Молитва мытаря и фарисея текст

Молитва мытаря и фарисея текст

Молитва мытаря и фарисея текст

Неделя, в нюже чтется священное и святое Евангелие, притчи Мытаря и фарисея

Стихиры в Неделю Мытаря и фарисея.

Глас 1. Не помо́лимся фарисе́йски, бра́тие: / и́бо вознося́й себе́ смири́тся. / Смири́м себе́ пред Бо́гом, / мыта́рски поще́нием зову́ще: / очи́сти ны, Бо́же, гре́шныя.

Фарисе́й тщесла́вием побежда́емь, / и мыта́рь покая́нием приклоня́емь, / приступи́ста к Тебе́ еди́ному Влады́це: / но ов у́бо похвали́вся, лиши́ся благи́х: / ов же ничто́же веща́в, сподо́бися дарова́ний. / В сих воздыха́ниих утверди́ мя, Христе́ Бо́же, / я́ко Человеколю́бец.

Глас 8: Вседержи́телю Го́споди, / вем, коли́ко мо́гут сле́зы: / Езеки́ю бо от врат сме́ртных возведо́ша, / гре́шную от многоле́тных согреше́ний изба́виша, / мытаря́ же па́че фарисе́я оправда́ша: / и молю́ся, с ни́ми причта́в, поми́луй мя.

От дел похвале́ньми, / фарисе́я оправда́юща себе́ осуди́л еси́ Го́споди, / и мытаря́ смири́вшася, / и воздыха́ньми очище́ния прося́ща оправда́л еси́: / не внима́еши бо велему́дренным помысло́м, / и сокруше́нная сердца́ не уничижа́еши. / Те́мже и мы Тебе́ припа́даем во смире́нии, / пострада́вшему нас ра́ди: / пода́ждь оставле́ние и ве́лию ми́лость.

Глас 5: Отягче́нныма очи́ма мои́ма от беззако́ний мои́х, / не могу́ воззре́ти и ви́дети высоту́ небе́сную: / но приими́ мя, я́ко мытаря́ ка́ющася, Спа́се, / и поми́луй мя.

Глас 3: Фарисе́я велехва́льный глас, ве́рнии возненави́деше, / мытаре́вой же благоумиле́нной моли́тве поревнова́вше, / не высо́кая му́дрствуем, но себе́ смиря́юще со умиле́нием воззове́м: / Бо́же, очи́сти грехи́ на́ша.

Слава, глас 3: Мытаря́ и фарисе́я разли́чие разуме́вши душе́ моя́, / о́наго у́бо возненави́ждь горды́нный глас, / о́ваго же ревну́й благоумиле́нной моли́тве, и возопи́й: / Бо́же очи́сти мя гре́шнаго, и поми́луй мя.

И ныне, Богородичен воскресен, в тойже глас: Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха, / во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия, / от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща, / нас же ра́ди, из Тебе́ без отца́ бы́вша, пло́тию родила́ еси́, / и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́. / Те́мже не преста́й моли́ти, / изба́витися от бед душа́м на́шим.

1 В коне́ц, псалом Давиду, внегда внити к нему Нафа́ну проро́ку, 2 егда́ вни́де к Вирсави́и, жене́ Ури́еве, 50

3 Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 4 Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. 5 Яко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. 6 Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. 7 Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 8 Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 9 Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 10 Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. 11 Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. 12 Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. 13 Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. 14 Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. 15 Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. 16 Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. 17 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. 18 Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. 19 Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. 20 Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. 21 тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Слава, глас 8:

Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен:

На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Кондак, глас 4.

Фарисе́ева убежи́м высокоглаго́лания, / и мытаре́ве научи́мся высоте́ глаго́л смире́нных, / покая́нием взыва́юще: / Спа́се ми́ра, / очи́сти рабы́ Твоя́.

Вторый кондак, глас 3.

Воздыха́ния принесе́м мыта́рская Го́сподеви, / и к Нему́ присту́пим гре́шнии я́ко Влады́це: / хо́щет бо спасе́ния всех челове́ков, / оставле́ние подае́т всем ка́ющимся. / Нас бо ра́ди воплоти́ся, / Бог сый Отцу́ собезнача́льный.

Чтение Апостола и Евангелия Недели о Мытаре и фарисее

Апостол к Тимофею, зачало 296.

Ча́до Тимофе́е, ты после́довал еси́ моему́ уче́нию, житию́, приве́ту, ве́ре, долготерпе́нию, любви́, терпе́нию, изгна́нием, страда́нием, якова́ ми бы́ша во Антиохи́и, и во Икони́и, и в Ли́стрех: якова́ изгна́ния прия́х, и от всех мя изба́вил есть Госпо́дь. И вси же хотя́щии благоче́стно жи́ти о Христе́ Иису́се, гони́ми бу́дут. Лука́вии же челове́цы и чароде́и преуспе́ют на го́ршее, прельща́юще и прельща́еми. Ты же пребыва́й в ни́хже науче́н еси́ и я́же вве́рена суть тебе́, ве́дый, от кого́ научи́лся еси́. И я́ко из мла́да свяще́нная писа́ния уме́еши, могу́щая тя умудри́ти во спасе́ние ве́рою, я́же о Христе́ Иису́се.

Евангелие от Луки, зачало 89.

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: челове́ка два внидо́ста в це́рковь помоли́тися: еди́н фарисе́й, а други́й мыта́рь. Фарисе́й же став, си́це в себе́ моля́шеся: Бо́же, хвалу́ Тебе́ воздаю́, я́ко несмь я́коже про́чии челове́цы, хи́щницы, непра́ведницы, прелюбоде́е, или́ я́коже сей мыта́рь. Пощу́ся двакра́ты в суббо́ту, десяти́ну даю́ всего́ ели́ко притяжу́. Мыта́рь же издале́ча стоя́, не хотя́ше ни о́чию возвести́ на не́бо, но бия́ше пе́рси своя́, глаго́ля: Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шнику. Глаго́лю вам, я́ко сни́де сей оправда́н в дом свой па́че о́наго: я́ко всяк вознося́йся, смири́тся, смиря́яй же себе́, вознесе́тся.

Николо-Иоасафовский собор города Белгорода

По благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского

 • Главная
 • Катехизация
 • Закон Божий
 • Молитвослов
 • Библиотека

Глава 40. Притча о мытаре и фарисее. Молитва Господня.

(Лк. 18 , 10-14; Мф. 6 , 9-13)

Однажды Христос рассказал ученикам притчу о том, как надо молиться Богу.

Два человека пришли в Иерусалимский храм помолиться. Один был фарисей, старавшийся исполнять все правила закона Моисея, другой — мытарь.

Мытарями назывались люди, которым было поручено собирать налоги в пользу римлян. Они часто брали больше денег, чем нужно, обижали людей, и их все презирали.

Фарисей молился так:

— Боже, благодарю тебя, что я не такой, как другие люди, грабящие и обижающие, или, например, как этот мытарь. Я пощусь по закону, жертвую то, что закон предписывает.

А мытарь даже не смел поднять своих глаз, он стоял у порога храма и, чувствуя свои грехи, говорил:

— Боже, милостив будь ко мне грешному!

И Господь сказал:

— Для Бога угоднее молитва мытаря, чем фарисея. Бог прощает смиренного, видящего грехи свои, а гордящегося собой и своей праведностью Он смирит.

Мытарь знал, что он грешен, и каялся перед Богом. Фарисей же считал себя праведным, гордился и был доволен собой: в этом был его грех. Мы не должны осуждать друг друга. Только Бог может справедливо судить о каждом человеке. Сам Христос осудил фарисея и одобрил молитву мытаря.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Однажды ученики просили Иисуса Христа научить их молиться, и Господь дал им молитву, которая поэтому называется Молитвой Господней. Они научили этой молитве всех христиан, и теперь по всему миру, во всех странах, и православные, и католики, и протестанты молятся словами Молитвы Господней. Каждый из нас должен твердо знать ее.

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое.
Да приидет Царствие Твое.
Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли:
Хлеб наш насущный даждь нам днесь
И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.
И не введи нас во искушение,
Но избави нас от лукаваго.
Яко Твое есть царство и сила и слава во веки веков.
Аминь.

ОБЪЯСНЕНИЕ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ

1. Отче наш, Иже еси на небесех.

Мы называем Бога Отцом, потому что мы Его дети. Мы дети Божии, так как наш общий Отец, Бог, дает нам жизнь и все необходимое для нее. Мы не называем Его в этой молитве «Отче мой», а говорим «Отче наш», потому что Он общий наш Отец, и мы молимся о всех людях, а не только за себя. Если же мы называем Бога Отцом, то должны и жить так, чтобы быть достойными детьми небесного Отца.

2. Да святится имя Твое.

Мы просим, чтобы святилось имя Божие, чтобы оно прославлялось людьми на земле. Поэтому наша жизнь должна быть чистой, такой, чтобы другие люди, даже не знающие о Боге, видя добрую нашу жизнь, хвалили и прославляли Бога, дающего нам силу делать добро.

3. Да приидет Царствие Твое.

Этими словами мы молимся о том, чтобы все люди стали участниками Царствия Божия, т. е. христианами, чтобы Господь воцарился в их сердцах и чтобы скорее наступило второе и славное Его пришествие.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ:

 1. Как молился фарисей и как молился мытарь?
 2. Почему молитва «отче наш» называется Господней?
 3. Почему мы называем Бога Отцом?
 4. Почему мы говорим «Отец наш», а не «Отец мой»?
 5. Как мы должны жить, чтобы слова наши «Отче наш» были правдой?
 6. Что мы должны желать для других людей?

Самостоятельная работа:

Мы читаем Молитву Господню, как и все церковные молитвы, на церковно-славянском языке. Некоторые слова нам не совсем понятны. С помощью следующих объяснений напиши молитву Господню понятными для тебя словами:

Отче — Отец;
Иже — который;
Да — пусть (пример: да святится — пусть святится);
Яко — как;
Насущный — необходимый, ежедневный, сегодняшний;
Остави — прости, отпусти;
Искушение — соблазн, дурное желание;
Лукавый — нечистый дух, диавол.

В этой главе ожидается публикация иллюстраций! 05.10.2013 // Admin

Молитва мытаря

Практически каждый более-менее образованный человек знает или даже видел в жизни или кино, что у христиан принято совершать краткую молитву, сопровождая её троекратным поклоном. Однако что это за молитва и почему во время неё делается именно три поклона, остается неизвестным для многих. Чтобы разобраться в этом вопросе, сегодня мы рассказываем о самой краткой и самой часто употребляемой в старообрядческом Богослужении и быту молитве. Эта молитва носит наименование «Молитва мытаря».

Евангельская притча о мытаре и фарисее учит людей правильной молитве. Что же гласит эта притча?

«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь (мытарь — мелкий сборщик налогов и недоимок, человек крайне презираемой в древнем Израиле профессии). Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди: грабители, обидчики, прелюбодеи (люди, ведущие распутный образ жизни — прим.), или как этот мытарь — пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что́ приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Будь милостив ко мне грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18, 10-14).

Фарисей знал и соблюдал все положения закона Моисеева и потому считал себя человеком праведным. Мытарь — это сборщик податей, человек, презираемый обществом: налоги шли в казну завоевателей-римлян. Можно сказать, что фарисей — праведник, а мытарь — грешник. Каждый из них молится по-разному. Фарисей благодарит Бога за то, что он не такой грешный, «как прочие люди». В его молитве слышно восхваление себя: какой я хороший, как правильно все делаю. А мытарь приходит к Богу с покаянием и смирением. Он не смеет даже глаза поднять вверх, а только смиренно просит у Бога милости и прощения.

Мытарь и фарисей

Глубокий смысл этой молитвы и её простота стали причиной её повсеместного распространения в христианстве.

Издавна в Церкви существует обычай совершать молитву мытаря в расширенном, утроенном варианте:

Текст молитвыПеревод и значение молитвы
Боже, милостив, буди мне грешному (поклон)Боже, будь милостив ко мне, грешнику
Создавыи мя, Господи, и помилуй мя (поклон)Ты создал меня, Господи, Ты и помилуй меня
Без числа согреших, Господи, помилуй и прости мя грешнаго (поклон)Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешника

​Когда женщина или девочка молится наедине, то изменяет окончания мужского рода на женский: «грешней», «грешную». Чаще всего эта молитва совершается с тремя поясными поклонами. Старообрядцы так и называют ее «три поклона». Они совершаются обычно в следующих случаях:

 • перед тем, как войти в храм, на паперти (крыльце);
 • при входе в жилой дом или иное помещение, где есть Крест или иконы;
 • перед тем, как выйти из храма или из дома (даже на короткое время);
 • первая часть семипоклонного начала;
 • в конце исходных поклонов после совершения молитвы в храме или дома;
 • самый краткий вариант молитвы перед едой и после нее; а также после пробуждения или перед сном.
 • проходя мимо своего храма, старообрядцы также останавливаются и молятся три поклона.
 • во все остальные моменты жизни, когда необходимо срочно обратиться к Богу.
 • этой молитве также легко учить малолетних детей по причине краткости и простоты.

Притча о мытаре и фарисее

Продолжая обличать Своих противников, особенно фарисеев, Христос произносит притчу, дополняющую предыдущие две – о заблудшей овце и о блудном сыне. Следующая притча – о мытаре и фарисее – записана в 18-ой главе Евангелия от Луки:

«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как сей мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» ( Лк. 18: 9–14 ).

«Два человека вошли в храм помолиться», – так начинает притчу Господь. В их молитве Христос раскрывает состояние того и другого. «Молитва – есть зеркало духовного устроения, – говорят св. Отцы Церкви, – посмотри в это зеркало, посмотри, как ты молишься – и ты можешь сказать безошибочно, каково твоё духовное устроение». В молитве наиболее полно открываются наши хорошие и тёмные стороны, духовное умирание и духовное возрастание. Не случайно церковная книга «Триодь Постная» (заключающая в себе все богослужения, начиная с приготовительных к Великому Посту недель и кончая Великой Субботой) открывается с многозначительной стихиры: «Не помолимся фарисейски, братие. ».

В притче фарисей предстоит перед нами как воплощение абсолютного самодовольства. Фарисей, исполнитель закона, соблюдающий все религиозные правила, приходит и молится в благодарении: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как сей мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю и вот я прихожу и благодарю Тебя». Нужно сказать, что фарисей имел некоторые основания быть довольным собой. Ведь он был представителем интеллигентного слоя общества, был по-своему религиозен, образован и начитан; он, по-видимому, твердо хранил религиозные верования и традиции, выполнял религиозные предписания, давал на нужды своей религии десятую часть от своего имения. Очевидно, будучи человеком по-своему религиозным, он не делал явного зла и вполне возможно в житейском смысле был неплохим человеком, к которому, может быть, многие относились с большим уважением.

Но самодовольство фарисея как бы доминировало в том духовном состоянии, в котором он находился, настолько доминировало, что совершенно затмевало от него самого подлинную картину того, что происходило в его душе. Ничем не ограниченное самодовольство настолько его захватило, что он совершенно забыл, что все его так называемые добродетели теряют всю свою ценность и смысл перед судом Божиим.

А вот другой – мытарь, сборщик налогов. Эта профессия в древнем мире была окружена всеобщим презрением. Мытарь, по-видимому, ничего не исполняет от закона, но, чувствуя своё ничтожество, только бьёт себя в грудь и молится: «Боже, милостив буди мне, грешному!» Скромный мытарь сконцентрировал свои духовные силы на своей греховности, на своем несовершенстве перед лицом Бога. Он понимал всю тщетность оправдания внешними делами.

Вот эти два различных состояния. С одной стороны, молитва, начинающаяся с благодарения: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Это как будто призывание Бога, а на самом деле – утверждение своего «я», ибо сердцевина гордости, по преп. Иоанну Лествичнику, есть «бесстыдное проповедание своих трудов». Господь ведь знает душу фарисея, а он говорит: «Я не таков, как все прочие – грабители, обидчики, прелюбодеи, – я не таков, как сей мытарь». Фарисей как будто и верит, и любит Господа, как будто ищет Его помощи, а на самом деле унижает ближнего и бесстыдно превозносится, он подходит уже к величайшей степени гордости – отвержению Бога.

Зачем ему Бог, когда он всё выполнил и только хвалится перед Богом своими добродетелями? Иоанн Лествичник говорит, что «страсть гордости получает пищу от благодарения». Пока еще фарисей молится, но ещё немного – и он перестанет молиться, потому что молитва есть стремление к Богу, чтобы получить от Него помощь.

«Видал я людей, – говорит преп.Иоанн Лествичник, – устами благодаривших Бога и велихвалившихся в мыслях своих. Ясное доказательство на это представляет фарисей, описанный в Евангелии, когда он сказал: «Боже, благодарю Тебя».

Самодовольный фарисей всерьез думает, что он достиг совершенства, что он знает всё. Тот, кто думает, что ему нечему больше учиться, никогда большему и не научится. Мало того, он откатывается назад. Откатился и фарисей, и самым большим его падением оказалось, что он стал осуждать других. Самодовольный всегда замыкается в себе, отделяется от других. Тогда неизбежно иссякает в нём любовь и вместо неё появляется осуждение других, презрение к ним. Самодовольство ослепляет и понуждает довольствоваться малым, делает человека нравственно минималистом, который доволен своими легкими внешними успехами и думает о количестве, а не качестве своих добрых дел. Вот и фарисей называет цифры: два раза пощусь, отдаю десятую часть.

Эти счёты не нужны Богу. Ему нужно наше сердце. Думание о количестве добрых дел приводит к законничеству, формализму. Все это было свойственно тем, кто принадлежал к секте фарисеев. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, – говорит Господь, – то вы не войдёте в Царство Небесное» ( Мф. 5: 20 ). Важно здесь отметить слова Спасителя: «. если не превзойдёт». Этим словом Господь указывает на ограниченность фарисеев и их подхода к духовной жизни. А есть и другой подход. Авва Антоний сказал однажды авве Пимену: «В том состоит делание человека, чтобы грехи свои полагать на главу свою перед Богом». Это подход к Богу того, кто нуждается в Нём, чтобы очистить свои грехи. Поэтому-то мытарь и молится: «Боже, милостив буди мне, грешному», – он нуждается в Боге, он просит, понимая, что ничего еще не сделал, он не проповедует своих, может быть, и имеющихся добродетелей, но не их, а «грехи свои полагает на главу свою перед Богом».

«Гордость есть уничтожение добродетели», – говорит Иоанн Лествичник. В древних книгах и на старых народных лубках можно встретить изображение мытаря и фарисея; изображается фарисей, мчащийся на колеснице, и мытарь, идущий пешком. Стремятся они оба в Царство Небесное. Мчится фарисей на колеснице и надеется на ней въехать в Царство Небесное, его колесница снабжена всем необходимым для достижения цели, но в последний момент она ломается, и мы видим на древних картинках, что пешеходящий мытарь его перегоняет.

Читайте также  Молитва алкашей слова

Для настоящей духовной жизни нужно себя приучить соблюдать равновесие между проявлениями внутренней и внешней религиозности. Необходимо соблюдать закон – заповеди Божии и церковные уставы. Но этого мало. Если бы мы так стали работать для Господа, то в этой работе были бы подобны человеку, который, по словам Лествичника, «думает выплыть из пучины, гребя одной рукой». Нужно обладать еще смирением мытаря.

Нужно ненавидеть возношение фарисея и падения мытаря. Мытарь вышел из храма более оправданным, но это еще не значит, что он уже в Царствии Небесном. Ефрем Сирин, учитель покаяния, автор великопостной молитвы «Господи и Владыка живота моего», заповедует нам в этой молитве зреть (видеть) наши прегрешения и не осуждать брата.

Молитва и добрые дела тщетны, если они совершаются не для Бога, а для мира, для нашего тщеславия. Тщетно всякое доброе дело, делаемое напоказ.

Тщеславие в своей основе есть, по единодушному определению Отцов Церкви, «упование на своё тщание», «отвержение Бога», «отгнание Его помощи». Ибо делая что-либо напоказ, я совершаю это вовсе не для того, чтобы воздать должное Богу, возвратить Ему приумноженный талант: «Это Твоё»,– но для того, чтобы люди меня хвалили. Этим я только утверждаю своё «я», ибо люди мне нужны здесь только для того, чтобы они мне воздали хвалу. Это «видимый» идол, по определению Святых Отцов. Я служу здесь не Богу, а людям, но и им-то служу не для них, а для себя. Фарисей уже отвергает Бога. Он приходит в храм и говорит: «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как сей мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Стало быть, я хорош. Ты меня создал, я ещё Тебя благодарю, Твоя помощь может быть нужна тому мытарю, но не мне, я ещё кланяюсь Тебе, но Ты мне уже не нужен». Это отношение человека, который во главу своей жизни ставит своё «я», свою добродетель.

Фарисей исполняет закон и закон трудный, ибо нелегко следовать всем предписаниям закона, хотя бы и Ветхого, но тщетно это, ибо у него нет смирения.

Одному Святому Отцу встретился диавол и сказал ему: «Во всём я подобен тебе, кроме одного: ты не спишь, и я бодрствую, ты постишься, и я ничего не ем, но ты побеждаешь меня смирением». Верные последователи Христа познаются не делами, а смирением. Я могу накормить кого-нибудь во имя Божие, не приписывая ничего себе, и буду иметь в этом случае истинное христианское делание. А если я буду делать то же самое, но по каким-либо другим соображениям, для каких-либо других целей, каковы бы они ни были, дело это будет не Христовым.

Притча о мытаре и фарисе – это призыв Христа подумать и искоренить фарисейство, живущее в каждом из нас. Церковь спешит на помощь. В первую приготовительную к Великому Посту неделю Церковь в своих богослужениях говорит нам: «Иди, обучайся и у фарисея, и у мытаря. У одного учись его делам, но отнюдь не гордости, ибо дело само по себе ничего не значит и не спасает, но помни, что и мытарь ещё не спасён, а является только более оправданным перед Богом, чем украшенный добродетелями фарисей».

Крепко запомним слова Христа: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет; а унижающий себя, возвысится» ( Лк. 18: 14 ).

Толкование Евангелия на каждый день года.
Неделя о мытаре и фарисее

Сказал Господь такую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Два человека, два грешника с одной только разницей, что фарисей не видел себя грешником, а мытарь глубоко сознавал и переживал это. Фарисей стал на видном месте, посередине храма или перед самым алтарем, он – достойная личность в обществе и в Церкви, а мытарь, не смея пройти вперед, стал у самого порога, как сказано в Евангелии, вдали.

Гордость фарисея и уверенность его в собственной праведности были таковы, что он искал первого места не только в глазах людей, но и перед Богом, и занимал лучшее место не только за обедами и собраниями, но и за молитвой. Одного этого достаточно, чтобы понять, какой страшной неправедностью поражен фарисей и как ослепил его грех. Грех ослепляет. «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1, 8). Предел нечестия заключается в том, что мы, будучи лживыми, как свидетельствует слово Божие, считаем себя праведными, а «Пришедшего в мир грешныя спасти» представляем лживым (Сравн.1 Ин. 5, 10).

Обратим внимание на то, что о фарисее сказано: он молился сам в себе: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Святитель Феофан Затворник говорит, что наружно в Церкви все молятся истинными словами, теми, которые поются и читаются за богослужением, и все эти слова исполнены покаяния. Но Богу важнее, как молится каждый из нас сам в себе. Бог слушает более внимательно то, что сердце говорит, а не уста, то, что человек думает и чувствует во время молитвы. Язык может обманывать, но сердце не обманывает, оно показывает человека таким, каков он есть. Блаженный Максим Христа ради юродивый говорит: «Знай, что ни Бог не может тебя обмануть, ни ты Его». «Всяк крестится, да не всяк молится». Фарисей тот, кто «бородой Авраам, а делами – Хам».

Грешный человек пришел в храм, чтобы бесчестить других людей и похвалиться своими добрыми делами. Он не грабитель, не обидчик, не прелюбодей, как другие. Мало того! Он постится два раза в неделю и десятую часть из всего, что имеет, отдает на Церковь и нищим. Запомним, братья и сестры, с самого начала нашего пути к Великому Посту: пост и молитва, и добрые наши дела, оказывается, могут не приближать нас к Богу, а наоборот, удалять от Бога и от людей. Пост и молитва, и милостыня существуют для того, чтобы мы научились смирению и любви к Богу и человеку. Фарисей постился и давал милостыню, но он презирал и ненавидел других, надмевался и превозносился перед Богом. И вообще, зачем ему было в храм приходить, если Бог отправляет его домой ни с чем! Господь показывает ложное благочестие – то фарисейство, которое неистребимо в человечестве и живо до сих пор среди христиан. Оно – как высокое, до времени зеленое дерево, не имеющее плода и гнилое внутри.

Как научиться молиться? Вот как надо молиться: мытарь, стоя вдали, не смел поднять глаз к небесам, но ударял себя в грудь, говоря: «Боже, милостив будь ко мне, грешнику». Он стоял вдали. Бог видит его так же хорошо, когда он стоит неприметно в толпе, как если бы он стоял один в середине храма . Подлинно, молитва – всегда молитва покаяния. «Покаяние человека – Божий праздник», – говорит преподобный Ефрем Сирин. Он стоит вдали, он чувствует свое ничтожество перед Богом и исполняется смирения перед величием Божиим. Господь заканчивает притчу словами «Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». «Пока человек не достигнет смирения, он не получит награды за свои труды, – говорит преподобный Ефрем Сирин. – Награда дается за смирение, а не за труды». Не за пост, не за молитву, не за добрые дела. Но кто унижает себя? Не тот, кто старается показаться меньше, чем он есть, говорят святые отцы, но тот, кто видит свою малость из-за своих грехов. Поистине, человек, даже если он желает, не может унизить себя больше, чем грех унижает его. Для человека, который чувствует и сознает глубины, в которые опустил его грех, невозможно опуститься ниже. Грех всегда может столкнуть нас вниз, в бездну вечной погибели, ниже, чем мы можем представить. Только через смирение в познании собственной нашей греховности может открыться нам тайна смирения Христова, в котором сокрыта красота и совершенство Божественной любви.

Наше чувство греха, говорят святые отцы, зависит от нашей близости к Богу. Чувство греха – мера знания душою Бога. Святой Иоанн Предтеча, величайший из рожденных женами, исполняется страха при приближении Христа: «Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его» (Мк. 1, 7). Когда пророк Исаия оказался в Божием присутствии в видении Господа, сидящего на Престоле, он осознал свою греховность: «Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами. – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6, 5). Когда апостолу Петру открылась в чудесной ловле рыб сила Божия, он припал к ногам Христа, умоляя: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный».

Из-за близости ко Христу апостол Павел мог называть себя первым из грешников. Эти слова повторяет святой Иоанн Златоуст и вся Церковь до скончания века, и каждый из нас, когда мы приступаем к таинству причащения Тела и Крови Христовых. Горе нам, если мы повторяем их одними устами.

Мы живем в мире, где все меньше чувство греха. Можно подумать, в »безгрешном обществе», у которого одна забота – чтобы был «безопасный грех». Современного человека уже не тревожит грех, его беспокоят последствия греха: болезни, катастрофы, войны, внутренняя пустота и отчаяние. Пока мы будем тратить все силы на то, чтобы победить последствия греха, пряча грех, пока мы не принесем его Богу в смиренном покаянии, последствия греха будут делать нашу жизнь все более несчастной.

Самое важное, что происходит сегодня в мире, это то, что люди теряют чувство греха. Например, древний грех прелюбодеяния воспринимается сейчас большинством – как выражение любви и свободы, и потому это вовсе не грех, а добродетель. Древний грех мужеложства – просто как иной стиль жизни. И если это не добродетель, то, по крайней мере, это уже как бы не безнравственно. Просто это – другое.

И еще две очевидных и существенных закономерности. Чем больше в мире греха, тем меньше грех ощущается как грех. И пока человек не начнет чувствовать, что грех – это грех, и что такое грех, он будет видеть других большими грешниками, чем он сам, он будет фарисеем.

И, наконец, самое главное, что мы должны запомнить сегодня навеки. Как бы ни был велик грех, есть нечто большее греха, это – Божия благодать. Божия благодать всегда больше греха, и потому апостол Павел говорит: «Верно слово и всякого приятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, от которых я первый».

Кажется, безумие мира уже достигло предела. Но святые отцы говорят, что мы не видим тысячной доли зла, которое в мире, и точно так же тысячной доли любви Бога к миру. Мы знаем, что никогда зло не одолеет до конца любовь. Никогда! Что никогда грех не будет сильнее милосердия. Более того, мы знаем: чем больше неистовствует зло – пусть зверь уже кажется сорвавшимся с цепи – тем более Дух Божий ведет нас. Там, где зло наглеет, там становится очевидным для верных присутствие Духа. «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5, 20).

Никогда, может быть, еще не была явлена сила Христова Его Церкви так, как сегодня. И призываются войти в эту славу, как никогда, грешники кающиеся, ибо, как никогда, приблизилось Царство Небесное.

Полный текст молитвы мытаря на русском, когда и как правильно нужно читать

Короткое обращение к Господу, сопровождаемое тремя поясными поклонами, называется молитвой мытаря. Его происхождение связано с одной из притч, которую рассказал Иисус Христос своим ученикам во время своего земного служения. Эта молитва символизирует осознание человеком своих грехов и смирение перед Высшей силой. Слова необходимо произносить искренно, только в этом случае обращение будет услышано Господом.

История происхождения молитвы мытаря

Гордыня и превозношение в православии считаются одними из самых страшных грехов, ведь именно эти пороки привели к падению ангела света. Поэтому истинно верующий человек постоянно просит Бога сохранить его от этого греха и проверяет свое духовное состояние, обращаясь с молитвами к святым и ангелу-хранителю.

Чтобы понимать, что означает молитва мытаря, и в каких случаях ее необходимо произносить, стоит разобраться, кем являлся этот человек. Современному человеку, не изучающему Библию и не посещающему храм, сложно понять значение слова «мытарь», ведь сегодня таких людей нет. Однако мытаря, или сборщика податей, можно сравнить с современным налоговым инспектором. В древние времена такие люди отвечали за наполнение казны императора и собирали подати со всех жителей подконтрольной территории. В те времена, когда Христос совершал свое земное служение, к мытарям относились пренебрежительно и не любили за то, что они брали с народа намного больше податей, чем это полагалось по закону.

Иудейские священники считали сборщиков податей оскверненными из-за того, что те общались с язычниками, и старались не находиться в их обществе. В притче, которую рассказал Иисус своим ученикам, речь шла о фарисее, уважаемом члене иудейского общества, и всеми презираемом мытаре, которые зашли в храм помолиться. Первый благодарил Бога за то, что живет праведной жизнью и не похож на стоящего рядом сборщика податей. Второй же не смел поднять головы и, осознавая свои грехи, каялся и просил прощения у Господа. Христос сказал, что из этих двоих мытарь пойдет более оправданным, чем священник, так как искренне покаялся в своих деяниях.

С тех пор в православии этой молитве придается большое значение, так как сам Господь обратил на нее внимание в Святом Письме.

Когда нужно читать

Добрые дела, совершаемые человеком, не могут принести ему спасения и прощения совершенных грехов, так как Богу нужны смиренное сердце и искреннее покаяние. Именно поэтому молитва мытаря имеет такое большое значение в православии.

Эти несколько слов, которые оставил верующим людям Господь на страницах Библии, помогают правильно построить духовную жизнь христианина и примирить его с Богом.

Читают молитву сборщика податей в нескольких случаях:

 • когда человек чувствует беспричинный страх или тревогу за себя и своих ближних;
 • проходя мимо церкви или любого христианского храма;
 • собираясь на богослужение и перед входом в церковь;
 • перед обращением к Господу с любой просьбой;
 • когда человек чувствует, что поступил неправильно, и у него тяжело на сердце;
 • при возникновении тяжелых жизненных обстоятельств или проблем;
 • перед входом в любое помещение;
 • при начале важного дела;
 • перед тем, как лечь в больницу;
 • после пробуждения и перед отходом ко сну;
 • когда необходимо срочно обратиться к Господу, а времени на долгие молитвы нет;
 • в начале первой части семипоклонного начала;
 • при окончании основной молитвы дома или в храме;
 • перед началом принятия пищи и после окончания трапезы.

Полный текст на русском языке

Боже, милостив буди мне грешному

Расширенный утроенный вариант:

Боже, милостив, буди мне грешному (1-й поклон)

Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй мя (2-й поклон)

Создавый мя, Господи, прости мя! (3-й поклон)

На русском языке:

Боже, будь милостив ко мне, грешнику,

Ты создал меня, Господи, Ты и помилуй меня,

Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешника.

Правила чтения

Даже такую молитву, как обращение мытаря, необходимо читать правильно, чтобы она принесла пользу, а не была статичным произношением заученных слов. Человек должен осознать свою греховность и необходимость в Господе для борьбы с темными силами. Также молящийся должен искренне захотеть изменить свою жизнь и понимать, что это возможно только с Божьей помощью.

В том случае, если текст произносит женщина, ей необходимо покрыть голову косынкой или шарфиком, и менять слова на «грешную», «грешной». Также молитва сопровождается тремя поясными поклонами, по одному на каждую строчку произносимого текста.

Если человек с полным смирением произносит молитву, Бог всегда придет к нему на помощь в сложной ситуации и защитит от зла.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector