Преподобный феодор молчаливый печерский молитва

Преподобный феодор молчаливый печерский молитва

Преподобный феодор молчаливый печерский молитва

Преподобный феодор молчаливый печерский молитва

П реобрази́л еси́ земна́го княже́ния сла́ву / во и́ночества о́браз смире́нный, / и вме́сто враго́в ви́димых / на неви́димыя ополчи́лся еси́, / и, обою́ победи́тель кра́сен явля́яся, / еди́н от чудотво́рец Пече́рских показа́лся еси́; / те́мже и нам ре́вности Бо́жия дар испроси́, / братолю́бием сердца́ на́ша просвети́ // и ко спасе́нию ве́чному стези́ на́ша, Фео́доре блаже́нне, напра́ви.

Ин тропарь, глас 4:

К ня́жеских дароноше́ний и всего́ су́етствия мирска́го спе́шне отве́ргся,/ Бо́жиих же дарова́ний, прему́дре Фео́доре, преи́скренне сподо́битися жела́я,/ прия́л еси́ и́ноческий о́браз/ и, в нем смире́нным послуша́нием и безмо́лвным житие́м Царю́ Небе́сному благоугожда́я,/ получи́л еси́ от Него́ безсме́ртныя да́ры,/ и́хже и нам, чту́щим тя,// получи́ти моли́ся.

Ин тропарь, глас 4:

Я́ ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ блаже́нне Фео́доре,/ яви́ бо тя Христо́с/ я́ко вои́стинну богодарова́нное сокро́вище Волы́нстей земли́,/ но́ваго побо́рника ве́ры Правосла́вныя,/ и наро́ду росси́йскому пресла́вна и благоприя́тна./ Те́мже ны́не, плоды́ светоно́сных трудо́в твои́х/ в стране́ на́шей под се́нию Святы́я Це́ркве Правосла́вныя наслажда́ющеся,/ хва́лим Го́спода,/ дарова́вшаго тебе́ си́лу и кре́пость на сопроти́вныя,/ Его́же моли́ спасти́ оте́чество твое́,/ и держа́ве сро́дник твои́х богоуго́дней бы́ти,// и сыново́м росси́йским спасти́ся.

К расоты́ ри́зныя возгнуша́вшагося/ и бога́тства тле́ннаго со благодаре́нием отве́ргшагося,/ в ри́зу же безстра́стия обле́кшагося/ и бога́тому в щедро́тах Христу́ возсле́довавшаго,/ прииди́те, ве́рнии, восхва́лим Фео́дора достосла́вна,/ я́ко моля́щася непреста́нно// о душа́х на́ших.

В ои́нствование земно́е на духо́вную брань преложи́вый и о лю́дех свои́х до́брое попече́ние показа́вый, блаже́нне Фео́доре преподо́бне. К тебе́ в смяте́нии серде́ц на́ших днесь прибега́ем и твоея́ по́мощи стране́ на́шей и душа́м на́шим смире́нно проси́ти дерза́ем, ве́мы, уго́дниче Бо́жий, я́ко малоду́шие на́ше и ле́ность духо́вная дале́че от твоея́ па́жити ны отрева́ет и вся́каго омерзе́ния досто́йны ны соде́ловает, но милосе́рдие твое́ ко врага́м и преда́телем твои́м помина́юще, и́мже па́ки защи́тник яви́лся еси́, ра́внаго милосе́рдия твоего́ и нам, недосто́йным, мо́лим. Ты у́бо, уго́дниче Христо́в, от ага́рян разоре́нную зе́млю на́шу и от инове́рных подавля́ему жа́лостию и любо́вию объе́мля, па́ки к бо́дренному житию́ ве́рныя призва́л еси́, ели́ко во́инскими побе́дами, толи́ко и моли́твою и о́бразом жития́ своего́, а́ки све́щник златы́й, блиста́яся. Ты, мирска́го жития́ суету́ оста́вль, сам у́бо о душе́ свое́й попече́ние в пеще́рном уедине́нии преда́лся еси́, земли́ же на́шея попече́ние и исцеле́ние сла́вному ро́ду твоему́ запове́дал еси́, и та́ко преде́л свой еще́ на две́сте лет и вя́щше по кончи́не твоея́ от сете́й ерети́ческих огради́л еси́. Ты дале́че су́щее единокро́вное нам пле́мя че́шское ко Правосла́вней ве́ре приближа́ти тща́лся еси́ и от лати́нскаго наше́ствия огражда́л еси́. Ты и ны́не, на Небесе́х душе́ю со А́нгелы водворя́яся, нетле́нным же те́лом посреде́ нас почива́яй, на́ша не отри́ни гла́сы ско́рбныя, но моли́твенный плач согреша́ющих сыно́в земли́ на́шея услы́ши. Согре­ши́хом бо и непра́вдовахом и от заве́т Бо́жиих отступи́хом, в развра­ще́нныя обы́чаи зле впадо́хом, и е́же еди́но на потре́бу есть, душ на́ших спасе́ние, небреже́ние оста́вихом, тебе́ в Бо́зе пра́вда и сла́ва, о́тче преподо́бне, нам же стыде́ние лица́. Оба́че ели́ко грешне́йшии яви́хомся толи́ко вя́щшаго сострада́ния твоего́ тре́буем и в покая́нии зове́м ти си́це: твоея́ неистощи́мыя любве́ луч нам ниспосли́, гнев Бо́жий, пра́ведно на ны дви́жимый, моли́твою твое́ю от нас отведи́, спаси́тельную благода́ть Его́ к нам, недосто́йным, предста́тельством твои́м низведи́ и от грехо́вныя бе́здны к высоте́ покая́ния нас возведи́, да та́ко и мы житие́ свое́ испра́вити потщи́мся, кре́пость земли́ на́шея па́ки обновля́ти на́чнем, враго́в же ве́ры Христо́вы и злых преле́стников безбоя́зненно отража́ти сло́вом и житие́м возревну́ем и Спаси́теля на́шего со все́ми святы́ми благо­да́рно воспева́ти бу́дем, сла́вяще Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О преподо́бне о́тче Фео́доре, земли́ Волы́нския похвало́ и прибе́жище, святы́я же Ла́вры Пече́рския сла́во и украше́ние! При́зри на предстоя́щыя лю́ди, твоея́ по́мощи с ве́рою прося́щия и согреше́ния своя́ тебе́ испове́дающия, приими́ тех усе́рдныя моли́твы и от вся́кия ско́рби и ну́жды предста́тельством твои́м изба́ви. Помози́ нам, уго́дниче Бо́жий, в ми́ре и покая́нии житие́ на́ше зде проводи́ти, во благополу́чии памятова́ние о за́поведех Бо́жиих всеми́рно храни́ти, в беда́х же от ро́пота и уны́ния огражда́тися, оба́че и по́мыслом лу́чшим сердца́ на́ша испо́лни, да твоего́ благоутро́бия и я́же о ве́ре ре́вности подража́тели бы́вше, о́ных сподо́бимся ве́чных благ, и́миже днесь украша́яся, моли́твы о спасе́нии на́шем возно́сиши ко Го́споду, Ему́же сла́ва подоба́ет Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 • ГЛАВНАЯ
 • КАЛЕНДАРЬ
 • ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
 • НОВЫЙ ЗАВЕТ
 • ПСАЛТИРЬ
 • МОЛИТВОСЛОВ
 • Ц. СЛ. СЛОВАРЬ
 • ТИПИКОН
 • БОГОСЛУЖЕБНЫЙ УСТАВ
 • БОГОСЛУЖЕБНЫЕ УКАЗАНИЯ
 • ТЕКСТЫ СЛУЖБ
 • ТРЕБНИК
 • = МОЛИТВОСЛОВИЯ =
 • * Господу Богу и Кресту
 • * Богородице
 • * Ангелам
 • * Пророкам
 • * Апостолам и равноапостольным
 • * Князьям и царям
 • * Святителям
 • * Мученикам
 • * Преподобным
 • * Праведным, блаженным и безсребренникам
 • * Соборам святых и в Недели
 • * Новомученикам и исповедникам XX века
 • * Общие святым
 • * В различных нуждах
 • * О усопших
 • * Триоди постной
 • * Триоди цветной
 • ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
 • Гостевая книга
 • Вопросы-ответы
 • Просьба о молитве
 • Новости
 • Объявления
 • ПОМОЩЬ САЙТУ

Новости

  09 Ноябрь 2021

Благодарность

Искренне благодарю Дмитрия Г. за оказанную материальную помощь на развитие сайта.

Молитва преподобному Феодору Печерскому от страсти сребролюбия

Молитва преподобному Феодору Печерскому от страсти сребролюбия

Преподобне отче Феодоре Печерский!

Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте Небесней. Ты горе на Небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми своими и беззаконии, но к тебе прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй.

Вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Не престани, угодниче Божий, о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь.

Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Вси православнии христиане, твоими чудесы исполненнии и милостями облагодетельствованнии, исповедуют тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем вспомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих.

Предстояще всечестней иконе твоей, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременную в нуждех наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими.

О, превеликий угодниче Божий! Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженныя недра Авраамова, идеже ты радостно в трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Тропарь преподобному Феодору[545]

Тропарь преподобному Феодору[545] Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, монашествующих богодухновенное удобрение, Феодоре премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам

3. Против страсти сребролюбия

3. Против страсти сребролюбия 75. Вопр. Как отзывается преподобный Нил о подвиге против сребролюбия?Отв. Сей подвиг не так труден, как подвиг против страсти блудной. «Недуг сребролюбия, говорит Отец наш, (зараждается) вне естества нашего, и происходит от маловерия и неверия,

Преподобному Илии Муромцу Печерскому

Преподобному Илии Муромцу Печерскому 19 декабря (1 января)О, святый преподобный отче Илие!Руси Святой заступниче, могучий ратоборче, воине духовный и телесный ей явивыйся, в житии своем благу народа русскаго и прославлению Бога христианскаго верно послуживый, и по

Преподобному Спиридону, просфорнику Печерскому

Преподобному Спиридону, просфорнику Печерскому 31 октября (13 ноября)Тропарь: Хлебы приносныя руками своима творя, псалмопение непрестанное усты своими яко жертву хвалы приношаше Господеви, со честным Никодимом, блаженне Спиридоне, с нимже молися Христу Богу о душах

Преподобному Лаврентию, епископу Туровскому, затворнику Печерскому

Преподобному Лаврентию, епископу Туровскому, затворнику Печерскому 29 января (11 февраля)Преподобие отче Лаврентие!Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте Небесней. Ты горе на Небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми

В страсти сребролюбия и стяжательства

В страсти сребролюбия и стяжательства Молитва читается, когда мысли о достатке одолевают чрезмерно. Можно молиться о себе и о ближнем, который не чувствует греха стяжательства.Молитва свт. Игнатия БрянчаниноваГосподи, Ты посещаешь, приемлешь грешников! И воскрешаешь

Святому преподобному Агапиту Печерскому, врачу безмездному Тропарь

Святому преподобному Агапиту Печерскому, врачу безмездному Тропарь Богоноснаго Антония ревнуя смиренномудрию, аки некиим врачевством, зелием снедным исцелял еси болящия, преподобие Агапите, тем и врача неверна уверив, наставил еси на путь спасения. Уврачуй и наша

Молитва преподобному Ипатию Печерскому, целебнику

Молитва преподобному Ипатию Печерскому, целебнику День памяти 31 марта/13 апреля, 28 августа/10 сентября (с Собором преподобных Киево-Печерских, почивающих в Дальних пещерах)Святой преподобный Ипатий, живший в XIV веке, был монахом, подвизавшимся в Киево-Печерском монастыре.

III. Против страсти сребролюбия

III. Против страсти сребролюбия 29. Как отзывается преподобный Нил о подвиге против сребролюбия?Сей подвиг не так труден, как подвиг против страсти блудной. «Недуг сребролюбия, говорит он, (зарождается) вне естества нашего, и происходит от маловерия и неверия, сказали Отцы.

Преподобному Ипатию Печерскому, целебнику при недостатке материнского молока

Преподобному Ипатию Печерскому, целебнику при недостатке материнского молока Тропарь, глас 1-йБезначальнаго онаго и тихаго места, идеже несть печали, ни воздыхания, достигнути, преподобне, желая, не дал еси себе зде покоя нимало, но присно день и нощь в делах всяких и

Преподобному Дамиану, целебнику Печерскому

Преподобному Дамиану, целебнику Печерскому Преподобному Дамиану Печерскому молятся для обретения исцеления и помощи в различных нуждах и немощах. День памяти 28 сентября/11 и 5/18 октября Преподобный Дамиан жил в XI в. и был пресвитером Киево-Печерского монастыря. Он был

Преподобному Пимену Многоболезненному, Печерскому

Преподобному Пимену Многоболезненному, Печерскому Преподобному Пимену Многоболезненному молятся о ниспослании помощи в любых болезнях. День памяти 7/20 августа, 28 сентября/11 октября Пимен Печерский был болен с рождения и с ранних лет всей душой стремился служить

Преподобному Агапиту Печерскому

Преподобному Агапиту Печерскому Молятся преподобному Агапиту Печерскому об исцелении от любых недугов. День памяти 1/14 июня Преподобный Агапит Печерский родом из Киева, постриженик и ученик преподобного Антония Печерского, жил в XI в., и при жизни получил прозвание

Преподобному Феодору Студиту

Преподобному Феодору Студиту Особенно часто с молитвами к преподобному Феодору Студиту обращаются люди, страдающие грыжами или заболеваниями органов живота. День памяти 26 января/8 февраля, 11/24 ноября Святой Феодор жил в VIII в. в Константинополе и происходил из семьи

Преподобному Ипатию Печерскому, целебнику

Преподобному Ипатию Печерскому, целебнику Преподобному Ипатию Печерскому молятся при недостаточном количестве грудного молока, при различных женских недомоганиях и многих других болезнях. День памяти 31 марта/13 апреля Преподобный Ипатий, живший в XIV в. в Печерском

Преподобному Ипатию Печерскому, целебнику при недостатке материнского молока

Преподобному Ипатию Печерскому, целебнику при недостатке материнского молока Тропарь, глас 1Безначальнаго онаго и тихаго места, идеже несть печали, ни воздыхания, достигнути, преподобие, желая, не дал еси себе зде покоя нимало, но присно день и нощь в делах всяких и

Преподобный Феодор молчаливый

Преподобный Феодор молчаливый
(1 /17 февраля/ марта)

Кто любит собеседование с Христом, тот любит быть уединенным.
Святой Исаак Сирин

Преподобный Феодор прославился подвигом молчания. Молчание было для него путем к всегдашнему богомыслию, средством к тому, чтобы ум его не развлекался ничем земным, чтобы его язык ни в чем не согрешал. Достиг этим неизреченного общения с Богом. По результатам антропологических исследований преставился в возрасте 40-45 лет. Его мощи покоятся в Дальних пещерах.В он в 13-ом веке нёс подвиг молчания. Этот праведник принял обет молчания, чтобы постоянно думать о Боге, и чтобы его ум не соблазняли пустяковые развлечения, а язык — не грешил. За это преподобный Феодор получил дар чудотворения. . Таким житием он угодил Господу и получил от Него дар чудотворения,он и теперь являет чудеса паломникам, приходящим поклониться его мощам, которые почитают в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Святые отцы о молчании

Свт. Григорий Нисский

Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, ты произнес слово, и оно никогда уже не умрет, но будет жить до Страшного Суда. Оно станет с тобою на Страшном Суде и будет за тебя или против тебя; от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься (Мф. 12, 37). Значит, с каким страхом, как осторожно надо произносить каждое слово!


Прп. Исаак Сирин

Молчание есть таинство будущего века, а слова суть орудия этого мира. Ради достижения тишины и молчания монахи отказывались от общения с людьми, уходили в глубь пустыни, скрывались в горах. Было три брата-монаха, говорится в одном древнем сказании. Один из них избрал дело примирять ссорящихся между собою людей, второй — посещать больных, а третий ушел безмолвствовать в пустыню. Первый брат, находясь всегда среди враждующих, не мог примирить всех и сильно скорбел. Придя ко второму, он застал и того в унынии. Вместе они направились к отшельнику узнать, чего достиг он в пустыне. Помолчав, отшельник налил воду в чашу и сказал: «Смотрите на воду». Они посмотрели, а вода была мутная, и ничего не было видно в ней. Помолчав еще немного, отшельник говорит: «Смотрите опять». Они взглянули: вода устоялась и стала прозрачной, так что они увидели в ней свои лица как в зеркале. И он сказал им: «Человек, живущий в страстях, всегда бывает возмущаем помыслами, а безмолвник в тишине созерцает Бога».

Ахимандрит Ефрем Святогорец

Понуждайте себя к молчанию, родителю всех по Богу добродетелей. Молчите, чтобы творить молитву, ибо, когда разговаривает человек, как он может избежать празднословия, от которого и всякое злое слово, отягощающее душу ответственностью?
При работе избегайте разговоров. Лишь два-три слова, и то в случае необходимости. Руки пусть работают для нужд тела, а ум пусть произносит сладчайшее имя Христово, дабы восполнить и нужды души, о которых мы не должны забывать ни на секунду.

Не говори, чадо мое, лишних слов, ибо они охлаждают в твоей душе божественную ревность. Возлюби молчание, рождающее все добродетели и ограждающее душу, чтобы не приблизилось к ней диавольское зло.
Лучше упасть с высоты, чем пасть по вине языка. Язык причиняет людям величайшее зло.

Молчите, молчание — величайшая добродетель. Избегайте праздных слов и смеха, если желаете, чтобы ваша молитва посредством слез и благодати имела дерзновение!
Будьте осторожны со страстными помыслами и мечтаниями. Изгоняйте их тотчас, как они появятся, потому что если такие мечтания замедлят, то окаянная душа подвергнется смертельной опасности.
Непрестанно творите молитву с силой, ревностно, с любовью. Только так можно укрепиться душевно. Любыми способами избегайте праздных слов, ибо они расслабляют душу, и у нее не остается сил для подвига.
Время не для рассеяния, но для духовных приобретений. Кто нам дал гарантию, что, ложась спать, мы проснемся вновь? Посему будем понуждать себя.

Будь осторожен в отношении своих уст, но прежде всего в отношении ума. Не позволяй дурным помыслам беседовать с тобой. Уста твои да не произносят слов, которые могут ранить брата.
Уста твои пусть изрекают слова, распространяющие благоухание, слова утешения, ободрения и надежды. От произносимого устами виден и внутренний человек, его сущность.

Православная Жизнь

В сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» описывается история мальчика Кая, у которого сердце стало ледяным, бесчувственным, жестоким после того, как ему в глаз попал осколок зеркала злого тролля. То же самое происходит и с нашими сердцами, окаменевшими от греховной жизни. И как безусловная любовь отважной девочки Герды размягчила сердце мальчика, так и наше с вами сердце размягчается, когда мы соприкасаемся с такой любовью.

Одним из проявлений безусловной любви есть молитвенное заступничество святых за нас пред Господом, святых, которые отказались от всех земных благ ради одной единственной цели – быть всегда с Богом. И, предстоя перед Всевышним, они молятся за нас, помогают нам стать чуть добрее.

О простых чудесах по молитвам святых Киево-Печерской Лавры рассказывает духовник Киевских духовных школ архимандрит Маркелл (Павук). Специально к Собору Печерских святых, в Дальних пещерах почивающих.

– Отче, сколько лет Вы живете на территории Киево-Печерской Лавры?

– Уже, слава Богу, десятый год пошел. С 2008 года.

– Как изменилась Ваша жизнь?

– Только приехал в Лавру, сразу ощутил особую благодать. Первый год летал как на крыльях. Благодать, царящая здесь, поддерживает во всех делах, во всем хорошем, что ты делаешь. Это может ощутить каждый человек, приходящий в обитель, даже люди неверующие, сомневающиеся.

Все знакомые, которые пребывали на территории Лавры, говорят, что они чувствуют здесь что-то особое, умиротворяющее.

Каждый раз в пещерах преподобные без слов учат нас правильной философии жизни: правильному отношению к Богу, другим людям, к своим проблемам, как должно побеждать искушения. Святые ничего не говорят, но через них действует божественная благодать, которая источается от их мощей и показывает нам как жить.

– Есть ли для Вас особо близкий святой в пещерах?

– Если говорить о Дальних пещерах, то это преподобный Феодосий Печерский, который здесь подвизался и упокоился. Именно он больше всех вдохновляет.

– Чем вдохновляет?

– Феодосий Печерский в жизни отличался особой целеустремленностью. Он с 14 лет четко знал, что будет монахом. И ничего не могло его от этой цели отвлечь: ни материнские побои и слезы, ни уговоры родных, ни обещания высокого положения в обществе.

Еще будучи в миру, чтобы не беспокоили плотские страсти и для смирения своей гордыни, он носил железные вериги. Когда же Феодосий подвизался в монастыре, он никаким образом не выделялся, что он особый и чего-то достиг в духовной жизни, а был среди братии, как первый среди равных.

Достигнув определенной степени духовной высоты, став игуменом Киево-Печерского монастыря, постоянно общаясь с киевским князем Изяславом и другими вельможами, он нисколько этим не кичился, никогда высокомерно не относился к подчиненным, мол, я начальник, а ты кто такой? Он старался всем угодить и перед всеми старался смиряться.

Был такой примечательный случай. Однажды игумен возвращался в Лавру (а ходил он всегда в простом рубище), нанял возничего. Тот увидел, что перед ним простой монах, и говорит: «Садись-ка на мое место, а я поеду в карете». Едут они, а все проходящие мимо изумляются и низко кланяются Феодосию, узнавая его. Возничий сначала поразился этому, а потом понял, что везет не простого человека, а самого Феодосия, игумена Печерского.

Это был поучительный урок и для возничего, и для других людей: преподобный молчаливо показал меру своего смирения. Главное, о чем он своим поступком ясно засвидетельствовал, что целью его жизни было не достижение почета и привилегий среди других людей, а смиренное служение Богу и ближним.

Безусловно, такие примеры вдохновляют.

– Чему мы еще можем научиться у Печерских святых? Познакомьте с некоторыми из них поближе, пожалуйста.

– Очень люблю и почитаю святителя Павла (Конюскевича) Тобольского. Его мощи почивают в Благовещенском храме в Дальних пещерах. Он был родом из города Самбора, Львовской области, что на Западной Украине. Обучался в Киевской духовной академии, позднее был назначен митрополитом Тобольским и всея Сибири. Меня в нем поражают мужество и бескомпромиссность в отношении с государственными властями.

Он не побоялся возвысить голос против самой Екатерины Великой, которая в те времена вела политику секуляризации церковных и монастырских земель и тем самым подрывала духовную и материальную основу Церкви. Многие монастыри вынуждены были закрываться. Оставшиеся земли и монастырское имущество отбиралось в государственную казну, и святитель Павел Тобольский, как и ранее святитель Ростовский Арсений (Мацеевич), не побоялись выступить против политики секуляризации и за это пострадали.

Читайте также  Молитва за сына перед экзаменом

Святителя Арсения лишили архиерейства, расстригли из монашества, переименовали в Андрея враля и отправили в Ревельскую крепость, где он замурованный в темнице и почил. А святитель Павел, по совету друзей из Синода, вовремя попросился на покой в Киево-Печерскую Лавру, и его прошение Екатерина, видимо, будучи в хорошем настроении, а на самом деле, движимая рукой Божией, подписала. Он здесь скончался спустя два года после того, как ушел на покой. Его мощи до революции лежали в Успенском соборе и были полностью нетленными. После разрушения собора, они оказались под завалом, а при восстановлении святыни были обретены и сейчас покоятся в Благовещенском пещерном храме.

– Каждый преподобный чем-то особенно отличился при жизни. Об этом красноречиво говорят дополнения к именам – трудолюбивый, молчаливый, постник…

– Действительно, у каждого святого можно чему-то научиться. Преподобный Арсений трудолюбивый, который подвизался в XIV веке, учит трудолюбию и послушанию. Дионисий Затворник и многие другие затворники (в Дальних пещерах их 13) умудряют не прилепляться чрезмерно к житейской суете, не выпячивать свои добродетели, а все совершать втайне, не ожидая какой-то награды. Они уходили в затвор, не думая, что когда-то их будут прославлять. Их утешало только желание угодить одному Богу.

Или, например, преподобные Силуан схимник и Сисой схимник. Схима – это особый вид монашеской жизни. Простые монахи могут выходить в город, путешествовать, а принявшие схиму пребывают исключительно в монастыре. Их подвиг многих людей поражает. Они сугубые молитвенники за весь мир.

Преподобный Пимен Постник учит нелицемерному посту, преподобный Феодор Молчаливый – благоразумному молчанию.

Святитель Филарет, митрополит Киевский, подвижник более позднего периода (вторая пол. XVIII – первая пол. XIX века), был книжным и мудрым человеком. И всех нас он тоже призывает приобщаться к книжной мудрости. Но более всего он отличался своим добрым и милующим сердцем. Не случайно его называли Филаретом Киевским Милостивым. Он с великой любовью и состраданием относился к духовенству и простому народу. Под его особым попечительством были преподаватели и студенты нашей Киевской Духовной Академии. Кто не читал, обязательно прочитайте замечательные рассказы о святителе писателя Н. Лескова, которые называются «Мелочи архиерейской жизни».

До недавнего времени в Дальних пещерах почивало 49 преподобных, а в прошлом году был канонизирован Иоанникий, митрополит Киевский и Галицкий, который вел особую ревностную подвижническую жизнь и почил в 1900 году. Его обретенные мощи также сейчас в Дальних пещерах.

– Во все времена Православная Церковь проходит испытания. В этой связи вспоминается житие священномученика Владимира (Богоявленского). Его мощи тоже почивают в Дальних пещерах?

– О священномученике Владимире, митрополите Киевском и Галицком, нужно сказать особо.

В январе 1918 года митрополита Владимира, жившего в Лавре, забрали из покоев вооруженные солдаты, якобы для того, чтобы отвести к коменданту. Но вместо этого митрополита вывели за стены Лавры через Всехсвятские ворота и убили между валов старой Печерской крепости. После канонизации в 1992 году его найденные святые мощи тоже разметили в Благовещенском храме Дальних пещер.

Священномученик Владимир пострадал в годину безбожных гонений. И сегодня его житие вдохновляет православных людей не малодушничать при испытаниях веры. Он нас наставляет, что не нужно бояться никаких гонителей, никаких искушений, потому что если мы с Богом и стараемся исполнять Его святые заповеди, то кто против нас?

– Вам удавалось быть свидетелем чудес по молитвам преподобных Печерских?

– Очень заметно, что многие люди, приходящие из мира, пребывают в каком-то постоянном смятении или даже страхе по причине каких-то своих житейских проблем или серьезной болезни. Пребывание в Лавре и особенно молитва в святых пещерах снимает этот страх. Все люди уходят отсюда умиротворенными.

Исчезает страх смерти и страх перед жестокой действительностью. И это, пожалуй, главное чудо, которое здесь постоянно совершается!

Еще один интересный момент. Когда в Дальних пещерах служится полуночница в 5.30 утра, приходят разные люди, но в основном мужчины. Среди них часто бывают солидные мужи, иногда даже с охраной, но все они смиренно молятся, потому что чувствуют сугубую благодатную силу, исходящую от мощей. Потом это дает им возможности и силы решать свои обычные земные дела не посредством жестких методов современного мира, обманывая и переступая через других, а по-евангельски, по совести – с любовью к Богу и ближним.

Таким образом, можно сказать, что каждый день в Лавре совершается великое чудо преображения не двух-трех человек, а сотен людей. Все, кто не с праздным туристическим интересом, а с молитвой посещает пещеры, выходят из них другими, преображенными.

– В Лавре всегда много паломников. Вам удается побыть со святыми наедине?

– Вечером, когда нет больших толп людей, суеты, разговоров, особенно ощущается близость и присутствие святых. И это еще одно чудо. Лавра находится под особым покровом Богородицы, это Ее второй удел.

Заканчивается день, начинается вечер, затем ночь. Это как бы своеобразный переход в Вечность. Вечером ты по-особому ощущаешь присутствие Вечности.

Каждый раз, когда в сложный момент своей жизни сходишь в пещеры, удивляешься чуду, происходящему с тобой. Все твои проблемы остаются позади и ты выходишь обновленным. Побывав у преподобных, ты уже не чувствуешь ни остроты боли, ни страха перед будущим. Прикосновение к Вечности происходит уже здесь, на земле, благодаря молитвам святых.

Преподобные смягчают наши сердца.

Имея где-то в уголках сердца спрятанные непрощенные обиды, раздражение, ты выходишь очищенным от всего злого милостью Божией и молитвами святых. Это такой бонус нам всем на пути духовного саморазвития.

Проходят века, меняются взгляды, но истинные ценности остаются непреложными. Чем больше современный мир погружается во тьму духовной апатии, греховной злобы и агрессивности, тем ярче перед нами предстают образы святых подвижников, открывая свет любви к Богу и ближним.

Пусть преподобные отцы Печерские, которые сегодня радуются с нами, всегда помогают нам!

Обет молчания

Мы живем в мире, в котором не бывает тишины. Все вокруг говорят, и никто никого не слушает. Более того, люди зачастую не слышат сами себя, свои мысли. Между тем, наш Бог — Слово, и в Евангелии сказано “От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься”. Мы же безрассудно треплем языками, не прекращаем мысленную брань, не останавливаемся ни на секунду. Наш Бог, Иисус Христос, назван Начальником тишины. В Его силах даровать покой нашим душам, и многие православные подвижники избрали молчание ради обожения — соединения с Богом.

Спас Благое молчание

Обет молчания — это распространенная духовная практика во многих религиях, так как молчание — способ духовного развития, самопознания и созерцания.

В западной традиции обет непрерывного молчания (кроме исповеди) практикуют целые монашеские общины, например, монастыри ордена картезианцев, или монастырь молчальников в Иерусалиме ордена траппистов.

 1. Молчальники, прославленные в Церкви
 2. Киево-печерские безмолвники
 3. Преподобный Иоанн Молчальник (Безмолвник)
 4. Святитель Николай, Мир Ликийских Чудотворец
 5. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский
 6. Исихазм
 7. Учителя исихазма

Молчальники, прославленные в Церкви

В Церкви несть числа подвижникам, избравшим затвор и молчание. Не все из них прославлены в лике святых, не о всех есть сведения.

Преподобные, прославившиеся подвигом молчания:

 • Саламан Молчальник;
 • Иоанн Молчальник;
 • Пимен Великий;
 • Герасим;
 • Исихий Хоривит, Безмолвник;
 • Нил Столобенский;
 • Исаакий Радонежский;
 • Лука Новый Столпник;
 • Никола Святоша;
 • Андроник и жена его, Афанасия;
 • Вера Молчальница;
 • Игнатий Белозерский.

Преподобный Сергий Радонежский после долгих лет многотрудных подвигов благословил на игуменство преподобного Никона, а сам до кончины пребывал в безмолвном уединении.

Киево-печерские безмолвники

В пещерах Киево-Печерской Лавры можно увидеть замурованные окошки, а рядом с ними надпись — Преподобный Имярек, Затворник.

Лаврские пещеры

Основатель Киево-Печерской Лавры, преподобный Антоний, любил безмолвие. Постриг он принял в одном из афонских монастырей, и первое время подвизался на Афоне. Стремясь исполнить волю Божию, направился на Русь, по пути основывая монастыри (Лядовский Усекновенский мужской монастырь). Остановившись на берегу Днепра в Варяжской пустыни, преподобный положил начало общежительному монастырю. Передав настоятельство игумену Варлааму, преподобный ушел в затвор, где и преставился.

О Киево-печерском святом Онуфрие Молчаливом известно, что подвизался он в 12 веке в Ближних пещерах.

Немного больше известно об Афанасие Затворнике. Этот киево-печерский преподобный был монахом строгой жизни. Случилось так, что он заболел и умер, а как был беден, его не похоронили в тот же день, оставив тело в келье. Игумену приснился обличительный сон, строгий голос спрашивал игумена, как ты можешь веселиться, если человек Божий лежит второй день непогребенный. Игумен с братией вошли в келью Афанасия, и увидели его живым и плачущим. Воскресший монах ни о чем не рассказывал братии, лишь наставил их, чтобы каялись, молились и просили Господа, Пресвятую Богородицу и преподобных Антония и Феодосия Печерских, чтобы быть похороненными в пещерах. После этих слов Афанасий стал затворником, жил еще 12 лет, через день вкушая понемногу хлеба и воды, и непрестанно молясь Богу. После смерти прославился как чудотворец, о чем есть рассказ в Патерике.

Вместе с Онуфрием Молчаливым и Афанасием вспоминают и Феодора Молчаливого Печерского, избравшего подвиг молчания, чтобы не согрешить словом и пребывать в Богомыслии. Феодор Молчаливый прославился чудотворениями.

Преподобный Иоанн Молчальник (Безмолвник)

Иоанн Молчальник родился в середине 5 века, по происхождению армянин. Он с юности полюбил молитвенное уединение. С 18 лет подвизался в молитве и посте. Двадцати восьми лет его рукоположили по просьбе жителей города Колонии, был посвящен в епископы. Избегая мирских неурядиц, бесконечной брани и многих попечений, святитель Иоанн тайно прибыл в Иерусалим. По его молитве Господь указал новое место подвига — монастырь Саввы Освященного. Никому не открывшись, святитель стал подвизаться вместе с отцами-савваитами. Чтобы поощрить усердного монаха, игумен Савва решил рукоположить его. Избегая земной славы, святитель Иоанн открылся патриарху Иерусалимскому Илии, и первоиерарх благословил его на подвиг молчания. Так Иоанн молчал четыре года, пребывая в затворе. Вскоре Господь открыл святому Савве, что Иоанн — епископ Церкви Христовой, после чего Иоанн Молчальник скрылся в пустыне.

После смерти святого Саввы, Иоанн много потрудился на благо Церкви, боролся с ересью оригенитов и утешал скорбящих, изгонял бесов, исцелял, прозревал мысли людей, как свои.

Многие святые, стремившиеся к тишине и безмолвию, прославлены за другие подвиги.

Святитель Николай, Мир Ликийских Чудотворец

Святитель Николай прославился как великий угодник Божий. С юности избранный Богом, он стремился к безмолвию и вступил в братство Святой Сион. Господь Иисус Христос со своей Пречистой Матерью явился святому в видении, и указал ему другой путь. Господь подал будущему Святителю Евангелие в богатом окладе, а Богородица — омофор, знаменуя этим епископское служение.

Вскоре умер архиепископ Иоанн, и Сбор стал решать, кого избрать на епископскую кафедру. Одному из епископов Собора было видение, в котором указан был Божий избранник — молодой священник Николай. Возлюбивший безмолвие в Боге, святитель Николай явил собой образец кротости, любви и смирения — Правило веры и образ кротости, воздержания учитель, как поется в тропаре святому.

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский

Один из трех великих учителей Церкви, святитель Иоанн Златоуст, родился в Антиохии. Святитель изучал риторику и философию, но еще в молодости осознал суетность мирской учености, углубился в изучение Священного Писания и молитву. Монашеский постриг принял после смерти матери.

Предполагалось, что Иоанн или его друг Василий (будущий святитель Василий Великий) займут епископскую кафедру. Друзья избрали отшельничество, избегая высокого сана. Иоанн тайно способствовал посвящению Василия, сам же оставался в пустыне и два года хранил полное молчание. По состоянию здоровья Иоанн возвратился в Антиохию, был рукоположен в диаконы, а затем и в пресвитеры. Кроме того, на Иоанна была возложена обязанность проповедовать Евангелие. За необыкновенный Божий дар проповедника паства нарекла Иоанна “Златоустым”. В 397 году Иоанн был поставлен на Константинопольскую кафедру.

Исихазм

В жизнеописаниях святых нередко встречаются слова: “пребывал в безмолвии и молитве”. Целью христианских подвижников было пребывание в Боге, в молитвенном единстве с Творцом. Инструменты достижения единения с Господом — безмолвие и молитва. В Православии многие подвижники выбирали молчание, причем молчание совершенное, — не только уст, но и ума, и сердца. Это мистическое движение называется исихазм и учит оно “умному деланию” — Иисусовой молитве, совершаемой в тишине сердца.

Высшая цель отцов-исихастов — обожение человека и созерцание Божественных энергий — Нетварного света.

Исихасты проходят сложный путь духовной и телесной аскезы, непрестанно произнося Иисусову молитву, и постепенно молитва становится самодвижной, то есть, совершается без усилий подвижника.

Учителя исихазма

Об исихазме писал Григорий Двоеслов (Палама), это наиболее известный теоретик исихазма.

Русские исихасты — Антоний Печерский, Сергий Радонежский, Феофан Грек, Максим Грек, Андрей Рублев. Отцы-исихасты 19 века — преподобный Паисий Величковский, святители Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Тихон Задонский, преподобный Сергий Радонежский.

Один из представителей отцов-исихастов 20 века — афонский старец Иосиф Исихаст. О жизни подвижника написана прекрасная книга “Моя жизнь со старцем Иосифом”. Автор — отец Ефрем Филофейский.

Еще одна хорошая книга для общего развития об исихазме — “Откровенные рассказы странника своему духовному отцу”.

Следует понимать, что исихазм — это наука высшего порядка, не высшая математика и не философия, это духовная мистическая практика. Для ее освоения написаны книги, такие, например, как “Добротолюбие”, или “Лествица”. Автор “Лествицы”, Иоанн Лествичник, предупреждает об опасности занятий делом, которое под силу опытным монахам: “Глубина догматов неисследима, уму безмолвника не безбедно в нее пускаться”.

Феодор Острожский (†1446) — воин, инок и святой

Среди известных святых особого внимания заслуживает преподобный Феодор, князь Острожский — один из преподобных отцев Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих . Удивление вызывает уже то, что в церковные святцы он вошел под тем же именем, которое носил до принятия монашеского пострига, где его нарекли Феодосием. Впрочем, такие случаи нередки. Церковь почитает святых равноапостольных княгиню Ольгу и князя Владимира, князей-страстотерпцев Бориса и Глеба несмотря на то, что после крещения им были даны имена Елены, Василия, Романа и Давида соответственно. А, например, Александр Невский, незадолго до кончины постриженный в монахи с именем Алексия, так и остался в памяти и благодарных потомков и Церкви под именем святого благоверного князя Александра. Хотя формально иночество является «смертью для мира» и отречением от всех прежних мирских званий.

Впрочем, ничего удивительного в таких прецедентах нет. Тем самым Церковь как бы признает, что явным подтверждением действия Святого Духа посредством того или иного избранника Божьего (что и есть святость) явилась вся его жизнь, а не только тот ее отрезок, который прошел после то ли крещения, то ли пострига. Чем же заслужил такое признание князь Острожский?

Князь Федор Острожский

Родился будущий святой на Волыни в 1360 году. По одним данным, его предками были Рюриковичи, по другим — литовские князья Гедиминичи. Впрочем, обе эти фамилии в те времена принадлежали древнейшим и почитаемым всеми княжеским родам, сравнимым с королевскими.

Времена тогда были весьма нестабильные. Юго-Западная Русь, едва оправившаяся после монголо-татарского нашествия, предпочла не оказывать сопротивления включению своих территорий в состав Литовского княжества, набиравшего силу. Тем более, что его правители на тот момент тоже были православными, как и русичи.

Однако к концу XIV века ситуация резко изменилась. Литовский князь Ягелло (Ягайло), желая получить королевский престол, вступив в брак с королевой Ядвигой, заключил Кревскую унию о союзе Литвы и Польши, а заодно и принял католичество, поменяв свое имя на Владислава. Вскоре после смерти супруги он стал единовластным хозяином мощной, как сказали бы сейчас, региональной супердержавы.

Условиями Унии подразумевалось обращение в католичество некрещенных литовцев. Но, как часто случается с перешедшими в другую веру неофитами, Ягелло-Владислав начал всячески способствовать окатоличиванию и православного большинства Литвы, включавшей в те времена территории современной Украины. Насаживание новой веры проходило в основном экономическими методами. Например, Владислав даровал в городах вольности и самоуправление лишь католикам, тем самым понуждая присоединяться к ним и остальных. Но нередко доходило и до силовых принуждений.

Свидригайло (великий князь Литовский)

Основным знаменем борьбы против такого ползучего окатоличивания стал литовский князь Свидригайло, верный православию до самого конца. Его верным соратником и пробыл почти всю свою жизнь Феодор Данилович Острожский. Впрочем, его деятельность только схватками время со срывавшимися с катушек польскими магнатами не исчерпывалась. Ведь Папа Римский, как рачительный хозяин, не клал всех яиц в одну корзину, а заодно действовал по принципу живших в Риме языческих императоров «разделяй и властвуй».

Последнее у Святого Престола получалось отлично, когда его духовная поддержка щедро раздавалась и Варшаве и соперничавшему с ней Тевтонскому ордену крестоносцев. «Слуги господни», заметно охладев от желания обращать огнем и мечом в истинную веру литовцев-язычников, с каждым годом все больше пытались загрести под себя вроде бы единоверную и богатую Польшу. Что привлекало в их ряды все новый «сброд голубых кровей» — рыцарей из всей Европы,обычно из числа оставшихся без наследства младших сыновей, жаждавших богатой добычи и славы.

Развязка наступила 15 июля 1410 года близ деревни Грюнвальд. В ходе кровопролитного сражения войска Ордена потерпели сокрушительное поражение, после чего его могущество быстро сошло на нет. А Юго-Западная Русь хотя и не освободилась от угрозы окатоличивания со стороны Польши, но однозначно избежала куда большей опасности со стороны наиболее оголтелых «прогрессоров» Средневековья, несущих католицизм на острие своих мечей. Одним из заметных полководцев этого эпохального сражения зарекомендовал себя князь Феодор Острожский.

Впрочем, после поражения крестоносцев его сильная натура не успокоилась. Ведь как раз в описываемое время в Чехии зарождалась прареформация, родоначальником которой стал профессор Пражского университета Ян Гус. Собственно, против фундаментальных основ католицизма его последователи не выступали — ограничиваясь требованием разрешить причащение мирян Телом и Кровью Христовыми, как это и было предписано самим Господом, но оказалось модифицировано Римом: обоими видами там причащались только священники, мирянам разрешалось только Тело — вкладываемые им в рот после Литургии облатки. А кроме того, чехи были крайне недовольны немецким засильем, которое в их глазах неразрывно было связано с властью Рима.

В 1415 году Гус, обманом вызванный на собор в Констанце, был сожжен после отказа отречься от своих убеждений. Но его последователи, гуситы, объявленные Папой еретиками, продолжали трепать доблестные добропорядочно-католические войска еще добрых два десятилетия. И на помощь им тоже пришел Феодор Острожский с отрядом своих единомышленников.

Собственно, одно участие в составе «интербригады» могло обеспечить доблестному князю светлый след в истории. Однако чешский эпизод в его насыщенной биографии сыграл еще более важную роль — для всей Руси. Ведь полководец ввел в военную практику русских войск позаимствованную у гуситов тактику — быстрое сооружение походной крепости из соединенных в круг перевернутых телег.

Обычно картины подобных сражений можно увидеть в фильмах, повествующих о борьбе американских переселенцев с индейцами. Но и за века до этого изобретение чешких борцов за свободу принесло немало пользы в Старом Свете.

Так, несмотря на освобождение от ига Золотой Орды, Русь еще долгие годы терпела набеги войск Крымского хана, нередко платя ему дань (окончательно ее прекратили платить лишь в 1682 году). Особенно обострилась ситуация в начале 70-х годов XVI века. Ослабленная многочисленными войнами и зверствами опричнины Москва почти утратила способность сопротивляться массированным вторжениям с юга. В 1571 году хан Девлет-Гирей, разогнав способное лишь к подавлению внутренней крамолы войско опричников, сжег Москву дотла.

Но на этом аппетиты удачливого военачальника лишь разожглись. На следующий год он предпринял новый поход на север, на этот раз всерьез намереваясь не просто захватить богатую добычу, но восстановить былое величие своих золотоордынских предков. И даже превзойти их: Батый, по крайней мере, оставлял при власти русских князей из покоренных земель — сейчас же планировалось раздать завоеванные земли татарским мурзам. Говорят, что отдельные русские города и княжества были расписаны между ними Девлет-Гиреем наперед.

Царь Иван Грозный оказался «грозным» только для собственных затерроризированных сограждан — при приближении татар он позорно бежал в Новгород, а войско опричников разбежалось без боя. Трусливый венценосец готов был уступить врагу даже недавно завоеванные Казань и Астрахань, о чем и написал соответствующее письмо хану — но того такие мелочи уже не интересовали, он хотел получить все.

Читайте также  Плетеные браслеты с молитвой

Тогда и произошло сражение у села Молодино близ Серпухова. Можно заметить, что чисто фонетическое сходство с Бородино кажется неслучайным — многие историки ставили эти битвы по значению в один ряд. Ведь исход их решал будущее России, ее свободы и независимости…

Историческая справка:

Молодинская битва – крупное сражение, произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы, в котором сошлись в бою русские войска под предводительством воеводы князя Михаила Воротынского и армия крымского хана Девлета I Гирея. Несмотря на более чем двукратное численное превосходство, 40-тысячная крымская армия была обращена в бегство и почти полностью перебита.

По значению Молодинская битва сопоставима с Куликовской и другими ключевыми битвами в истории Руси. Победа в битве позволила России сохранить независимость и стала поворотной точкой в противостоянии Московского государства и Крымского ханства, которое потеряло большую часть своей мощи.

30 июля 100-тысячное войско, состоящее из воинов Крымской, Ногайской орд и семитысячного отряда турецких янычар, подошло к Молодино. Русские могли противопоставить максимум 60-тысячную армию — и то большей частью состоящую из наспех собранных ополченцев. Тем не менее, военный гений двух воевод, Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина, вместе с героизмом русских воинов помогли одержать победу. А еще им помогла гениальная предусмотрительность князя Острожского, понявшего всю ценность тактики гуситов.

Великая Молодинская битва (битва при Молодях)

Защитники Руси при Молодино использовали эффективную тактику обороны как раз в этой передвижной крепости — гуляй-городе, и ударов в фронт и тыл истощенным в пятидневных боях врагам. Поражение захватчиков было сокрушительным — одни только янычары полегли полностью, в плен попало несколько высших военачальников, включая ногайского мурзу.

А спустя 70 с лишним лет точно такие же гуляй-города с неменьшим успехом применялись восставшими украинцами против польских панов. С помощью обычных телег, пусть и с умом расположенных, даже вооруженные косами крестьяне выдерживали удары тяжеловооруженных панцирных хоругвей польских гусар — а перед пасовали в пешем строю и «псы войны» — хорошо обученные наемники.

Но вернемся к герою нашего рассказа. К 80-ти годам он достиг практически всего, что мог себе желать самый родовитый аристократ. Польский король передал в его владения города Владимир-Волынский, Дубно, Острог, князь стал владельцем обширных имений на Волыни и Подолии. Вот только с жизненным стержнем было не все в порядке. Литовский князь Свидригайло, хотя и сохранил православную веру, но к концу жизни стал настолько подозрительным и жестоким, что в конце концов стал подозревать в измене и самого Феодора. И даже заточил его в тюрьму — из которой тот, впрочем, был вскоре освобожден восставшим местным населением.

Зато сын и преемник польского короля Владислава Ягайло, Владислав III, учел ошибки отца — и даровал равные права своим и католическим, и православным подданным. Кстати, и обширные земли в управление острожскому князю отдал тоже он.

Наверное, сложно сохранять любовь к мирской жизни, пусть даже она проходит в борьбе за правое дело, если друзья становятся врагами — а с врагами, собственно, и воевать теперь не за что. А тут еще и 80 лет за плечами, пора и о душе подумать.

Верещагин. Великая церковь Киево-Печерской лавры

Вот и отправился сиятельный князь на пике своего могущества в Киево-Печерскую Лавру, чтобы в молитве и посте приготовиться к блаженной вечности. Историки спорят о том, сколько продлился монашеский подвиг преп. Феодора, после пострига — Феодосия. Одни называют датой его смерти 1443 год, а вот известный деятель исторической науки, завкафедры МГУ Сергей Соловьев, считает ее наступившей на 40 лет позже. Что, в принципе, выглядит не столь уж шокирующе — крепкое здоровье бывшего воина и благодать святой обители вполне могли продлить его жизнь и до 123 лет. Во всяком случае, именно 1483 год обозначается годом успения святого в церковных источниках.

Так он и вошел в церковную историю — под титулом преподобного. Но при этом с сохранением и мирского имени, и титула земного — преподобный Феодор, князь Острожский. Впрочем, не стоит выискивать здесь какой-то противоречивости или ангажированности потомков гипнозом его земной славы. Ведь прославляет усопших святых сам Бог, а Церковь лишь констатирует уже свершившийся факт соборным актом о канонизации. Ведь далеко не все обитатели Киево-Печерской Лавры сподобились прославления. Зато избранные угодники Божьи и поныне источают от своих мощей, при молитвенном обращении к себе, исцеления и другие чудеса.

Мощи преп. Феодора Острожского, Печерского

Преп. Феодор по праву заслужил быть сопричтенным к сонму святых отцов Киево-Печерских — и своей многотрудной мирской жизнью в борьбе за веру против ее врагов, и блаженной старостью в тихом иноческом подвиге. Его память совершается 11/24 августа .

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector