархий Вятской, Ижевской и Екатеринбургской.

Ярмарки

Празднование приходилось на окончание всех полевых работ. Поэтому к Покрову всегда приурочивались осенние ярмарки, куда привозили урожай окрестные крестьяне. Одной из самых крупных была Покровская ярмарка в Харькове. А в Сибири такая ярмарка с XIX в. известна в селе Томской губернии, с соименном церковному торжеству названием – Покровское.

Ныне эту традицию пытаются возродить православные разных местностей России, причем, кроме собственно продажи различных товаров, ярмарки сопровождаются фольклорными праздниками, гуляниями. Сегодня подобные ярмарки-фестиваля регулярно проводятся:

 • в г. Тамбове; здесь эта традиция родилась более 300 лет назад и связана с соборным храмом Покрова; к тому же в 1637 г. именно на день праздника основан и сам город; традиция ярмарок возродилась с 2011 г.;
 • в г. Ирбит (Урал); в 2020 г. здесь проведен фестиваль «Покровские гуляния на Урале»;
 • в музее М.А.Шолохова (Боковский район, Ростовская обл.)- так называемая «Каргинская ярмарка» по наименованию казачьей станицы, где расположен музей.

Свадьбы

Издревле Покров связывался со свадебной обрядностью – видимо, по созвучию с обычаем покрывать платом голову замужней женщины. Поэтому именно на этот праздник игрались свадьбы. Тогда же сугубо молились:

 • о замужестве – молодые девушки;
 • о семейном благополучии – те, кто уже обзавелся семьей.

И, конечно, молитва Матери Божией была обязательной перед началом свадебного пира.

Иконография

Покров Богоматери Датировки: XIV в. Конец XIV в. (около 1399 г.)Иконописная школа или художественный центр: Новгородская школа. Происхождение: из церкви Покрова Зверина монастыря в Новгороде.Материал: Дерево, темпера. Размеры иконы: высота 151 см, ширина 126,5 см. Композиция иконы принадлежит к «новгородскому» типу и является наиболее ранним его примером. Отличительные особенности этого типа следующие: ангелы держат покров над Богоматерью Орантой; над ее головой — поясное изображение благословляющего Христа; справа и слева от ее фигуры представлены лики святителей и ангелов; внизу, в центре — закрытые Царские врата, по сторонам которых слева стоят Иоанн Предтеча, Иоанн Богослов и апостолы, а справа — Андрей Юродивый, Епифаний и мученики. Инв. № 11170. © Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Литература: Иконы Великого Новгорода XI — начала XVI века. М., Авторы проекта Л.В. Нерсесян и С.В.Обух. М. 2008. № 15. С. 197-199. (описание Е. В. Гладышевой)

Иконы праздника имеют русское происхождение: ведь греки Покров не отмечали. Предполагается, что основой для икон Покрова послужили так называемые «акафистные» изображения Богородицы, как бы представляющие собой иллюстрации песнопений Пречистой.

Обычно на иконах изображены:

 • в верхней части – Пречистая с распростертым платом, окруженная святыми, пророками, Апостолами;
 • внизу иконы – блаж. Андрей с учеником Епифанием, а также – прп. Роман Сладкопевец, создатель Акафиста Богородице.

Есть также другие изводы Покрова, где Матерь Божия изображена одна. Но белый распростертый плат – обязательных элемент и этих святых образов.

Одна из самых известных таких икон с 1990-х гг. прославилась как чудотворная в Иоанновском монастыре г. Санкт-Петербурга. Написанная на холсте в начале XX в., она была передана возрожденной обители после лет безбожия. Вскоре произошло чудо обновления святого образа.

О чем принято молиться у святого образа

К святому образу обращаются:

 • с молитвой о благополучном счастливом замужестве;
 • с прошениями о семье, детях, внуках;
 • во всех случаях, когда требуется помощь Матери Божией, ее защита и Покров.

Покров – не просто праздник. Это вся жизнь Святой Руси под защитой Матери Божией, каждый день, освященный Её молитвами о нас. Не случайно праздник любим верующими сейчас не менее, чем столетия назад.

Икона Богородицы Покров Пресвятой Богородицы

Празднование

История

В пер­вой по­ло­вине X ве­ка в Ца­рь­гра­де жил ве­ли­кий по­движ­ник Ан­дрей Юро­ди­вый, спо­доб­ляв­ший­ся чуд­ных ду­хов­ных ви­де­ний и ве­ли­ких от­кро­ве­ний.

Од­на­жды он при­шел в зна­ме­ни­тый Влахерн­ский храм, где хра­ни­лась ри­за Бо­го­ма­те­ри с Ее омо­фо­ром и ча­стью по­я­са.

Омо­фор — это по­кры­ва­ло, ко­то­рым иудей­ские жен­щи­ны по­кры­ва­ли го­ло­ву и ко­то­рое спус­ка­лось до ног.

Бла­жен­ный Ан­дрей при­шел в храм от­сто­ять все­нощ­ную. Его со­про­вож­дал юный по­чи­та­тель его Епи­фа­ний, быв­ший впо­след­ствии, с име­нем По­ли­евк­та, пат­ри­ар­хом Кон­стан­ти­но­поль­ским. Бла­жен­ный Ан­дрей обык­но­вен­но по­дол­гу оста­вал­ся в церк­вях и по­сле окон­ча­ния служ­бы. На этот же раз все­нощ­ное бде­ние про­дол­жа­лось дол­го. В чет­вер­том ча­су но­чи Епи­фа­ний уви­дал Пре­свя­тую Бо­го­ро­ди­цу, иду­щую от цар­ских врат в ве­ли­кой сла­ве. Ее под­дер­жи­ва­ли Иоанн Кре­сти­тель и апо­стол Иоанн Бо­го­слов. Окру­жа­ло Пре­свя­тую Бо­го­ро­ди­цу мно­же­ство свя­тых в бе­лых и си­я­ю­щих одеж­дах, и все они пе­ли ду­хов­ные гим­ны. Пре­свя­тая Вла­ды­чи­ца при­бли­зи­лась к ам­во­ну.

Ду­мая, не есть ли это ви­де­ние ис­ку­ше­ние для него, бла­жен­ный Ан­дрей спро­сил Епи­фа­ния:

— Ви­дишь ли Гос­по­жу и Ца­ри­цу ми­ра?

— Ви­жу и ужа­са­юсь, — от­ве­чал Епи­фа­ний. Меж­ду тем Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­ца пре­кло­ни­ла ко­ле­на и дол­го мо­ли­лась, и сле­зы сте­ка­ли по ла­ни­там Ее. Бо­го­ма­терь про­шла в ал­тарь и дол­го еще там мо­ли­лась за на­род. За­тем Она вы­шла от­ту­да, сня­ла быв­шее на Ней го­лов­ное по­кры­ва­ло и, тор­же­ствен­но дер­жа его в ру­ках, рас­про­стер­ла над все­ми мо­ля­щи­ми­ся, как бы по­кры­вая им их. За всем этим сле­ди­ли св. Ан­дрей и Епи­фа­ний, по­ка ви­де­ние не ис­чез­ло. Ан­дрей пе­ре­дал о нем на­ро­ду, и рас­сказ его про­из­вел силь­ное впе­чат­ле­ние.

В Гре­ции празд­ник По­кро­ва не по­лу­чил по­все­мест­но­го рас­про­стра­не­ния. Это мож­но объ­яс­нить сму­та­ми, вол­но­вав­ши­ми в то вре­мя им­пе­ра­тор­ский и пат­ри­ар­ший пре­сто­лы. В гре­че­ских свят­цах празд­ник По­кро­ва да­же не упо­ми­на­ет­ся.

Но рус­ская ду­ша, чту­щая Бо­го­ма­терь, бы­ла уми­ле­на и по­ра­же­на этим со­бы­ти­ем, в ко­то­ром так яр­ко вы­ра­зи­лось мо­лит­вен­ное пред­ста­тель­ство Вла­ды­чи­цы Небес­ной за лю­дей. В од­ном древ­нем сла­вян­ском Про­ло­ге ка­кой-то князь или епи­скоп пи­шет: «Егда слы­шах, по­мыш­лях: ка­ко страш­ное и ми­ло­серд­ное ви­де­ние и па­че на­де­я­ния и за­ступ­ле­ния на­ше­го бысть без празд­не­ства. Вос­хо­тех, да не без празд­ни­ка оста­нет­ся св. По­кров Твой, Пре­б­ла­гая»! Уста­нов­ле­ние празд­ни­ка в Рос­сии до­ка­зы­ва­ет­ся и сло­ва­ми цер­ков­ной пес­ни на празд­ник По­кро­ва, в ко­то­рой ука­зы­ва­ет­ся как на об­сто­я­тель­ства ви­де­ния во Влахерн­ском хра­ме, так и на по­чи­та­ние это­го со­бы­тия рус­ски­ми: «Вла­ды­чи­це, с чест­ны­ми и слав­ны­ми про­ро­ки, с вер­хов­ны­ми апо­сто­лы, и со свя­щен­но-му­че­ни­ки, и со ар­хи­ереи за ны греш­ныя Бо­гу по­мо­ли­ся, Тво­е­го По­кро­ва празд­ник в Рос­сий­стей зем­ли про­слав­ль­шия».

В кон­це XIV ве­ка был в Ца­рь­гра­де рус­ский дьяк Алек­сандр, ко­то­рый ви­дел во Влахерн­ской церк­ви ико­ну Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, «Юж ви­де свя­тый Ан­дрей на воз­ду­се, за мир мо­ля­щу­ю­ся».

В Рос­сии как празд­ник По­кро­ва Бо­го­ма­те­ри, так и ико­на По­кро­ва — тро­га­тель­ный сим­вол неустан­но­го пред­ста­тель­ства Вла­ды­чи­цы за род люд­ской — при­шлись осо­бен­но по серд­цу. Празд­ник По­кро­ва, не бу­дучи дву­на­де­ся­тым, че­ству­ет­ся в на­род­ном бы­ту не ме­нее дву­на­де­ся­тых. Есть це­лый уезд­ный го­род Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии — По­кров. В од­ной Москве есть По­кров­ский мо­на­стырь, По­кров­ская об­щи­на се­стер ми­ло­сер­дия, По­кров­ский со­бор, на­зы­ва­е­мый обык­но­вен­но хра­мом Ва­си­лия Бла­жен­но­го. Со­бор этот за­ло­жен ца­рем Иоан­ном Ва­си­лье­ви­чем Гроз­ным по­сле воз­вра­ще­ния из ка­зан­ско­го по­хо­да в па­мять взя­тия Ка­за­ни, так как в празд­ник По­кро­ва про­изо­шел при­ступ и рус­ские овла­де­ли го­ро­дом.

Ико­на По­кро­ва изо­бра­жа­ет обык­но­вен­но ам­вон Влахерн­ско­го хра­ма, с ко­то­ро­го дья­кон, про­тя­ги­вая ру­ку с ора­рем, про­из­но­сит ек­те­нию. Око­ло ам­во­на мо­ля­щий­ся на­род, а сре­ди него бла­жен­ный Ан­дрей в ру­би­ще ука­зы­ва­ет Епи­фа­нию на сто­я­щую в об­ла­ках Вла­ды­чи­цу, окру­жен­ную свя­ты­ми и ан­ге­ла­ми. Она дер­жит на ши­ро­ко рас­про­стер­тых ру­ках Свой омо­фор. Та­кое изо­бра­же­ние ико­ны По­кро­ва мож­но ви­деть, на­при­мер, на пла­фоне ку­по­ла церк­ви Санкт-Пе­тер­бург­ско­го Пе­да­го­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та.

Из­дав­на су­ще­ство­ва­ли в Рос­сии хра­мы и це­лые мо­на­сты­ри в честь По­кро­ва Бо­го­ма­те­ри. Так, по пре­да­нию, бла­го­вер­ный ве­ли­кий князь Ан­дрей Бо­го­люб­ский в го­ро­де Бо­го­лю­бо­ве, близ Вла­ди­ми­ра, по­стро­ил храм По­кро­ва. В Нов­го­ро­де в XII ве­ке су­ще­ство­вал Зве­рин­ский мо­на­стырь в честь По­кро­ва Бо­го­ма­те­ри.

Вот неко­то­рые из чти­мых икон По­кро­ва в Рос­сии:

В Москве: в По­кров­ском со­бо­ре Ва­си­лия Бла­жен­но­го; в церк­ви Вос­кре­се­ния, что в Ба­ра­шах, и в церк­ви По­кро­ва в Крас­ном се­ле.

В Харь­ко­ве, в Хри­сто­рож­де­ствен­ской церк­ви, за ре­кой Ло­па­нью, про­сла­вив­ша­я­ся по­мо­щью жи­те­лям во вре­мя хо­ле­ры.

В Мин­ской гу­бер­нии: в го­ро­де Но­во­груд­ке, в Ни­ко­ла­ев­ском со­бо­ре, и в се­ле Жу­ко­ве.

В Яро­слав­ской гу­бер­нии, в трех вер­стах от Уг­ли­ча, на дру­гом бе­ре­гу Вол­ги, в По­кров­ском Па­и­си­е­вом мо­на­сты­ре.

В Во­ло­год­ской гу­бер­нии, в Ди­о­ни­си­е­во-Глу­шиц­ком мо­на­сты­ре, на­пи­сан­ная са­мим ос­но­ва­те­лем оби­те­ли преп. Ди­о­ни­си­ем Глу­шиц­ким, жив­шим в на­ча­ле XV ве­ка.

В По­кров­ском Доб­ром мо­на­сты­ре, близ г. Лих­ви­на Ка­луж­ской епар­хии так­же есть чти­мый об­раз По­кро­ва Бо­го­ма­те­ри. Еже­год­но в кон­це ав­гу­ста ико­ну тор­же­ствен­но при­но­сят в г. Лих­вин, где она оста­ет­ся око­ло ме­ся­ца и по­се­ща­ет до­ма жи­те­лей, а к празд­ни­ку сво­е­му воз­вра­ща­ет­ся об­рат­но в мо­на­стырь.

Са­мая же из­вест­ная из икон это­го име­ни есть ико­на Пско­во-По­кров­ская, празд­но­ва­ние ко­то­рой со­вер­ша­ет­ся 1 ок­тяб­ря.

Молитвы

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы , глас 4

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод: В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием; и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим Покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».

Кондак Покрова Пресвятой Богородицы , глас 3

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Перевод: Сегодня Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы со архиереями поклоняются, Апостолы же со пророками ликуют: ибо за нас молит Богородица Предвечного Бога.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Покров Пресвятой Богородицы»

Цари́це моя́ Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, прия́телище си́рым и стра́нным Засту́пнице, бе́дствующих по́моще и озлобля́емых покро́ве, зри́ши мою напа́сть, зри́ши мою́ скорбь: отвсю́ду искуше́нием одержи́м есмь, а заступа́ющаго несть. Ты у́бо сама́ помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна, наста́ви я́ко заблу́ждша, уврачу́й и спаси́ я́ко безнаде́жна. Не и́мам бо ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных! При́зри у́бо на мя, гре́шнаго и во озлобле́нии су́щаго, и покры́й мя пресвяты́м омофо́ром Твои́м, да изба́влен бу́ду от зол, мя обыше́дших, и восхвалю́ вы́ну препе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

Читайте также  Грузинский Святой Гавриил молитва

Покров Пресвятой Богородицы

14 октября

Тропа́рь, гла́с 4:

Дне́сь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем, осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием, и к Твоему́ взира́юще пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем: покры́й на́с честны́м Твои́м Покро́вом, и изба́ви на́с от вся́каго зла́, моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, спасти́ ду́ши на́ша.

Конда́к, гла́с 3.

Де́ва дне́сь предстои́т в це́ркви, и с ли́ки святы́х неви́димо за ны́ мо́лится Бо́гу, Ангели со архиере́и покланя́ются, апо́столи же со проро́ки ликовству́ют: на́с бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Велича́ние:

Велича́ем Тя́, Пресвята́я Де́во, и чте́м Покро́в Тво́й честны́й: Тя́ бо святы́й Андре́й ви́де на возду́се, за ны́ Христу́ моля́щуюся.

Стихи́ра, гла́с 8:

Сра́дуются с на́ми у́мная вся́ чинонача́лия, духо́вно совоку́пльше чу́вственный ли́к, ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу все́х, многоиме́нне ве́рными сла́виму; ра́дуются же и ду́си пра́ведных, су́щии зри́телие виде́ния, на возду́се моле́бно простира́ющу всечестне́и Свои́ ру́це, прося́щу умире́ния ми́ру, и царе́м держа́вы и утвержде́ния, и спасе́ния ду́ш на́ших.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Покров Пресвятой Богородицы»

Цари́це моя́ Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, прия́телище си́рым и стра́нным Засту́пнице, бе́дствующих по́моще и озлобля́емых покро́ве, зри́ши мою напа́сть, зри́ши мою́ скорбь: отвсю́ду искуше́нием одержи́м есмь, а заступа́ющаго несть. Ты у́бо сама́ помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна, наста́ви я́ко заблу́ждша, уврачу́й и спаси́ я́ко безнаде́жна. Не и́мам бо ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных! При́зри у́бо на мя, гре́шнаго и во озлобле́нии су́щаго, и покры́й мя пресвяты́м омофо́ром Твои́м, да изба́влен бу́ду от зол, мя обыше́дших, и восхвалю́ вы́ну препе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

Молитва Покрова Пресвятой Богородицы

Молитва Покрова Пресвятой Богородицы – очень сильная и действенная. Говорю по своему опыту, поскольку в тяжелой ситуации помощь ко мне пришла именно благодаря заступничеству Божией Матери. Это произошло, когда хозяйка съемной квартиры неожиданно сообщила, что через неделю она планирует поселить других жильцов. Никаких просьб от нас она не принимала, просто повторяла: ищите другое жилье. У нас был маленький ребенок, и денег на тот момент не было совсем.

Как искать новое жилье? Я стала читать молитву Покрова Пресвятой Богородицы в поисках покровительства со стороны высших сил. Я узнала, что эта молитва хорошо помогает тем, кто остался без крова. Читала прилежно: утром, днем и вечером, по несколько раз. И на четвертый день неожиданно позвонила хозяйка и сказала, что мы можем оставаться до тех пор, пока не найдем подходящее жилье.

Это было настоящим чудом, потому что характер у хозяйки был очень сложный, навстречу нам она никогда не шла. А тут такое заявление! Мы в течение месяца в спокойном режиме нашли новую хорошую квартиру, дождались поступления денег и очень удачно переехали. Новые владельцы съемной квартиры – люди очень деликатные, понимающие, с ними общаться намного приятнее, да и сама квартира нам нравится намного больше! Вот такие чудеса происходят тогда, когда искренне обращаешься к Богородице.

Теперь я знаю, какова сила у молитвы Покрова Пресвятой Богородицы, и советую ее читать всем, у кого есть проблемы, связанные с жильем, отношениями в семье, болезнями близких. Также она читается в том случае, если человеку грозит какая-то опасность: Богородица своим святым Ппокровом может укрыть от всякого зла и решить любую проблему для тех, кто искренне верит.

Древняя история молитвы и праздника Покрова Божией Матери

Молитва Покрова Пресвятой Богородицы имеет очень древнюю историю. Она связана с праздником Покрова, который появился еще в VI веке, и отражает историю чудесной помощи Богородицы, когда Божия Матерь спасла целый город – Великий Константинополь, на тот момент один из важнейших христианских городов мира. Праздник отмечается 14 октября.

Константинополь был в большой опасности – городу угрожали враги, которые могли стереть его с лица земли и расправиться с жителями. Обитатели города, христиане, усердно молились о спасении во всех храмах великой столицы.

В числе молящихся были и почитаемые церковью подвижники, которых звали Епифаний и Андрей. Во время всенощного бдения Епифаний и Андрей, а также все, кто был с ними на молитве в этот час, увидели воочию чудо – на рассвете в храм вошла прекрасная женщина, в которой оба подвижника узнали Богородицу. За ней виднелись фигуры многих святых. Голова Божией Матери была покрыта светлым покрывалом. Богородица прошла через весь храм, сияя неземной красотой, внушая собравшимся в церкви людям любовь и надежду на скорое спасение.

По многочисленным просьбам читателей мы подготовили приложение «Православный календарь» для смартфона. Каждое утро Вы будете получать информацию о текущем дне: праздники, посты, дни поминовения, молитвы, притчи.
Скачайте бесплатно: Православный календарь 2020 (доступно на Android)

Она подошла к алтарю и долго молилась, после чего сняла свой покров с головы и укрыла им всех людей, которые молились в этот час. Все поняли, что это знак защиты и покровительства.

Вскоре после этого враги сняли осаду, и Константинополь одержал победу в противостоянии. Весь город был потрясен явлением Богоматери и ее заступничеством, поэтому была создана икона – Покров Богоматери, на которой изображена Пречистая, протягивающая людям свой Покров. Икону нарисовали византийские мастера по описанию очевидцев событий – тех людей, которым посчастливилось лично видеть молящуюся Деву.

День 14 октября вошел в историю как праздник Покрова Богородицы.

С тех пор в этот день все православные стараются посетить церковь и помолиться за спасение перед ликом Пречистой. После принятия Русью христианства русские иконописцы стали рисовать чудодейственный лик, и образ Покрова Святой Богородицы помогал уже русским городам во время жестоких нападений, которые были нередки во времена татаро-монгольского нашествия.

Кому и чем помогает молитва

Считается, что покров Богородицы – это мощная защита от всех бед и неприятностей. Это сила, которая оберегает всех молящихся от бед и несчастий, поддерживает изгнанных, несправедливо обвиненных, защищает в опасной ситуации.

Когда мы читаем молитву Покров Богородицы, мы просим Божию Матерь о помощи и покровительстве, а дело, о котором мы просим, может быть любым. Главное, чтобы ваша просьба не была нацелена на вред для кого-либо. Молодым девушкам, которые мечтают выйти замуж за любимого человека, Матерь Божия по молитве помогала найти любовь и защиту.

Покров Богородицы может помочь вам найти хорошую квартиру, решить финансовые вопросы, исцелить от болезней. Ведь это знак божественной любви самой Богоматери. Также случаются такие неприятные моменты, когда нам грозит какая-нибудь опасность, например, в дороге, в поздний час, в опасной компании. В этом случае также можно читать молитвы Покрова Пресвятой Богородицы. Лучше всего, если она у вас будет всегда под рукой – например, перепишите текст молитвы от руки или распечатайте его на принтере и носите с собой.

Также благоприятно, когда в доме у вас есть образ Покрова Богоматери. В этом случае читайте молитву перед образом, обращаясь к Божией Матери. Не забывайте читать молитву именно в сам праздник, 14 октября, вспоминая о молитвенном подвиге Богородицы и о ее заступничестве.

Молитвы на Покров Пресвятой Богородицы

14 октября весь православный мир празднует святой день – праздник Покрова Пресвятой Богородицы. История этого праздника восходит к X веку, но по сей день среди православных верующих молитва на Покров Пресвятой Богородицы считается одной из сильнейших, к которой прибегают и в час печали, и в минуты радости.

Много веков назад Божья Матерь спасла жителей Константинополя от нашествия мусульманских войск, накрыв их своим покровом-покрывалом, а также накрыв молящихся в храме, создав таким образом невидимую защиту для жителей. После такого чуда к помощи молитвы Покрова Пресвятой Богородицы верующие обращались не раз в минуту смертельной опасности, перед кровопролитными сражениями, в минуту отчаяния.

На Руси к молитве на Покров не одну сотню лет относятся с особым благоговением, к примеру, казаки на Украине считают Матерь Божию своей покровительницей и для них данная молитва имеет огромное значение.

Праздник Покрова считается у многих народов периодом, когда девушки могут просить у Заступницы удачного замужества. Замужние пары просят у Матери Божьей укрепить их семейные отношения.

 1. В чем помогает молитва на Покров Пресвятой Богородицы?
 2. Тексты молитв на Покров
 3. Тропарь, глас 4
 4. Кондак, глас 3
 5. Молитва первая
 6. Молитва вторая

В чем помогает молитва на Покров Пресвятой Богородицы?

Любой верующий может всегда рассчитывать на заступничество Пресвятой Богоматери, но на праздник Покрова она приобретает особый смысл.

Обращаясь с молитвой перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы, многие надеются на помощь в различных ситуациях:

 • исцеление от болезни;
 • вернуть благополучие в семью;
 • защитить от бед, в том числе и от стихийных разрушений;
 • поправить материальное положение;
 • найти вторую половинку;
 • избавить от непогоды (для тех, кто занимается сельским хозяйством) и дать богатый урожай;
 • укрепиться в вере и устоять перед искушениями.

Читать молитвы на Покров можно не только в преддверии праздника, но и в любой день, обращаясь к иконе с образом Божьей Матери. Искренние слова молитвы обязательно помогут вам, и вы получите очень сильную защиту.

Тексты молитв на Покров

Тропарь, глас 4

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод: В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием; и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим Покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».

Кондак, глас 3

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Перевод: Сегодня Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы со архиереями поклоняются, Апостолы же со пророками ликуют: ибо за нас молит Богородица Предвечного Бога.

Молитва первая

О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.

Молитва Покрову Пресвятой Божией Матери

Молитва Покрову Пресвятой Богородицы произносится обычно на святой праздник Покрова, который отмечается православной церковью каждый год 14 октября. За время его существования, он оброс народными приметами, принято считать, что на него девушкам необходимо молится об удачном замужестве, которое непременно после такой молитвы состоится. Но, конечно, не стоит забывать, что главной целью любой молитвы является просьба о спасение своей души Господом.

Несмотря на то что празднование является заимствованным, поскольку изначально это происходило в Византии, для русских людей оно имеет немаловажное значение.

В каких случаях поможет молитва

Верующие часто обращаются с молитвами к Божьей Матери, прося ее о заступничестве, милости и ходатайстве перед Господом. Особенно важно делать это на Покрова, который сам по себе является днем защиты людей Богоматерью. Икона, посвященная этому празднику, способна помочь искренне просящему человеку и ответить на его горячие молитвы. Молитва на Покров Пресвятой Богородицы способна ответить на такие просьбы:

 • спасти от опасности;
 • исцелить болящего;
 • послать щадящую зиму и не дать погибнуть озимым;
 • защитить от бедствий (стихийных и общественных);
 • дать крышу над головой тому, кто ее не имеет;
 • помочь с материальным состоянием и дать хлеб насущный;
 • помочь девушки найти своего мужа;
 • улучшить взаимоотношения в семье.

О молитвенной помощи Богородицы:

О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва иконе Покров

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.

История праздника

Церковные богословы очень долго пытались устранить белые пробелы в истории этого события, но так до конца и не смогли этого сделать, поэтому сейчас полной информации о происхождении этого праздника не найти.

Известно только, что зародился он в 6 веке н. э, во время войны, когда враги подступали к Константинополю. Верующие люди в это время молились в храмах о помиловании своего города и устраивали всенощные бдения. Так в одной из церквей молились ночью юноши Епифаний и Андрей и в 4 утра им привиделась Богородица, стоящая у дверей храма. За ее спиной располагалось войско ангелов. Дева Мария прошла к алтарю через весь храм, опустилась на колени и начала молится. Это продолжалось около часа, затем Богоматерь встала и повернулась к людям, молящимся там же, и укрыла их своим покрывалом. Константинополь выиграл то сражение, и люди не пострадали.

С тех пор принято отмечать Покров в честь Божьей матери, которая укрыла людей.

Сегодня во время служения в этот день принято читать тропарь и молитвы Покрову Божьей Матери.

Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся

Народные приметы

Несмотря на то что официально язычество было давно заброшено, остаются люди, которые продолжают верить в обряды.

Читайте также  Псалом помяни Господи царя давида и всю кротость его молитва

Православная церковь этого не одобряет и призывает верующих прежде всего на Покрова приходить в храм и служить Богу там, а не верить в суеверия.

О различных суевериях в православии:

Однако за всю историю праздника сформировались некоторые народные приметы, которые имеют место сбываться. Ведь они фиксировались на протяжении многих лет, и не являются проявлением язычества:

 1. Обычно 14 октября ясно показывало, какая будет зима: если в этот день опали уже все листья, а журавли отправились в теплые края, то зима будет особенно холодной;
 2. Некоторые считают, что тот, кто оказывает девушке знаки внимания в это время и будет ее суженым. Именно поэтому часто незамужние девицы молятся Покровской Божьей Матери о счастливом замужестве, стремясь поскорее зажечь свечу, ведь чем раньше она загорится, тем быстрее замуж и позовут;
 3. До этой даты все хозяева пытались закончить уборку перед зимой и привести хозяйство в порядок;
 4. Откуда ветер будет дуть 14 октября, оттуда и зима будет. Если с юга, значит теплой, а с севера, то морозной и снежной.

Все народные приметы связаны, прежде всего, с природой и историей. Например, девушки стремятся молиться о замужестве, потому что раньше парни начинали свататься сразу после уборки пшеницы, как раз в эти даты.

Совет! Народные приметы не являются проявлением язычества, однако этот день лучше всего встречать в храме вместе со всеми верующими людьми и просить у Богородицы защиты и благословения.

Святой образ Покрова Божьей Матери

Сразу после чудодейственного спасения монахи в Константинополе стали рисовать видение и Божью Матерь над городом. После принятия Русью христианства уже местные иконописцы стали рисовать чудодейственный лик. Самые древние изображения были на воротах монастыря в Суздале, но со временем они были утрачены.

Существует два варианта иконы:

 • «суздальский» образ (16 век) — изначально было храмовой иконой в Суздальском монастыре, а сейчас хранится в Третьяковской галерее. Изображена Богородица перед храмом, держащей свою накидку над людьми в нем;
 • «новгородский» (1399 год) — здесь покрывало держат ангелы, а Божия Матерь стоит внутри храма. Сейчас икона хранится в Новгородском музее.

О других чудотворных образах Богородицы:

Современные художники-иконописцы стараются совместить два этих образа в один единый, чтобы на картине присутствовали и ангелы, и Богородица.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector