Молитвы по 4 кафизме

Молитвы по 4 кафизме

Молитвы по 4 кафизме

Псалтирь. Кафизма 4

КАФИ́СМА ЧЕТВЕ́РТАЯ.

Псалом 24.

1 К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, 2 и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. 3 Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. 4 Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. 5 Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. 6 Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. 7 Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. 8 Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. 9 Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. 10 Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. 11 Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. 12 Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. 13 Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. 14 Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. 15 О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. 16 При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. 17 Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. 18 Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. 19 Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. 20 Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. 21 Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. 22 Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 25.

1 Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. 2 Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́. 3 Я́ко ми́лость Твоя́ пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й. 4 Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. 5 Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. 6 Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди. 7 Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. 8 Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. 9 Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с му́жи крове́й живо́т мой. 10 И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды. 11 Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя. 12 Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди.

Псалом 26.

Псало́м Дави́ду, пре́жде пома́зания.

1 Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? 2 Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша. 3 А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. 4 Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́. 5 Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. 6 И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. 7 Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. 8 Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. 9 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. 10 Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. 11 Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. 12 Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. 13 Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. 14 Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Слава:

Псалом 27.

1 К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́, да не когда́ премолчи́ши от мене́: и уподо́блюся низходя́щым в ров. 2 Услы́ши, Го́споди, глас моле́ния моего́, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ ко хра́му свято́му Твоему́. 3 Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с бли́жними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х. 4 Даждь им, Го́споди, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им: возда́ждь воздая́ние их им. 5 Я́ко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его́: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. 6 Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша глас моле́ния моего́. 7 Госпо́дь Помо́щник мой, и Защи́титель мой: на Него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею мое́ю испове́мся Ему́. 8 Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х, и Защи́титель спасе́ний христа́ Своего́ есть. 9 Спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови ́достоя́ние Твое́, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

Псалом 28.

Псало́м Дави́ду, исхо́да ски́нии.

1 Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. 2 Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его́. 3 Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих. 4 Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. 5 Глас Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Госпо́дь ке́дры Лива́нския: 6 и истни́т я́ я́ко тельца́ Лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь. 7 Глас Го́спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́. 8 Глас Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую. 9 Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его́ вся́кий глаго́лет сла́ву. 10 Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век. 11 Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Псалом 29.

Псало́м пе́сни, обновле́ния до́му Дави́дова.

2 Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне. 3 Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя еси́. 4 Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою́, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. 5 По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́. 6 Я́ко гнев в я́рости Его́, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водвори́тся плачь, и зау́тра ра́дость. 7 Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. 8 Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. 9 К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся. 10 Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́? 11 Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя: Госпо́дь бысть Помо́щник мой. 12 Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием. 13 Я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мой, во век испове́мся Тебе́.

Слава:

Псалом 30.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, изступле́ния.

2 На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. 3 Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. 4 Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. 5 Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. 6 В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. 7 Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. 8 Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, 9 и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. 10 Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. 11 Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. 12 От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. 13 Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. 14 Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. 15 Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. 16 В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. 17 Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. 18 Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. 19 Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. 20 Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. 21 Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. 22 Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. 23 Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. 24 Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. 25 Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом 31.

Псало́м Дави́ду, ра́зума.

1 Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. 2 Блаже́н муж, eму́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х eго́ лесть. 3 Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день. 4 Я́ко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. 5 Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. 6 За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся. 7 Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. 8 Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́. 9 Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. 10 Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. 11 Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Слава:

По 4-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

С мире́нную мою́ ду́шу посети́, Го́споди, во гресе́х все житие́ ижди́вшую: и́мже о́бразом блудни́цу, приими́ и мене́, и спаси́ мя.

П репла́вая пучи́ну настоя́щаго жития́, помышля́ю бе́здну мно́гих мои́х зол, и не име́яй окорми́теля помышле́ний, Петро́в провещава́ю Ти глас: спаси́ мя, Христе́, спаси́ мя, Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

Слава: Ско́ро совни́дем в неве́стник Христо́в, да вси услы́шим блаже́нный глас Христа́ Бо́га на́шего: прииди́те, лю́бящии Небе́сную сла́ву, соприча́стницы бы́вше му́дрых дев, уясни́вше свещы́ на́ша ве́рою.

И ныне: Душе́, пока́йся пре́жде исхо́да твоего́, суд неумы́тен гре́шным есть и нестерпи́мый. Возопи́й Го́споду во умиле́нии се́рдца: согреши́х Ти в ве́дении и не в ве́дении, Ще́дрый, моли́твами Богоро́дицы уще́дри и спаси́ мя.

Г о́споди, поми́луй (40) и молитва:

Т ебе́, Го́споди, еди́ному Благо́му и Непамятозло́бному, испове́даю грехи́ моя́, Тебе́ припа́даю вопия́, недосто́йный: согреши́х, Го́споди, согреши́х и несмь досто́ин воззре́ти на высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Но, Го́споди мой, Го́споди, да́руй ми сле́зы умиле́ния, еди́ный Бла́же и Ми́лостивый, я́ко да и́ми Тя умолю́, очи́ститися пре́жде ко́нца от вся́каго греха́: стра́шно бо и гро́зно ме́сто и́мам проити́, те́ла разлучи́вся, и мно́жество мя мра́чное и безчелове́чное де́монов сря́щет, и никто́же в по́мощь спу́тствуяй или́ избавля́яй. Тем припа́даю Твое́й бла́гости, не преда́ждь оби́дящым мя, ниже́ да похва́лятся о мне врази́ мои́, Благи́й Го́споди, ниже́ да реку́т: в ру́ки на́ша прише́л еси́, и нам пре́дан еси́. Ни, Го́споди, не забу́ди щедро́т Твои́х и не возда́ждь ми по беззако́нием мои́м, и не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: но Ты, Го́споди, накажи́ мя, оба́че ми́лостию и щедро́тами. Враг же мой да не возра́дуется о мне, но угаси́ eго́ на мя преще́ния и все упраздни́ eго́ де́йство, и даждь ми к Тебе́ путь неуко́рный, Благи́й Го́споди: зане́же и согреши́в, не прибего́х ко ино́му врачу́, и не простро́х руки́ моея́ к бо́гу чужде́му, не отри́ни у́бо моле́ния моего́, но услы́ши мя Твое́ю благо́стию и утверди́ мое́ се́рдце стра́хом Твои́м, и да бу́дет благода́ть Твоя́ на мне, Го́споди, я́ко огнь попаля́яй нечи́стыя во мне по́мыслы. Ты бо еси́, Го́споди, свет, па́че вся́каго све́та; ра́дость, па́че вся́кия ра́дости; упокое́ние, па́че вся́каго упокое́ния; жизнь и́стинная и спасе́ние, пребыва́ющее во ве́ки веко́в, ами́нь.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Кафизма 4

Псалом 25

1: Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь.
2: Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое,
3: ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей,
4: не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду;
5: возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду;
6: буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи,
7: чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои.
8: Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей.
9: Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными,
10: у которых в руках злодейство, и которых правая рука полна мздоимства.
11: А я хожу в моей непорочности; избавь меня, и помилуй меня.
12: Моя нога стоит на прямом пути ; в собраниях благословлю Господа.

Псалом 26

1: Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?
2: Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут.
3: Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.
4: Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню ипосещать храм Его,
5: ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл быменя в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу.
6: Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом.
7: Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне.
8: Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой!
9: ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня.
10: Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих;
11: не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою.
12: Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых.
13: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

Псалом 27

1: К тебе, Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу.
2: Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему.
3: Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло.
4: Воздай им по делам их, по злым поступкам их; по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими.
5: За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их.
6: Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих.
7: Господь – крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею.
8: Господь – крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего.
9: Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки!

Псалом 28

1: Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь,
2: воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его .
3: Глас Господень над водами; Бог славы возгремел, Господь над водами многими.
4: Глас Господа силен, глас Господа величествен.
5: Глас Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает кедры Ливанские
6: и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу.
7: Глас Господа высекает пламень огня.
8: Глас Господа потрясает пустыню; потрясает Господь пустыню Кадес.
9: Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса; и во храме Его все возвещает о Его славе.
10: Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек.
11: Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром.

Псалом 29

1: Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною.
2: Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
3: Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу.
4: Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его,
5: ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость.
6: По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою; но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился.
7: Тогда к Тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял,
8: что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою?
9: И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и препоясал меня веселием,
10: да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно.

Псалом 30

1: На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня;
2: приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня,
3: ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.
4: Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя.
5: В Твою руку предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.
6: Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю.
7: Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей
8: и не предал меня в руки врага; поставил ноги мои на пространном месте.
9: Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя.
10: Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли.
11: От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих; видящие меня на улице бегут от меня.
12: Я забыт в сердцах, как мертвый; я – как сосуд разбитый,
13: ибо слышу злоречие многих; от всюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою.
14: А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты – мой Бог.
15: В Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих.
16: Яви светлое лице Твое рабу Твоему; спаси меня милостью Твоею.
17: Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде.
18: Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем.
19: Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!
20: Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков.
21: Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе!
22: Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.
23: Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!

Читайте также  Молитва для самооценки

Псалом 24

1: К Тебе, Господи, возношу душу мою.
2: Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надомною враги мои,
3: да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя: да постыдятся беззаконнующие втуне.
4: Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.
5: Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день.
6: Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века.
7: Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи!
8: Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь,
9: направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим.
10: Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.
11: Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно.
12: Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать.
13: Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю.
14: Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им.
15: Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои.
16: Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен.
17: Скорби сердца моего умножились; выведи меня из бед моих,
18: призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои.
19: Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня.
20: Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю.
21: Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь.
22: Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его.

Псалом 31

1: Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!
2: Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!
3: Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего,
4: ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху.
5: За то помолится Тебе каждый праведник во время благо потребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его.
6: Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.
7: Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость.
8: Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем.

Кафизма четвертая

Псало́м Дави́ду, 24.

1 К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мо́й, на Тя́ упова́х, да не постыжу́ся во ве́к, ниже́ да посмею́т ми́ ся́ врази́ мои́, 2 и́бо вси́ терпя́щии Тя́ не постыдя́тся. 3 Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. 4 Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми́, и стезя́м Твои́м научи́ мя́. 5 Наста́ви мя́ на и́стину Твою́, и научи́ мя́, я́ко Ты́ еси́ Бо́г Спа́с мо́й, и Тебе́ терпе́х ве́сь де́нь. 6 Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка су́ть. 7 Гре́х ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя́ Ты́, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. 8 Бла́г и пра́в Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. 9 Наста́вит кро́ткия на су́д, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. 10 Вси́ путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. 11 Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти гре́х мо́й, мно́г бо е́сть. 12 Кто́ е́сть челове́к боя́йся Го́спода́ Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. 13 Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. 14 Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т и́м. 15 О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко То́й исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. 16 При́зри на мя́ и поми́луй мя́, я́ко единоро́д и ни́щ е́смь а́з. 17 Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от ну́жд мои́х изведи́ мя́. 18 Ви́ждь смире́ние мое́, и тру́д мо́й, и оста́ви вся́ грехи́ моя́. 19 Ви́ждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя́. 20 Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя́, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя́. 21 Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне́, я́ко потерпе́х Тя́, Го́споди, 22 Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от все́х скорбе́й eго́.

Псало́м Дави́ду, 25.

1 Суди́ ми́, Го́споди, я́ко а́з незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. 2 Искуси́ мя́, Го́споди, и испыта́й мя́, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́. 3 Я́ко ми́лость Твоя́ пре́д очи́ма мои́ма е́сть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й. 4 Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. 5 Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. 6 Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Тво́й, Го́споди. 7 Е́же услы́шати ми́ гла́с хвалы́ Твоея́, и поведа́ти вся́ чудеса́ Твоя́. 8 Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. 9 Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с му́жи крове́й живо́т мо́й. 10 И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца и́х испо́лнися мзды́. 11 А́з же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя́, Го́споди, и поми́луй мя́. 12 Нога́ моя́ ста́ на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя́, Го́споди.

Псало́м Дави́ду, пре́жде пома́зания, 26.

1 Госпо́дь просве́щение мое́ и Спаси́тель мо́й, кого́ убою́ся́ Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся́ 2 Внегда́ приближа́тися на мя́ зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́ющии мя́, и врази́ мои́, ти́и изнемого́ша и падо́ша. 3 А́ще ополчи́тся на мя́ по́лк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя́ бра́нь, на Него́ а́з упова́ю. 4 Еди́но проси́х от Го́спода, то́ взыщу́: е́же жи́ти ми́ в дому́ Госпо́дни вся́ дни́ живота́ моего́, зре́ти ми́ красоту́ Госпо́дню и посеща́ти хра́м святы́й Его́. 5 Я́ко скры́ мя́ в селе́нии Свое́м в де́нь зо́л мои́х, покры́ мя́ в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя́. 6 И ны́не се́ вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. 7 Услы́ши, Го́споди, гла́с мо́й, и́мже воззва́х: поми́луй мя́ и услы́ши мя́. 8 Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. 9 Не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене ́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мо́й бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мо́й. 10 Я́ко оте́ц мо́й и ма́ти моя́ оста́виста мя́, Госпо́дь же восприя́т мя́. 11 Законоположи́ ми́, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя́ на стезю́ пра́вую вра́г мои́х ра́ди. 12 Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми́, я́ко воста́ша на мя́ свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. 13 Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. 14 Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Псало́м Дави́ду, 27.

1 К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мо́й, да не премолчи́ши от Мене ́, да не когда ́ премолчи́ши от Мене ́: и уподо́блюся низходя́щым в ро́в. 2 Услы́ши, Го́споди, гла́с моле́ния моего́, внегда́ моли́ти ми́ ся́ к Тебе́, внегда́ возде́ти ми́ ру́це мои́ ко хра́му свято́му Твоему́. 3 Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене,́ глаго́лющими ми́р с бли́жними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х. 4 Да́ждь и́м, Го́споди, по дело́м и́х, и по лука́вству начина́ний и́х: по дело́м руку́ и́х да́ждь и́м: возда́ждь воздая́ние и́х и́м. 5 Я́ко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его́: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. 6 Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша гла́с моле́ния моего́. 7 Госпо́дь Помо́щник мо́й, и Защи́титель мо́й: на Него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми́, и процвете́ пло́ть моя́, и во́лею мое́ю испове́мся Ему́. 8 Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х, и Защи́титель спа́сений христа́ Своего́ е́сть. 9 Спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, и упаси́ я́, и возми́ 3 я́ до ве́ка.

Псало́м Дави́ду, исхо́да ски́нии, 28.

1 Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и че́сть. 2 Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его́. 3 Гла́с Госпо́день на вода́х, Бо́г сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих. 4 Гла́с Госпо́день в кре́пости, гла́с Госпо́день в великоле́пии. 5 Гла́с Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Госпо́дь ке́дры Лива́нския: 6 и истни́т я́ я́ко тельца́ Лива́нска, и возлю́бленный я́ко сы́н единоро́жь. 7 Гла́с Го́спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́. 8 Гла́с Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую. 9 Гла́с Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его́ вся́кий глаго́лет сла́ву. 10 Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Ца́рь в ве́к. 11 Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м да́ст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Псало́м пе́сни, обновле́ния до́му Дави́дова, 29.

2 Вознесу́ Тя́, Го́споди, я́ко подъя́л мя́ еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне́. 3 Го́споди Бо́же мо́й, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя́ еси́. 4 Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою́, спа́сл мя́ еси́ от низходя́щих в ро́в. 5 По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́. 6 Я́ко гне́в в я́рости Его́, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водвори́тся пла́чь, и зау́тра ра́дость. 7 А́з же ре́х во оби́лии мое́м: не подви́жуся во ве́к. 8 Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бы́х смуще́н. 9 К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся. 10 Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ схо́дити ми́ во истле́ние́ Еда́ испове́стся Тебе́ пе́рсть, или возвести́т и́стину Твою́́ 11 Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя́: Госпо́дь бы́сть Помо́щник мо́й. 12 Обрати́л еси́ пла́чь мо́й в ра́дость мне́: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя́ еси́ весе́лием. 13 Я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мо́й, во ве́к испове́мся Тебе́.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, изступле́ния, 30.

2 На Тя́, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во ве́к: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя́ и изми́ мя́. 3 Приклони́ ко мне́ у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя́, бу́ди ми́ в Бо́га Защи́тителя, и в до́м прибе́жища, е́же спасти́ мя́. 4 Я́ко держа́ва мо́я и прибе́жище мое́ еси́ Ты́, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя́, и препита́еши мя́. 5 Изведе́ши мя́ от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми́, я́ко Ты́ еси́ Защи́титель мо́й, Го́споди. 6 В ру́це Твои́ предложу́ ду́х мо́й: изба́вил мя́ еси́, Го́споди Бо́же и́стины. 7 Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: а́з же на Го́спода упова́х. 8 Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спа́сл еси́ от ну́жд ду́шу мою́, 9 и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. 10 Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко скорблю́: смя́теся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. 11 Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мо́й и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. 12 От все́х вра́г мои́х бы́х поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и стра́х зна́емым мои́м: видящии мя́ во́н бежа́ша от Мене ́. 13 Забве́н бы́х я́ко ме́ртв от се́рдца, бы́х я́ко сосу́д погубле́н. 14 Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися и́м вку́пе на мя́, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. 15 А́з же на Тя́, Го́споди, упова́х, ре́х: Ты́ еси́ Бо́г мо́й. 16 В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя́ из руки́ вра́г мои́х и от гоня́щих мя́. 17 Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя́ ми́лостию Твое́ю. 18 Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя́: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во а́д. 19 Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. 20 Ко́ль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скры́л еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя́ пре́д сы́ны чело́веческими. 21 Скры́еши и́х в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши и́х в кр́ове от пререка́ния язы́к. 22 Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. 23 А́з же ре́х во изступле́нии мое́м: отве́ржен е́смь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ гла́с моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. 24 Возлюби́те Го́спода, вси́ преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. 25 Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси́ упова́ющии на Го́спода.

Псало́м Дави́ду, ра́зума, 31.

1 Блаже́ни, и́хже остави́шася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. 2 Бла́жен му́ж, eму́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ е́сть во усте́х eго́ ле́сть. 3 Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми́ ве́сь де́нь. 4 Я́ко де́нь и но́щь отяготе́ на мне́ рука́ Твоя́, возврати́хся на стра́сть, егда́ унзе́ ми́ те́рн. 5 Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, ре́х: испове́м на мя́ беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты́ оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. 6 За то́ помо́лится к Тебе́ вся́к преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе во́д мно́гих к не́му не прибли́жатся. 7 Ты́ еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя́: ра́досте моя́, изба́ви мя́ от обыше́дших мя́. 8 Вразумлю́ тя́ и наста́влю тя́ на пу́ть се́й, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя́ о́чи Мои́. 9 Не бу́дите я́ко ко́нь и ме́ск, и́мже не́сть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти и́х востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. 10 Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. 11 Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси́ пра́вии се́рдцем.

По 4-й кафисме,

Трисвято́е. и по О́тче на́ш:

Та́же тропари́, гла́с 7

Смире́нную мою́ ду́шу посети́, Го́споди, во гресе́х все́ житие́ ижди́вшую: и́мже о́бразом блудни́цу, приими́ и мене́, и спаси́ мя́.

Препла́вая пучи́ну настоя́щаго жити́я, помышля́ю бе́здну мно́гих мои́х зо́л, и не име́яй окорми́теля помышле́ний, Петро́в провещава́ю Ти́ гла́с: спаси́ мя́, Христе́, спаси́ мя, Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва: Ско́ро совни́дем в неве́стник Христо́в, да вси́ услы́шим блаже́нный гла́с Христа́ Бо́га на́шего: прииди́те, лю́бящии небе́сную сла́ву, соприча́стницы бы́вше му́дрых де́в, уясни́вше свещы́ на́ша ве́рою.

И ны́не: Душе́, пока́йся пре́жде исхо́да твоего́, су́д неумы́тен гре́шным е́сть и нестерпи́мый. Возопи́й Го́споду во умиле́нии се́рдца: согреши́х Ти́ в ве́дении и не в ве́дении, Ще́дрый, моли́твами Богоро́дицы уще́дри и спаси́ мя́.

Го́споди, поми́луй (40) и моли́тва:

Тебе́, Го́споди, еди́ному благо́му и непамятозло́бному, испове́даю грехи́ моя́, Тебе́ припа́даю вопия́, недосто́йный: согреши́х, Го́споди, согреши́х и не́смь досто́ин воззре́ти на высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Но, Го́споди мо́й, Го́споди, да́руй ми́ сле́зы умиле́ния, еди́ный Бла́же и ми́лостивый, я́ко да и́ми Тя́ умолю́, очи́ститися пре́жде конца́ от вся́каго греха́: стра́шно бо́ и гро́зно ме́сто и́мам проити́, те́ла разлучи́вся, и мно́жество мя́ мра́чное и безчелове́чное де́монов сря́щет, и никто́же в по́мощь спу́тствуяй или́ избавля́яй. Те́м припа́даю Твое́й бла́гости, не преда́ждь оби́дящым мя́, ниже́ да похва́лятся о мне́ врази́ мои́, благи́й Го́споди, ниже́ да реку́т: в ру́ки на́ша прише́л еси́, и на́м пре́дан еси́. Ни́, Го́споди, не забу́ди щедро́т Твои́х и не возда́ждь ми́ по беззако́нием мои́м, и не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене ́: но Ты́, Го́споди, накажи́ мя́, оба́че ми́лостию и щедро́тами. Вра́г же мо́й да не возра́дуется о мне́, но угаси́ eго́ на мя́ преще́ния и все́ упраздни́ eго́ де́йство, и да́ждь ми́ к Тебе́ пу́ть неуко́рный, благи́й Го́споди: зане́же и согреши́в, не прибего́х ко ино́му врачу́, и не простро́х руки́ моея́ к бо́гу чужде́му, не отри́ни у́бо моле́ния моего́, но услы́ши мя́ Твое́ю бла́гостию и утверди́ мое́ се́рдце стра́хом Твои́м, и да бу́дет благода́ть Твоя́ на мне́, Го́споди, я́ко о́гнь попаля́яй нечи́стыя во мне́ по́мыслы. Ты́ бо еси́, Го́споди, све́т, па́че вся́каго све́та; ра́дость, па́че вся́кия ра́дости; упокое́ние, па́че вся́каго упокое́ния; жи́знь и́стинная и спасе́ние, пребыва́ющее во ве́ки веко́в, ами́нь.

4 Кафизма. Читать на русском языке

Перевод профессора Павла Александровича Юнгерова

24. Псалом Давида.

К Тебе, Господи, воздвиг я душу мою. Боже мой! На Тебя я уповал, да не постыжусь во век, и да не посмеются надо мной враги мои. Ибо все уповающие на Тебя не постыдятся. Да постыдятся все, беззаконнующие тщетно. Пути Твои, Господи, скажи мне и стезям Твоим научи меня. Наставь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог, Спаситель мой, и на Тебя я надеялся всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и неведения моего не помяни, по милости Твоей Ты помяни меня, по благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, посему согрешающим Он укажет путь закона. Будет руководить кротких в суждении, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость и истина для ищущих завета Его и откровений Его. Ради имени Твоего, Господи, очисть грех мой, ибо он велик. Какой человек боится Господа? Ему Он даст закон для пути, какой Ему угоден. Душа его среди благ водворится, и семя его наследует землю. Господь – сила боящихся Его и завет Его (это) явит им. Очи мои всегда (обращены) ко Господу, ибо Он исторгнет от сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и убог. Скорби сердца моего умножились, от бедствий моих изведи меня. Посмотри на смирение мое и на изнеможение мое, и оставь все грехи мои. Посмотри на врагов моих: как они умножились и (какою) ненавистью неправедною возненавидели меня! Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что уповал на Тебя. Незлобивые и праведные объединились со мною, ибо я на Тебя, Господи, уповал. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его.

25. Псалом Давида.

Суди меня, Господи, ибо я в незлобии своем ходил и в уповании на Господа не ослабею. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое. Ибо милость Твоя – пред очами моими, и я благоугоден был (Тебе, ходя) во истине Твоей. Не сидел я в собрании суетном и к нарушителям закона не войду. Возненавидел я скопище лукавых и с нечестивыми не буду сидеть. Умою среди невинных руки мои и обойду жертвенник Твой, Господи, Дабы услышать мне глас хвалы Твоей и поведать о всех чудесах Твоих. Господи! Я возлюбил благолепие дома Твоего и место селения славы Твоей. Не погуби с нечестивыми душу мою и с кровожадными жизнь мою, У которых в руках беззаконие, а десница их наполнена мздоимством. А я ходил в незлобии моем: избавь меня, Господи, и помилуй меня. Нога моя стоит на правом пути, в церквях благословлю Тебя, Господи.

26. Псалом Давида. Прежде помазания.

Господь просвещение мое и Спаситель мой: кого убоюсь? Господь защитник жизни моей: кого устрашусь? Когда приближались ко мне злодеи, чтобы съесть плоть мою, оскорбители мои и враги мои, то сами они изнемогли и пали. Если выстроится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня брань, на Него я уповаю. Одного просил я у Господа, и сего (только) взыщу: чтобы жить мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать мне красоту Господню и посещать храм святой Его. Ибо Он сокрыл меня в скинии Своей в день бедствий моих, сохранил меня в тайном месте скинии Своей, на скалу вознес меня. И ныне, как только Он возвысил голову мою над врагами моими, я обошел и принес в скинии Его жертву хвалы и восклицания. Буду петь и воспевать Господу. Услышь, Господи, голос мой, которым я взывал, помилуй меня и услышь меня. Тебе сказало сердце мое: Господа взыщу. Взыскало Тебя лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонись во гневе от раба Твоего, будь мне помощником, не отринь меня и не оставь меня, Боже, Спаситель Мой! Ибо отец мой и мать моя оставили меня, а Господь принял меня. Руководи мной, Господи, в пути Твоем и наставь меня на стезю прямую врагов моих ради. Не предай меня на волю притеснителей моих, ибо восстали на меня свидетели неправедные, и солгала неправда себе самой. Верю, что увижу блага Господни на земле живых. Уповай на Господа, мужайся, и да крепится сердце твое, и уповай на Господа.

Читайте также  Молитва на сдачу документов

27. Псалом Давида.

К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, не безмолвствуй со мною, дабы, когда Ты будешь безмолвен со мною, я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь, Господи, голос моления моего, когда я молюсь Тебе, когда воздеваю руки мои ко храму святому Твоему. Не похить меня с грешниками, не погуби меня с делающими неправду, говорящими: “мир” ближним своим, тогда как зло в сердцах их. Воздай им, Господи, по делам их и по лукавству замыслов их, по делам рук их воздай им, воздай им должное. Ибо они не уразумели дел Господних и дел рук Его: низложи их и не восставляй. Благословен Господь, ибо Он услышал голос моления моего. Господь – помощник мой и защитник мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и процвела плоть моя, и волею моею исповедаю Его. Господь – крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего. Спаси людей Твоих и благослови достояние Твое, и упаси их, и вознеси их до века.

28. Псалом Давида. На исход скинии.

Принесите Господу, сыны Божии, принесите Господу молодых овнов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу во дворе святом Его. Глас Господа на водах: Бог славы возгремел, Господь (возгремел) на водах многих. Глас Господа крепок, глас Господа великолепен. Глас Господа сокрушает кедры, и истребит Господь кедры ливанские. И сотрет их в прах, как тельца ливанского, а возлюбленный – как сын единорога. Глас Господа высекает пламя огня. Глас Господа потрясает пустыню, и потрясет Господь пустыню Каддийскую. Глас Господа укрепляет оленей и обнажает дубравы. И в храме Его всякий возвещает славу (Его). Господь потоп населяет, и будет восседать Господь (как) Царь во век. Господь крепость людям Своим даст. Господь благословит людей Своих миром.

29. Псалом песни. На обновление дома Давидова.

Превознесу Тебя, Господи, ибо Ты поднял меня и не возвеселил врагов моих из-за меня. Господи, Боже мой! Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи! Ты извел из ада душу мою и спас меня от нисходящих в могилу. Пойте Господу, преподобные Его, поведайте память о святыне Его. Ибо наказание в ярости Его, и жизнь в воле Его: вечером водворится плач, а утром – радость. Я сказал в благоденствии моем: “не поколеблюсь во век: Господи, по благоволению Твоему дай силу доброте моей!” Ты же отвратил лице Свое, и я был смущен. К Тебе, Господи, воззову, и Богу моему помолюсь. Что пользы в крови моей, когда я должен истлеть? Ужели прославит Тебя прах? Или возвестит он истину Твою? Услышал Господь и помиловал меня, Господь стал помощником мне. Ты обратил плач мой в радость мне, разорвал вретище мое, и опоясал меня веселием. Да воспоет Тебя слава моя, и да не буду сокрушаться. Господи, Боже мой! Во век буду исповедовать Тебя.

30. В конец. Псалом Давида. При исступлении.

На Тебя, Господи, я уповал, да не постыжусь во век: правдою Твоею избавь меня и спаси меня. Приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня, будь мне Богом – защитником и домом прибежища, во спасение мне. Ибо Ты – держава моя и прибежище мое, и ради имени Твоего наставляй меня и питай меня. Изведи меня из сети сей, которую затаили для меня, ибо Ты, Господи, защитник мой; В руки Твои предаю дух мой. Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Ты возненавидел тщетно почитающих суетное, а я на Господа уповал. Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призрел на смирение мое, спас от нужды душу мою И не оставил меня в руках врагов, поставил на просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо я скорблю, помутились от ярости око мое, душа моя и утроба моя. Ибо истощилась в болезни жизнь моя и лета мои (прошли) в воздыханиях, изнемогла в нищете крепость моя, и кости мои потряслись. У всех врагов моих я сделался поношением, а наипаче у соседей моих, и страшным для знакомых моих: видящие меня вон убегали от меня. Я был забыт в сердце (их), как умерший, я стал, как разбитый сосуд. Ибо я слышал хулу от многих, вокруг живущих, когда они собирались вместе на меня, совещались исторгнуть душу мою. Но я на Тебя, Господи, уповал, сказал: Ты – Бог мой! В руках Твоих жребий мой: избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви лице Твое рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи! Да не постыжусь, что я призвал Тебя, да постыдятся нечестивые и да сойдут в ад. Да будут немы уста льстивые, наговаривающие на праведника беззаконие с гордостью и презрением. Сколь велико множество благости Твоей, Господи, которую Ты сокрыл для боящихся Тебя, приготовил для уповающих на Тебя пред сынами человеческими! Ты скроешь их под кровом лица Твоего от мятежа людского, укроешь их в скинии от возмутительных речей. Благословен Господь, что дивно явил милость свою (как бы) в укрепленном городе. А я сказал в исступлении моем: я отвержен от очей Твоих. Посему услышал Ты голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Возлюбите Господа, все преподобные Его, ибо истину требует Господь и воздает чрезмерно творящим гордыню. Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все уповающие на Господа!

31. Псалом Давида. В научение.

Блаженны те, чьи беззакония отпущены и чьи грехи прощены. Блажен муж, которому не вменит Господь греха и в устах которого нет лести. Когда я молчал, ослабели кости мои от вседневного вопля моего, Ибо день и ночь тяготела на мне рука Твоя; я сделался страдальцем, когда вонзился в меня терн. Беззаконие мое я познал и греха моего я не скрыл, сказал: “исповедуюсь Господу в беззаконии моем”, и Ты простил нечестие сердца моего. Посему помолится Тебе всякий преподобный во время благопотребное, и тогда разлившиеся многие воды к нему не приблизятся. Ты прибежище мое от скорби, объявшей меня. Радость моя! Избавь меня от окруживших меня. “Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, по которому пойдешь, остановлю на тебе очи Мои”. Не будьте, как конь и мул, у которых нет разума и которых челюсти можно притянуть (лишь) уздою и удилами, когда они не приближаются к тебе. Много наказаний грешному, а уповающего на Господа милость (Его) окружит. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, и хвалитесь (Им) все правые сердцем!

Молитвы после 4 кафизмы:

По 4-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 7:

Смиренную мою душу посети, Господи, во гресех все житие иждившую: имже образом блудницу, приими и мене, и спаси мя. Преплавая пучину настоящаго жития, помышляю бездну многих моих зол, и не имеяй окормителя помышлений, Петров провещаваю Ти глас: спаси мя, Христе, спаси мя, Боже, яко Человеколюбец.

Скоро совнидем в невестник Христов, да вси услышим блаженный глас Христа Бога нашего: приидите, любящии Небесную славу, сопричастницы бывше мудрых дев, уяснивше свещы нашя верою.
И ныне: Душе, покайся прежде исхода твоего, суд неумытен грешным есть и нестерпимый. Возопий Господу во умилении сердца: согреших Ти в ведении и не в ведении, Щедрый, молитвами Богородицы ущедри и спаси мя.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Тебе, Господи, Единому Благому и Непамятозлобному, исповедаю грехи моя, Тебе припадаю вопия, недостойный: согреших, Господи, согреших и несмь достоин воззрети на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй ми слезы умиления, Единый Блаже и Милостивый, яко да ими Тя умолю, очиститися прежде конца от всякаго греха: страшно бо и грозно место имам проити, тела разлучився, и множество мя мрачное и безчеловечное демонов срящет, и никтоже в помощь спутствуяй или избавляяй. Тем припадаю Твоей благости, не предаждь обидящым мя, ниже да похвалятся о мне врази мои, Благий Господи, ниже да рекут: в руки нашя пришел еси, и нам предан еси. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих и не воздаждь ми по беззаконием моим, и не отврати лица Твоего от мене: но Ты, Господи, накажи мя, обаче милостию и щедротами. Враг же мой да не возрадуется о мне, но угаси его на мя прещения и все упраздни его действо, и даждь ми к Тебе путь неукорный, Благий Господи: занеже и согрешив, не прибегох ко иному врачу, и не прострох руки моея к богу чуждему, не отрини убо моления моего, но услыши мя Твоею благостию и утверди мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огнь попаляяй нечистыя во мне помыслы. Ты бо еси, Господи, свет, паче всякаго света; радость, паче всякия радости; упокоение, паче всякаго упокоения; жизнь истинная и спасение, пребывающее во веки веков, аминь.

ПСАЛТИРЬ

Псалтирь в переводе с греческого о. Амвросия (Тимрота)

КАФИЗМА 4

1 Псалом Давида.

К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь вовек, и да не посмеются надо мною враги мои,

2 ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся:

3 да постыдятся беззаконующие тщетно.

4 Пути Твои, Господи, открой мне и стезям Твоим научи меня.

5 Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я ожидал весь день.

6 Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века они.

7 Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи.

8 Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим в пути.

9 Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим.

10 Все пути Господни – милость и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его.

11 Ради имени Твоего, Господи, и умилосердишься Ты о грехе моём, ибо он велик.

12 Кто человек, боящийся Господа? Ему даст Он закон в пути, который тот избрал.

13 Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует землю.

14 Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он явит им.

15 Очи мои – всегда ко Господу, ибо Он извлечёт из сети ноги мои.

16 Воззри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и нищ.

17 Скорби сердца моего умножились, из бедствий моих изведи меня.

18 Посмотри на смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои.

19 Посмотри на врагов моих – ибо они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня.

20 Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя.

21 Беззлобные и прямодушные присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи.

22 Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей его!

Псалом 25

1 Псалом Давида.

Рассуди меня, Господи, ибо я в беззлобии моём ходил, и, на Господа надеясь, не изнемогу.

2 Проверь меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренность мою и сердце моё.

3 Ибо милость Твоя – пред очами моими, и я благоугоден был Тебе в истине Твоей.

4 Я не сел в совете суеты и с законопреступными не пойду,

5 возненавидел я собрание злодействующих, и с нечестивыми не сяду.

6 Омою среди невинных руки мои и обойду жертвенник Твой, Господи,

7 чтобы услышать мне глас хвалы Твоей и поведать о всех чудесах Твоих.

8 Господи, возлюбил я благолепие дома Твоего и место обители славы Твоей.

9 Не погуби с нечестивыми душу мою и с кровожадными жизнь мою,

10 у которых в руках – беззакония, десница их полна неправедной мзды.

11 Я же в беззлобии моём ходил, избавь меня, Господи, и помилуй меня.

12 Нога моя стала на прямом пути; в собраниях благословлю Тебя, Господи.

Псалом 26

1 Псалом Давида. Прежде помазания.

Господь – просвещение моё и Спаситель мой: кого убоюсь? Господь – защитник жизни моей: от кого устрашусь?

2 Когда приближались ко мне злодеи, чтобы съесть плоть мою, притеснители мои и враги мои, – они сами ослабели и пали.

3 Если построится против меня полк, не убоится сердце моё; если поднимется на меня война, и при этом я надеюсь.

4 Одного просил я у Господа, этого буду искать, чтобы обитать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать мне красоту Господню и посещать храм святой Его.

5 Ибо Он скрыл меня в обители Своей в день бедствий моих, сохранил меня тайно в скинии Своей, на скалу возвысил меня.

6 И ныне, вот, Он возвысил главу мою против врагов моих: обошёл я скинию Его и принёс в ней жертву хвалы и восклицания; буду петь и воспевать Господа!

7 Услышь, Господи, голос мой, которым я воззвал, помилуй меня и услышь меня.

8 Тебе сказало сердце моё: «Господа взыщу». Взыскало Тебя лицо моё; лица Твоего, Господи, взыщу.

9 Не отврати лица Твоего от меня, и не уклонись во гневе от раба Твоего. Будь мне помощником, не отринь меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой.

10 Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь принял меня.

11 Дай мне закон, Господи, на пути Твоём, и направь меня на стезю прямую ради врагов моих.

12 Не предай меня душам теснящих меня, ибо восстали на меня свидетели неправедные – но неправда обманула себя.

13 Я верю, что увижу блага Господни на земле живых.

14 Надейся на Господа! Мужайся, и да укрепляется сердце Твоё, и надейся на Господа!

1 Псалом Давида.

К Тебе, Господи, я воззову. Боже мой, не промолчи, презрев меня, никогда не промолчи, презрев меня, и да не уподоблюсь я сходящим в ров.

2 Услышь, Господи, глас моления моего, когда я молюсь к Тебе, когда поднимаю я руки мои ко храму святому Твоему.

3 Не привлеки меня вместе с грешниками, и с делающими неправду не погуби меня, говорящими мирно с ближними своими, злое же – в сердцах своих.

4 Дай им, Господи, по делам их и по злым поступкам их, по делам рук их дай им, воздай им воздаяние их.

5 Ибо не вникли они в дела Господа и в дела рук Его; Ты разоришь их и не воздвигнешь их.

6 Благословен Господь, что услышал глас моления моего.

7 Господь – помощник мой и защитник мой, на Него уповало сердце моё, и получил я помощь; и расцвела плоть моя, и я усердно прославлю Его.

8 Господь – твердыня народа Своего и Защитник, спасающий помазанника Своего.

9 Спаси народ Твой и благослови наследие Твоё, и паси и вознеси их до века.

Псалом 28

1 Псалом Давида. На исход скинии.

Принесите Господу, сыны Божии, принесите Господу молодых овнов. Принесите Господу славу и честь,

2 принесите Господу славу имени Его, поклонитесь Господу во дворе святом Его.

3 Голос Господа на водах, Бог славы возгремел, Господь – на водах многих.

4 Голос Господа – в силе, голос Господа – в великолепии,

5 голос Господа, сокрушающего кедры, – и сокрушит Господь кедры ливанские,

6 и сотрёт их в прах; как тельца – Ливан; а Возлюбленный – как молодой единорог.

7 Голос Господа высекает пламя огня,

8 голос Господа сотрясает пустыню, и сотрясёт Господь пустыню Кадис.

9 Голос Господа укрепляет оленей, и обнажит Он дубравы, и в храме Его всякий возглашает славу.

10 Господь потоп населит, и воссядет Господь царём вовек.

11 Господь силу народу Своему даст, Господь благословит народ Свой миром.

Псалом 29

1 Псалом-песнь, на обновление дома, Давида.

2 Вознесу Тебя, Господи, ибо Ты поддержал меня и не возвеселил врагов моих о мне.

3 Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.

4 Господи, Ты возвёл из ада душу мою, спас меня от участи сходящих в ров.

5 Пойте Господу, святые Его, и поведайте память о Святыне Его.

6 Ибо гнев – в ярости Его, и жизнь – в воле Его: вечером водворится плач, а наутро – радость.

7 Я же сказал в изобилии моём: «Не поколеблюсь вовек!»

8 Господи, по воле Твоей подай красоте моей силу; но Ты отвратил лицо Твоё, и был я смущён.

9 К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюсь:

10 «Что пользы в крови моей при схождении моём в погибель? Неужели прославит Тебя прах, или возвестит истину Твою?»

11 Услышал Господь и помиловал меня, Господь стал помощником мне.

12 Ты обратил скорбь мою в радость мне, разорвал рубище моё и опоясал меня весельем,

13 чтобы воспевала Тебя слава моя и я не сокрушался. Господи, Боже мой, вовек буду славить Тебя!

1 К исполнению. Псалом Давида, омрачения.

2 На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и освободи меня,

3 склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня.

4 Ибо твердыня моя и убежище моё – Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня,

5 выведешь меня из этой сети, которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи.

6 В руки Твои предам дух мой: Ты избавил меня, Господи, Боже истины.

7 Возненавидел Ты впустую соблюдающих суетное; но я на Тебя, Господи, уповал;

8 возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призрел на смирение моё, спас от бедствий душу мою

9 и не заключил меня в руках врага, поставил на просторе ноги мои.

10 Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, душа моя и внутренность моя.

11 Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись.

12 Для всех врагов моих я стал поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня вне дома бежали от меня.

13 Я забыт был как мёртвый, от сердца, я стал как разбитый сосуд,

14 ибо услышал хуление многих, живущих вокруг, когда они вместе собрались на меня, овладеть душою моею решили.

15 А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой.

16 В руках Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня.

17 Яви лицо Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей.

18 Господи, да не постыжусь я, что призвал Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад.

19 Да будут безмолвны уста коварные, говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением.

20 Как велико множество благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на Тебя пред сынами человеческими!

21 Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языков.

22 Благословен Господь, ибо Он дивно явил милость Свою в ограждённом городе.

23 Но я сказал в омрачении моём: «Отвергнут я от взора очей Твоих», – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе.

24 Возлюбите Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим безмерную гордость.

25 Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!

Псалом 31

1 Псалом Давида, в научение.

Блаженны те, кому прощены беззакония и у кого покрыты грехи!

2 Блажен муж, кому Господь не зачтёт греха, и в устах его нет коварства.

3 Ибо я замолчал; состарились кости мои от того, что кричал я весь день,

4 ибо днём и ночью тяготела на мне рука Твоя; я превратился в страдальца, когда уязвил меня терн.

5 Беззаконие моё я сознал и греха моего не сокрыл; я сказал: «Исповедаюсь в беззаконии моём Господу», – и Ты простил нечестие сердца моего.

6 Потому помолится Тебе всякий праведник в подходящее время, – и тогда при разливе многих вод они к нему не приблизятся.

Читайте также  Молитва перед освящением дома

7 Ты мне прибежище от скорби, охватившей меня; Радость моя! Избавь меня от окруживших меня.

8 «Вразумлю тебя и наставлю тебя на этом пути, по которому ты пойдёшь, устремлю на тебя очи Мои».

9 Не будьте как конь и мул, у которых нет разума, уздой и удилами нужно челюсти их затягивать, не покоряющихся тебе.

10 Много ударов грешнику, а надеющегося на Господа окружит милость.

11 Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведные, и хвалитесь, все правые сердцем.

После кафизмы 4
Трисвятое по Отче наш:

Тропари, глас 7: Смиренную мою душу посети, Господи, во грехах всю жизнь растратившую; так же как блудницу, и меня прими, и спаси меня.

Переплывая пучину нынешней жизни, помышляю я о бездне многих моих зол, и, не имея кормчего помышлений, обращаюсь к Тебе словами Петра: «Спаси меня, Христе, спаси меня, Боже, как Человеколюбец!»

Слава: Скоро вместе войдём в Христов брачный чертог, возжегши светильники наши верой; да услышим все блаженный глас Христа, Бога нашего: «Придите, любящие небесную славу, ставшие сопричастниками мудрых дев!».

И ныне: Душа, покайся прежде исхода твоего, суд неподкупный для грешников и нестерпимый. Воззови ко Господу в сокрушении сердца: «Согрешил я пред Тобою, Милосердный, в ведении и неведении; по молитвам Богородицы сжалься и спаси меня!»

Господи, помилуй (40) и молитва:

Тебе, Господи, Единому Благому и не помнящему зла, исповедаю грехи мои. К Тебе припадаю я, недостойный, взывая: «Согрешил я, Господи, согрешил и недостоин взирать на высоту небесную от множества неправд моих». Но, Господи мой, Господи, даруй мне слёзы умиления, один Благой и Милостивый, чтобы ими мне Тебя умолить и очиститься прежде конца от всякого греха. Ибо страшное и грозное место предстоит мне пройти по разлучении с телом, и множество мрачных и бесчеловечных демонов встретит меня, и никого не будет в помощь: ни спутника, ни избавителя. Поэтому припадаю к Твоей благости: не предай меня обидчикам моим, и пусть не похвалятся обо мне враги мои, Благой Господи, и да не скажут: «В руки наши ты попался и предан нам». Нет, Господи, не забудь милостей Твоих и не воздавай мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты Сам вразуми меня, Господи, только с милостью и состраданием. Враг же мой пусть не возрадуется обо мне, но погаси его угрозы на меня и упраздни все его действия. Даруй мне безупречный путь к Тебе, Благой Господи, потому что и согрешив, я не прибег к иному врачу и не простёр руки моей к богу чужому. Не отринь же моления моего, но услышь меня по Твоей благости и утверди моё сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, как огонь сжигающий во мне нечистые помыслы. Ибо Ты, Господи, Свет, высший всякого света; Радость выше всякой радости; Упокоение выше всякого упокоения; Жизнь истинная и спасение, пребывающее во веки веков. Аминь.

Псалтирь по усопшим

Изменить размер текста: AAA

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Царю Небесный: Трисвятое по Отче наш:

Тропари сия, глас 6:
Помилуй нас. Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.
Слава: Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поём Ти: Аллилуиа.
И ныне: Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Господи, помилуй (40 раз). И поклонися, елико ти мощно.

Таже молитва Святей Живоначальней Троице:
Всесвятая Троице, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими богодухновенныя сия книги, яже Святый Дух усты Давидовы отрыгну, ихже ныне хощу глаголати аз, недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся Ти, и еже от Тебе помощи прося: Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании устен стужати си, но о разуме глаголемых веселитися, и приготовитися на творение добрых дел, яже учуся, и глаголю: да добрыми делы просвещен, на судищи десныя Ти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да, воздохнув от сердца, и языком воспою, глаголя сице:
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (поклон)

Псалтирь

Слава, и ныне:

Аллилуия, аллилуия, аллилуия. Слава Тебе, Боже. (трижды)

Господи помилуй (трижды)

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшихся рабов Твоих, братий и сестер наших (имярек) и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная их согрешения и невольная, избави их вечная муки и огня геенскаго и даруй им причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согрешиша, но не отступиша от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго вероваша, и Еди́ницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповедаша.
Темже милостив тем буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Псалтирь

Слава, и ныне:

Аллилуия, аллилуия, аллилуия. Слава Тебе, Боже. (трижды)

Господи помилуй (трижды)

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшихся рабов Твоих, братий и сестер наших (имярек) и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная их согрешения и невольная, избави их вечная муки и огня геенскаго и даруй им причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согрешиша, но не отступиша от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго вероваша, и Еди́ницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповедаша.
Темже милостив тем буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Псалтирь

Слава, и ныне:

Аллилуия, аллилуия, аллилуия. Слава Тебе, Боже. (трижды)

Господи помилуй (трижды)

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшихся рабов Твоих, братий и сестер наших (имярек) и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная их согрешения и невольная, избави их вечная муки и огня геенскаго и даруй им причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согрешиша, но не отступиша от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго вероваша, и Еди́ницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповедаша.
Темже милостив тем буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Трисвятое по Отче наш:

Тропари покойные: Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи: идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.
Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.
И ныне: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души его.

Господи, помилуй. (40 раз) и молитва:

Владыко Вседержителю, Непостижиме, начало света и преумная сило, иже Ипостасного Слова Отец и единосильнаго Твоего Духа испуститель: милосердныя ради милости и неизреченныя благости не презревый человеческого естества, тмою греха содержимого, но Божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки светивый миру, последи же нам того единородного Твоего Сына благоволивый плотию возсияти и ко осиянию нас Твоего просвещения наставити: да будут уши Твои внемлюще гласу моления нашего, и даруй нам, Боже, во бденном и трезвенном сердце, всю настоящего жития нощь прейти, ожидающым пришествия Сына Твоего и Бога нашего, судии всех, да не возлежаще и спяще, но бодрствующе и воздвижени в делание заповедей Твоих обрящемся и в радость Его совнидем, идеже празнующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Найдите нас

109469, Москва, Пересечение Перервинского бульвара и улицы Поречная
тел.: +7 (926) 437-65-15
Храм открыт ежедневно с 11:00до 19:00.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector