Молитва молите Бога о нас

Молитва молите Бога о нас

Молитва молите Бога о нас

Канон Честным Небесным Силам Безплотным (Архангелам и Ангелам)

Канон Безплотных, творение Иоанна монаха, глас 8.

Песнь 1.

Ирмос: Песнь возсле́м, лю́дие, / чу́дному Бо́гу на́шему, / свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, / песнь побе́дную пою́ще и вопию́ще: / пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Вси воспои́м, ве́рнии, / вся управля́ющую невеще́ственныя Го́рних лико́в чинонача́лия, Тро́ицу несозда́нную: / Свят, Свят, Свят еси́, вопию́ще, Бо́же Вседержи́телю.

Положи́л еси́ тва́рей Нача́ло, суще­ство́ Безпло́тное, Тво́рче А́нгелов, / пречи́стый Твой Престо́л окружа́ющее, зва́ти Тебе́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же Вседержи́телю.

Сла­ва: Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнови́дче Бо́жия воплоще́ния, / Михаи́ле же, чино́в невеще́ственных первостоя́телю, непреста́нно зову́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же Вседержи́телю.

И ныне: Трепе́щу та́инства, Хри­сте́, Тво­е­го́ снизхожде́ния, / я́ко И́же естество́м Бог, прия́л еси́ от Де́вы роди́тися я́ко Челове́к, / да спасе́ши мир от рабо́ты проти́внаго.

Песнь 3.

Ирмос: Страх Твой, Го́споди, / вса­ди́ в серд­ца́ раб Твои́х / и бу́ди нам утвержде́ние, / Тя во и́стине призыва́ющих.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Кре́постию поста́вил еси́, Безсме́ртне, си́льныя, / соверша́ющия всесвяту́ю Твою́ во́лю, / Тебе́ в вы́шних все­гда́ предстоя́щия.

Таи́нники Тво­е­го́ вочелове́чения и честна́го воста́ния, / А́нгельския чинонача́льники, Хри­сте́, за ны при­и­ми́ моля́щияся.

Сла­ва: А́нгелы приста́вил еси́ храни́тели челове́ком, я́ко Благоутро́бен, / служи́тели же показа́л еси́, Хри­сте́, спасе́ния Твои́х уго́дников.

И ныне: Неизрече́нно зача­ла́ еси́ Го́спода и Спа́са Богоневе́сто, / избавля́ющаго ны от лю́тых, Тя вои́стинне призыва́ющия.

Го́споди, поми́луй, три­жды.

Седален, глас 8.

Небе́сных нача́льницы и первостоя́телие высокопресто́льных и стра́шных / Боже́ственныя сла́вы Михаи́ле и Гаврии́ле Архистрати́зи, / А́нгелов чинонача́льницы, со все­ми Безпло́тными, / о служи́телие Влады́чни! / О ми́ре непреста́нно моля́щеся, / испроси́те оставле́ние прегреше́ных на́ми, / и ми́лость, и благода́ть обре­сти́ в день су́дный.

Сла­ва, и ныне, Богородичен:

Богоблагода́тная, Чи́стая, Благослове́нная, / благоутро́бия ра́ди ще́дрот из Тебе́ Ро́ждшагося / с вы́шними Си́лами, и Арха́нгелы, и все­ми Безпло́тными моли́ непреста́нно / пода́ти нам пре́жде кон­ца́ ми́лостивно проще́ние грехо́в / и жития́ исправле́ние, я́ко да обря́щем ми́лость.

Песнь 4.

Ирмос: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди, / и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ их, / и спасе́ние бысть ежде́ние Твое́ / ве́рно пою́щим: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Всел еси́ на А́нгелы, я́коже на ко́ни, Человеколю́бче, / и прия́л еси́ руко́ю Твое́ю броз­ды́ их, / и спасе́ние бысть ежде́ние Твое́ непреста́нно вопию́щим: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Покрыва́ет А́нгелы доброде́тель Твоя́, Человеколю́бче, / и зем­ли́ исполня́ет кон­цы́ Тво­е­го́ сла́внаго, Безнача́льне, Боже́ственнаго хвале́ния, / с ни́ми Тебе́ вопию́щия: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла­ва: Изше́л еси́, Ще́дре, на спасе́ние люде́й Твои́х, Хри­сте́, / созыва́еши же дру́ги, Си́лы Твоя́, / и весе́лие бысть прише́ствие Твое́ ве́рно Тебе́ вопию́щим: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ныне: Де́ва и Ма́ти преесте́ственно яви́лася еси́, Всечи́стая, / я́ко Бо́га, Того́жде и Челове́ка Хри­ста́, ро́ждшая. / Ему́же со стра́хом вопию́т А́нгельския чи́ни: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5.

Ирмос: От но́щи неве́дения / по душелови́тельному пути́ при́сно блудя́щаго, / све́том ра́зума Тво­е­го́, Го́споди, преднаставля́я мя, / на сте­зю́ за́поведей Твои́х напра́ви.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Невозвра́тным жела́нием при́сно к высо­те́, / к Тебе́, Хри­сте́, носи́ми, кра́йнейшему всех жела́ний, / А́нгельския си́лы непреста́нно Тя сла́вят.

Ты у́мныя по суще­ству́, нетле́нныя благода́тию Твое́ю, Хри­сте́, / устро́ил еси́ песнопе́вцы Тво­е­го́ вели́чества, / А́нгелы Твоя́, по о́бразу соде́лав, Непостижи́ме.

Сла­ва: Ты непрекло́нны на го́ршее к Тебе́ приближе́нием, Хри­сте́, / сохрани́л еси́ Твоя́ слу­ги́, / исто́чник бо бла́гости Ты еси́, / благотвори́ши досто́йно Тебе́ служа́щия.

И ныне: Умерщвле́нную мою́ ду́шу страстьми́ ме́рзкими, Всенепоро́чная ожи­ви́, / жи́зни Храни́теля ро́ждшая, / и к сте­зи́ ве́чней, и блаже́нней жи́зни упра́ви.

Песнь 6

Ирмос: Ио́ну в ки́те, Го́споди, / еди́наго всели́л еси́, / мене́ же, свя́заннаго мре́жами вра́жиими, / я́ко от тли о́наго спаси́.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Боголе́пне от не су́щих, Го́споди, / сло́вом Твои́м приве́л еси́ суще­ства́ Небе́сных безсме́ртных во́инств, / светови́дны ты́я соде́ловая.

Таи́нницы честни́и Бо́жия хвале́ния бы́сте Безпло́тнии, / гра́ждане Небе́сныя и Боже́ственныя и́стинно ски́нии, / Твор­цу́ досто́йно служа́ще.

Сла­ва: Безпло́тных чи́ни у́мнии / Тя, Сы́не Бо́жий пребезнача́льный, хва́лят непреста́нно / и славосло́вят, я́ко Твор­ца́ и Созда́теля вся́ческих.

И ныне: Со Отце́м в вы́шних, Пречи́стая, безнача́льне седя́щаго, / на объя́тиих Твои́х восклони́ти сподо́билася еси́: / Его́же нам пода́ждь, Чи́стая, рабо́м Твои́м, Ми́лостива.

Го́споди, поми́луй, три­жды. Сла́ва, и ны́не:

Кондак, глас 2:

Архистрати́зи Бо́жии, / служи́телие Боже́ственныя сла́вы, / А́нгелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, / поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, / я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

Рекл еси́, Человеколю́бче, в писа́ниих Твои́х / мно́жеству ра́доватися А́нгелов на Небе­си́ / о челове́це еди́ном ка́ющемся, Безсме́ртне. / Те́мже мы, и́же в беззако́ниих, Безгре́шне, / еди́не Сердцеве́дче, / Тя моли́ти все­гда́ дерза́ем, я́ко Благоутро́бнаго, / уще́дрити и низпосла́ти недосто́йным умиле́ние, Влады́ко, / подая́й нам проще́ние: / о всех бо нас мо́лятся Тебе́ Безпло́тных Архистрати́зи.

Песнь 7.

Ирмос: О́троцы евре́йстии в пещи́ / попра́ша пла́мень дерзнове́нно / и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще: / благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Све́ты яви́л еси́, Ще́дре, А́нгелов Твои́х невеще́ственное суще­ство́, / неизрече́ннаго све́та исполня́еми непреста́нно, / благослове́н еси́, зову́щия, Бо́же во ве́ки.

Ему́же предстоя́т непреста́нно, служа́ще тьмы А́нгелов, / ли́ца же зре́ти не терпя́т зре́ния, / благослове́н еси́, зову́ще, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла­ва: Сло́вом Твои́м Ипоста́сным А́нгельское есте­ство́ соде́лал еси́, / освяти́в же Боже́ственным Ду́хом, / Тро́ицу Богосло́вити научи́л еси́, Бо́же, во ве́ки.

И ныне, Тро­и­чен: Три у́бо, у́мствующе Ипоста́си, неопи́санное сла́вим Суще­ство́, / Отца́, Сло́ва со Ду́хом, вопию́ще: / благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Песнь 8.

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася, / и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, / Го́спода по́йте / и превозноси́те во вся ве́ки.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

А́нгельскому поревну́им житию́, и мы́сли впери́м к высо­те́, / и с ни́ми невеще́ственно воспои́м Го́спода, / пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Лико́вственницы ликова́ния Небе́снии, / Престо́л обстоя́ще сла́вы, / о́крест Бо́га же все­гда́ обраща́ющеся, / А́нгели пою́т и превозно́сят Его́ во вся ве́ки.

Сла­ва: Невеще́ственнаго огня́ творя́щей пла́мень, / на высо­те́ непреста́нно служа́щия, и А́нгелы ду́хи явля́ющей, / Тро́ице покланя́емся и славосло́вим во вся ве́ки.

И ныне: Ему́же на Небе­си́ предстоя́т с тре́петом тьмы А́нгел и Арха́нгел, / Того́ на объя́тиих носи́ти сподо́билася еси́, Богоро́дице, / моли́ спасти́ся славосло́вящим Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Уста́вы пре­ш­ла́ еси́ есте­ства́, / Соде́теля заче́нши и Го́спода, / и дверь спасе́ния ми́рови была́ еси́. / Тем Тя, Богоро́дице, / непреста́нно велича́ем.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Тя, неизрече́нно соедини́вшаго Небе́сным, Хри­сте́, земна́я / и еди́ну Це́рковь соверши́вша А́нгелов и челове́ков, / непреста́нно велича́ем.

А́нгели же и Арха́нгели, / Престо́ли, Вла́сти и Госпо́дьства, / Нача́ла же и Си́лы, Херуви́ми и Серафи́ми, / с Богоро́дицею о ми́ре моли́теся.

Сла­ва: Всех предста́телие показу́ющиися, Михаи́л с Гаврии́лом, / посети́те от люб­ве́ чту́щия всепра́зднственную па́мять ва́шу и ве́рно воспева́ющия: / спаса́йте от вся́каго обстоя́ния.

И ныне: Ра́дуйся, свята́я Богоневе́сто! / Ра́дуйся, Свет ми́ру ро́ждшая ве́рным! / Ра́дуйся, сте­но́ и покро́ве всех нас: / Бо́га, я́ко Благоде́теля за ны непреста́нно моли́.

Светилен.

О́гненных, Архистрати́же, слуг предста́тельство от Отца́ прия́л еси́ Михаи́ле, све́тов, / тем и сия́ние Того́ сла́вы сия́ющее и́маши, / окру́г пречи́стаго Престо́ла ты пред­стоя́, / я́ко пе́рвый Невеще́ственных чино́в.

Сла­ва: Невеще́ственных Сил, Арха́нгел и А́нгел, / Госпо́дьств, и Престо́л, и Нача́л предста́тель пред Бо́гом постоя́нный, / Архистрати́же Боже́ственне, Михаи́ле пресла́вне, / нестерпи́мому бо Престо́лу предстоя́й, / покры́й, соблю­ди́, сохра­ни́ и спа­си́ вся, ве́рою тя почита́ющия, / мирска́го предста́теля.

И ныне, Бого­ро­ди­чен: Честне́йшая еси́ Херуви́м сла́вных и Серафи́м, Всепе́тая, / стра́шных без сравне́ния сла́внейшая / и всех святы́х А́нгел святе́йшая, Пречи́стая: / Зижди́теля бо всех пло́тски неизрече́нно роди­ла́ еси́, Богоро́дице. / Его́же моли́ рабо́м Твои́м разреше́ние дарова́ти прегреше́ний.

Молитва всем чинам Ангельским:

Вси святи́и Небе́сные беспло́тные Си́лы, удосто́йте меня́ си́лы сокруша́ть все зло и стра́сти под но́ги мои́. Святи́и беспло́тные Серафи́мы, удосто́йте меня́ име́ть пламене́ющее се́рдце к Бо́гу. Святи́и беспло́тные Херуви́мы, удосто́йте меня́ име́ть прему́дрость для сла́вы Бо́жией. Святи́и беспло́тные Престо́лы, удосто́йте меня́ различа́ть и́стину от непра́вды. Святи́и беспло́тные Го́сподства, удосто́йте меня́ госпо́дствовать над страстя́ми, что́бы дух поработи́л плоть. Святи́и беспло́тные Си́лы, удосто́йте меня́ име́ть му́жество в исполне́нии во́ли Бо́жией. Святи́и беспло́тные Вла́сти, удосто́йте меня́ име́ть си́лу побе́ды над злом. Святи́и беспло́тные Нача́ла, удосто́йте меня́ служи́ть Го́споду Бо́гу в непоро́чности се́рдца и дел рук мои́х. Святи́и беспло́тные Арха́нгелы, удосто́йте меня́ исполня́ть во́лю Го́спода на́шего на́шего Иису́са Хри­ста́. Святи́и беспло́тные А́нгелы, удосто́йте меня́ руково́дствоваться за́поведями Бо́жиими во все дни жи́зни мое́й.

Молитва всем святым и безплотным Небесным Силам:

Бо́же Святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на Небе­си́ от А́нгел воспева́емый, на зем­ли́ от челове́к во святы́х Свои́х хва́лимый; да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й святе́й о́вы Апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Само­му́ де́йствующему вся во всех, мно́зи соверши́шася святи́и в ко́емждо ро́де и ро́де, разли́чными доброде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́, нам о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дшии, гото́ви, в не́мже са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти. Сих святы́х всех воспомина́я и их богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама­го́ в них де́йствовавшаго восхваля́ю и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя, Свя́те святы́х, даждь ми, гре́шному, после́довати их уче́нию, житию́, люб­ве́, ве́ре, долготерпе́нию, и их моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Святые ходатаи за нас перед Богом

Святые ходатаи за нас перед Богом

Почитание святых – это древняя христианская традиция, сохраняющаяся с апостольских времен. Мученик, пострадавший за Христа, сразу после своей смерти становился объектом почитания благоговейного почитания верующих. На гробницах первых христианских святых совершали Божественную Литургию, им возносили молитвы. Понятно, что святому воздавалось особое почитание, но вовсе не как отдельному богу. Это были люди, отдавшие свою жизнь за Бога. И, в первую очередь, они сами были бы против превознесения их в ранг божества. Ведь мы, к примеру, чтим память людей, положивших свою жизнь за Отечество на полях сражений. И даже ставим им памятники, чтобы будущие поколения знали бы и чтили этих людей. Так почему же христиане не могут чтить память людей, особо угодивших Богу своей жизнью или мученической смертью, при этом называя их святыми?

В чем разница между поклонением Богу и почитанием святых? Действительно, человек призван служить Господу Богу своему и только Ему одному. Поклонение чему-либо или кому-либо другому расценивается как нарушение первой заповеди: « Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем Моим » (Исх. 20, 2-3). Служение Господу проявляется и в церковной и в повседневной жизни христианина.

Из Священного Писания известно, как Господь грешным людям говорил, чтобы они обращались с молитвой к Его угодникам, дабы те помолились за них. Так Господь Авимелеху, царю Египетскому, говорит об Аврааме: Он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив (Быт. 20, 7). Пойдите к рабу Моему Иову, — говорит Бог друзьям его согрешившим, — раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, иначе Я погубил бы вас (ср.: Иов. 42, 8).

Вера святых есть вера Православная и она призывает к почитанию святых с апостольских времен. Много может усиленная молитва праведного (Иак. 5, 16), — пишет апостол Иаков. « Поминайте наставников ваших…. и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их » (Евр. 13,7) — ап. Павел. Вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства (Евр. 12, 22-23). — ап. Павел. И один из величайших святых Иоанн Дамаскин говорил о этом почитании: » Достопоклоняемы святые — не по естеству своему, мы поклоняемся им, потому что Бог прославил и соделал страшными для врагов и благодетелями для приходящих к ним с верою. Поклоняемся им мы не как богам и благодетелям по естеству, но как рабам и сослужителям Божиим, имеющим дерзновение к Богу по любви своей к Нему. Поклоняемся им, потому что сам Царь относит к Себе почитание, когда видит, что почитают любимого Им человека не как Царя, но как послушного слугу и благорасположенного к Нему друга «.

Церковь Небесная – торжествующая вкупе с Церковью земной – воинствующей составляет единую Церковь Христову – Его Тело. А все люди, в том числе святые угодники, порознь являются членами Церкви Христовой. Святые являются нашими молитвенниками и покровителями в небесах и поэтому живыми и деятельными членами Церкви воинствующей, земной. Их благодатное присутствие в Церкви, внешне являемое в их иконах и мощах, окружает нас как бы молитвенным облаком славы Божией. Оно не отделяет нас от Христа, но приближает к Нему, соединяет с Ним. Это не посредники между Богом и людьми, которые отстраняли бы Единого Посредника Христа, как думают протестанты, но наши сомолитвенники, друзья и помощники в нашем служении Христу и нашем общении с Ним. Посредник же «. един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. « (1 Тим. 2, 5-6). Церковь есть тело Христово, и спасающиеся в Церкви получают силу и жизнь Христову, обожаются, становятся «богами по благодати», сами являются христами во Христе Иисусе. Таким образом, святые суть те, кто подвигом своей действенной веры и деятельной любви осуществили в себе свое богоподобие и тем явили в силе Божий образ, чем и привлекли к себе изобильную благодать Божию. Ведь сам Христос говорит в Евангелии: «кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему, и обитель у него сотворим » (Ин. 14, 23). Апостол лишь подтверждает эти слова : « не я живу, но живет во мне Христос » (Гал. 2, 20).

Святые суть наши сомолитвенники и друзья на пути служения Богу.Но разве мы не можем просить ходатайствовать за нас пред престолом Вседержителя? Разве не то же самое происходит в нашей повседневной жизни, когда мы просим наших близких и знакомых замолвить слово за нас перед начальством? А ведь Отец наш Небесный куда выше любого земного начальства. И Ему действительно возможно все, чего нельзя сказать о простых земных людях. Но при молитве к святым угодникам вовсе нельзя забывать о молитве Господу. Ибо только Он – Податель всех благ.

Действительно бывает что некоторые православные христиане в молитве к святым забывают о Том, к Кому, в конце концов, и направлена будет молитвенная просьба, пусть и предстательством кого-либо из святых. Конечно же не должно христианину забывать о Господе Боге своем. Ведь и святые служили именно Ему.

Святые могут помогать нам не в силу изобилия своих заслуг, но в силу обретаемой ими духовной свободы в любви, которая достигается их подвигом. Она дает им силу предстательства пред Богом в молитве, а также и в деятельной любви к людям. Бог дает святым, наряду с ангелами Божиими, совершать Свою волю в жизни людей деятельной, хотя обычно и невидимой, помощью. Они суть руки Божии, которыми Бог совершает дела Свои. Поэтому святым и за гранью смерти дано творить дела любви не в качестве подвига для своего спасения, которое уже совершено, но, действительно, для помощи в спасении других собратий. И помощь эта даруется Самим Господом во всех наших житейских нуждах и переживаниях по молитвам святых. Отсюда и святые – покровители тех или иных профессий или ходатаи перед Богом в житейских нуждах.

Благочестивая церковная традиция, основываясь на житиях святых, приписывает им действенную помощь своим земным собратьям в различных нуждах. К примеру, Георгий Победоносец, бывший при жизни воином, почитается как покровитель православного воинства. Великомученику Пантелеимону, бывшему при жизни врачом, молятся об избавлении от телесных недугов. Николая Чудотворца очень почитают моряки, ему же молятся девицы об удачном замужестве, основываясь на фактах его жития. Люди, живущие за счет рыбной ловли, молятся об удачном улове апостолам Петру и Андрею, которые до своего высокого призвания были простыми рыбаками. Ну и конечно, нельзя не сказать о высшей всех ангел и архангел Пресвятой Богородице, стоящей во главе сонма святых. Она является покровительницей материнства.

О том, что святые на Небесах не прерывают с нами взаимообщения и помогают нам, заботятся о нас, знают все наши нужды, прекрасно свидетельствует житие преподобного Моисея Мурина. До своего поступления в монастырь он занимался разбоем, грабил, убивал людей, вел жизнь развратную и разгульную. Обращенный покаянием к христианской жизни, он поступил в обитель, где лукавые демоны воздвигли против него страшную плотскую брань, пытаясь заставить его нарушить свой иноческий обет. Плотское разжжение было столь невыносимым, что преподобный Моисей, несмотря на строгий пост, труд и бдение, пришел в отчаяние и решил оставить монастырь и вернуться в мир. Изнемогающий от этой жесточайшей брани, он пошел к святому Исидору, великому духовному старцу, и рассказал ему о своем искушении и о намерении выйти из монастыря. Тогда старец взял его за руку, привел в верхнее отделение своей келии и сказал ему: » Посмотри на запад «. Преподобный Моисей посмотрел и увидел на западе великое множество демонов, суетящихся и готовящихся на брань. Затем святой старец сказал: «А теперь посмотри на восток». Преподобный взглянул — и его взору предстали лики светлых Ангелов и души праведников, которых было гораздо больше, чем демонов, и которые также уготовлялись на брань. После этого святой старец Исидор объяснил Моисею: » Черные ангелы — это демоны, спешащие на брань с подвижниками благочестия, а светлые — Ангелы добрые, которых Господь посылает на помощь живущим благочестиво «. Утешенный этим видением, преподобный Моисей успокоился, возвратился в свой монастырь и стал подвизаться еще ревностнее, не поддаваясь более унынию, победив таким образом врага спасения, диавола.

Все святые, нами ныне ублажаемые, благоугодили Господу в разное время, в разнообразной обстановке и в разном чине, но внутренний путь их благоугождения был один и тот же. Этот путь состоял в любви к Господу Иисусу Христу, в неопустительном исполнении евангельских заповедей, возводящих к нравственному совершенству. Собственно же заповеди нравственного совершенства изложены в девяти заповедях блаженства, которые и вводят человека в Царствие Небесное. И первой и основной из них является заповедь о нищете духовной : Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное , — говорит Спаситель (Мф. 5, 3).

Нет такого уголка на Руси, где не было бы светильника и молитвенника, прославленного от Бога. Град Киев украшается непревзойденными преподобными отцами Антонием и Феодосием с собором прочих Киевских угодников Божиих. На юге России пострадали за веру Христову семь священномучеников, которые являются украшением Херсона.

Преподобные Зосима, Савватий, Герман Соловецкие, Сергий и Герман Валаамские прославились многочисленными чудесами и являются молитвенниками за Святую Русь. В пределах Новгородских, Белозерских, Вологодских подвизались такие дивные подвижники, как преподобные Кирилл Белоезерский, Кирилл Новоезерский, Нил Сорский, Ферапонт, Мартиниан Белоезерский. В Тамбовских лесах воссиял великий светильник — Преподобный Серафим.

В северной части России прославился Преподобный Сергий с сонмом Радонежских чудотворцев, который поистине является молитвенником и Ангелом-Хранителем всей России.

Москва имеет своих ходатаев в лице первосвятителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и священномученика Ермогена.

Краса Рязани — святой Василий Рязанский и мученик Роман. Переславль украшен подвигами преподобного Никиты Столпника и преподобного Даниила. Города Ярославль, Чернигов, Псков, Новгород, Смоленск, Вологда, Казань, Астрахань, Муром, Владимир и другие имеют у себя молитвенников, прославившихся своей богоугодной жизнью в этих местах.

Даже далекая Сибирь и та не имеет недостатка в святых, и там горят светильники в лице святителей Иннокентия и Софрония Иркутских, Иоанна Тобольского, Стефана Пермского, праведного Симеона Верхотурского и многих иных. Так богата наша Русь явленными святыми (всего их около четырехсот), а сколько святых, которые неизвестны людям, но известны Богу! Им мы просто не знаем числа.

Читайте также  Молитва кера кардиотисса Богородицы сердечной

Все они милостивым оком смотрят на оставшихся на земле братьев своих и молятся за них. Всегда слышат нас, видят наши скорби и всегда готовы помочь нам. Вот какое для нас радостное утешение! Мы не одни, но имеем на Небесах неустанно заботящихся о нас покровителей.

В Православии существует обычай давать при крещении имена в честь христианских святых, которые, при этом, называются ангелами данного человека (день именин также называется день ангела). Это словоупотребление указывает, что святой и ангел-хранитель сближаются в служении своем человеку настолько, что обозначаются даже общим именованием, хотя и не отожествляются.

Как правильно благодарить Бога, Богородицу и святых?

« Согласно практике Православной Церкви, за все благодеяния, о которых мы просили в наших молитвах, полагается благодарить только Самого Бога. И это вполне закономерно, поскольку к святым христиане обращаются как к ходатаям у Бога, имеющим дерзновение перед Ним. Но единственным источником и причиной всего, кроме греха, является Сам Господь.

Существует особый чин — Благодарственный молебен Спасителю. Его можно заказать в любом храме, но обязательным условием является присутствие на молебне того, кто его заказал. Также молиться можно и дома, например, прочитать Акафист Пресвятой Богородице, как главной Ходатаице о нас перед Богом. А вообще Господь, Матерь Божия и все святые радуются тому, когда мы имеем с ними общение в Церкви, причащаемся, исповедуемся, то есть проводим благочестивую христианскую жизнь,— это и будет настоящей, угодной Богу жизнью, которая вся должна быть благодарностью Господу за все Его неисчислимые на нас благодеяния. » —

иеромонах Дорофей (Баранов)

Можно ли Богу, Богородице и святым говорить «спасибо»?

Лучше выразить это словами благодарения или хваления, потому что в прямом смысле «спасибо» – это «спаси Боже», и его естественней обращать к людям.

Протоиерей Максим Козлов

Можно ли Богородице и святым говорить Помилуй?

Лучше придерживаться традиции Церкви, то есть Богородице и святым говорить «моли Бога о нас», а также обращаться к Богородице «спаси нас».

Все Святые, молите Бога о нас!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Все святые, молите Бога о нас!

Как-то попалась мне на глаза одна из проповедей Митрополита Антония Сурожского. Среди многих важных слов запомнился рассказ о совете, полученном Митрополитом много лет назад от своего духовного отца:
«Он мне советовал перед тем, как лечь спать, положить пять поклонов (но, конечно, речь идет не о том, сколько поклонов класть и класть ли поклоны вообще, а встать перед Богом, поклониться Ему духом и истиной, всем своим существом) и сказать: Господи! По молитвам тех, кто меня любит, — спаси и защити меня.
Вспомнятся люди близкие, родные; вспомнятся люди, которых когда-то встретил и которые тебя полюбили достойной любовью. А за ними, может, начнут вспоминаться и святые, которые были близки сердцу и которые, может быть, часто вспоминаются; и конечно, те, которых мы особенно почитаем, — но вспомнятся уже по-новому, как бы не «объективно», а по отношению к нам самим; не потому что мы их любим, почитаем, им дивимся, а потому что мы не могли бы этого делать, если бы они лицом не обратились к нам, если бы их любовь, их заботливость о нас не тронула наше сердце».
Эти слова особенно легли мне на сердце. Вечером, помолившись именно так, я легла спать. Вспомнились близкие и далекие мне люди, когда-то оказавшие помощь — делом, словом или молитвой.
А затем встали перед глазами образы святых, благодатная помощь которых сопровождала меня в жизни. Случаи такой помощи были столь многочисленны и явны, что захотелось поделиться ими, с благодарностью и великой радостью.

Святые мученики Адриан и Наталия

Мама меня привела в храм лет в четырнадцать. Слава Богу, что подростковое любопытство не позволило остаться на этапе «крещеная-хожу ставить свечки». Шло время, и я потихоньку стала «оглядываться по сторонам» в том мире, куда привело меня крещение.
Сначала «случайно» в руки попалась тоненькая брошюрка с Евангелием от Иоанна. В начале 90-х еще непросто было найти в продаже Новый Завет. Поэтому та брошюрка стала для меня первой на пути к Православию.
О Таинстве Причащения я впервые услышала только спустя год после крещения, тоже «случайно», по радио. Из сказанного в передаче вспоминается сейчас только совет подойти осознанно к исповеди и Причастию и несколько слов о необходимости прочитать правило и отговеть три дня.
Трехдневный пост был непривычным испытанием, но с этим справиться молодому организму еще как-то удалось. Правило ко Причащению нашлось дома, в календаре Московской Патриархии.
С большим трудом понимались слова Покаянного канона: «Безумне, окаянне человече, в лености время губиши; помысли житие твое, и обратися ко Господу Богу, и плачися о делех твоих горько».
Но какое-то детское упрямство помогло в тот раз дочитать все до конца.
Написав свою первую исповедь, сентябрьским утром поехала в храм, что был неподалеку от дома.
Сколько раз я проезжала мимо этой церквушки из красного кирпича. Не слишком старый, небольшой по размеру, но непередаваемо уютный даже внешне, этот храм казался кусочком сказки, невесть каким образом сохранившейся среди современных многоэтажек.
И вот впервые я зашла сюда. Уже не из праздного любопытства, но на «службу» — новое и тоже совсем непривычное слово в моем лексиконе…
Запах ладана, старинные иконы. И странно — надо же, какое совпадение! Женщины, подходящие со сложенными на груди руками к Чаше, одна за другой называют свое имя — «Наталия»!
Только потом, после службы, старенький священник, вышедший с крестом на амвон, вдруг открыл суть происходящего: «Ну а всех именинниц поздравляю с Днем Ангела — святых мучеников Адриана и Наталии, престольным праздником нашего храма».
Три дня назад, впервые решив приготовиться к Исповеди и Причастию, после случайно услышанной передачи на радио, я и не подозревала, что моя святая таким образом привела меня к себе. В храм, посвященный их с мужем мученическому подвигу!
И удивительное ощущение тепла и близости совсем иного мира — мира святых — впервые так ощутимо коснулось моего сердца в тот день.

Преподобный Сергий Радонежский

Троице-Сергиева Лавра…
Каждому человеку знакомо это название. Из учебника истории, рассказов экскурсоводов или, что еще более важно, личного опыта.
К Преподобному Сергию я впервые поехала в мае 1993 года.
Раннее, по-весеннему солнечное утро… Дорога от электрички, петляя, вдруг вывела к смотровой площадке…
Лавра! Кресты и золотые купола, сверкающие на солнце, тянущаяся ввысь стрела небесно-белой колокольни, стены монастыря с узкими бойницами возвращали куда-то в далекое прошлое. Минут пять я стояла, ни о чем не думая и ничего не желая, кроме как запомнить навсегда непередаваемую красоту этого утра.
В полутемном Троицком соборе было немноголюдно. Старенький монах читал акафист…
Каждый, кто когда-либо подходил к раке с мощами Преподобного Сергия, помнит то присутствие страха Божия, которое накрывает с первых же секунд. Ощущение величия и многовековой намоленности этого места…
Я приехала к Преподобному Сергию не просто так. Искренне и немного по-детски просила у мощей «игумена земли Русской» для себя мужа, просила помощи и благословения создать семью.
В дневнике того времени осталась запись: «Вот я вернулась из Лавры. Оставила записочку Преп. Сергию Радонежскому. Верю, что по его молитвам Господь мне пошлет полезное».
С будущим мужем я познакомилась спустя два с половиной месяца.
Много лет спустя, снова приехав к Преподобному, я вспомнила о той первой, весенней поездке. Вспомнила уже со слезами покаяния за необдуманные шаги последних лет. Но и с благодарностью за непрекращающуюся помощь и поддержку все эти непростые годы.
Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас!

Преподобный Амвросий Оптинский. Урок смирения

Про Оптину пустынь я впервые узнала из книги Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки».
И вот счастье: прошло немного времени — и вместе с прихожанами Скорбященского храма, что на Ордынке, я еду в ту самую благословенную Оптину.
В иконной лавке купила иконочку преподобного Авмросия Оптинского. Обычная картонная икона небольшого размера. Радостная память о монастыре. Захотелось освятить ее на мощах преподобного.
Но собственное своеволие вложило в голову мысль сделать это непременно перед началом общего молебна. Мои настойчивые попытки положить икону на раку с мощами несколько раз вызывали строгий взгляд монастырского иеродиакона. Наконец, недовольная, я отошла ко всем молящимся.
Когда молебен закончился, все встали в очередь, чтобы приложиться к мощам преподобного Амвросия. Подходя к раке, я наконец-то положила на секунду икону, приложилась сама. А дальше — до сих пор не пойму, как это получилось? Поднимая голову, единственная из всей очереди, не удержалась и со всей силы ударилась лбом о деревянный резной столб рядом с ракой.
В тот момент стало совершенно понятно — от кого и для чего мне был этот урок.
Икона преподобного Амвросия и сейчас стоит у меня в комнате. Напоминанием о ненужности упрямства и своеволия.
«Где просто — там ангелов до ста, а где мудрено — там ни одного», — любил говорить преподобный Амвросий.
Святые старцы оптинские, молите Бога о нас!

Святой Великомученик Пантелеимон

В 1996 году в Москву из Афонского Свято-Пантелеимоновского монастыря привозили честную главу святого Великомученика Пантелеимона. Мне довелось приложиться к мощам Великомученика в Донском монастыре. Я тогда ждала свою вторую дочь и не знала, как велика окажется помощь святого в ее и моей жизни.
Дочь родилась чуть раньше срока, маленькая и немного нервная… Ей требовалось много свежего воздуха. Мы часто ходили гулять, и однажды, спускаясь по ступенькам подъезда, я как-то неловко взяла коляску в руки. Соскочил какой-то рычажок, коляска стала складываться, и дочь на моих глазах, на лету развертываясь из многочисленных одеял, упала на ступеньки и ударилась головой! Ей было чуть больше месяца. Страх и ужас накрыли меня. Не помня себя, я схватила дочь и побежала с ней в ближайшую поликлинику. Но ни тогда, ни после врачи не обнаружили никаких последствий ушиба!
Еще несколько подобных случаев было в ее младенческой жизни. Будучи очень подвижной, она умудрялась падать в самых немыслимых ситуациях. Причем в большинстве случаев ударялась именно головой. И каждый раз по молитвам Великомученика Пантелеимона Господь уберегал ее от последствий.
Сейчас моей дочери 13 лет, она совершенно здорова, и до сих пор я с радостью вспоминаю благодатную помощь от главы святого.
«Ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких бед и болезней свобождай нас, любовию тебе зовущих: радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне» (из акафиста святому).

От редакции. Просим молитв наших читателей о здравии болящей Наталии. Как написала на форуме «Благовеста» 22 апреля Наталия Семушкина, утром по дороге на работу она потеряла сознание (дотерпела с сердечным приступом) — упала очень сильно на лестнице. «Скорая» отвезла в больницу, оттуда уже домой сотрудники донесли. Ходить временно не может, нога не работает. Только в корсете. Слава Богу, нет переломов и разрывов. Но теперь какое-то время неходячая.

Сильные молитвы

Сильные молитвы

Сильные молитвы… Как часто нам кажется, что должно существовать какое-то чудодейственное средство от всех бед, что, если сильная молитва, особенные слова помогут нам, как только мы произнесем. К сожалению, так работают только заклинания из детских сказок. Молитва — это благодарность или обращение к Богу, открытый разговор с Ним. Но, почему же тогда соседи и друзья рассказывают нам о чудесах, совершенных по той или иной молитве? Что придает молитве силу?

В Библии и Предании есть немало примеров того, как молитва становилась сильной и значимой. Некоторые молитвы мы узнали благодаря Писанию, некоторые — через святых, но удивительно то, что сильной может стать любая молитва, произнесенная с искренней верой. Сильной молитву делает не сам ее текст, а наша вера и преданность Богу.

Поэтому не стоит ждать и искать молитву, которая сработает как волшебная палочка, но вы обязательно почувствуете изменения в своей жизни, может быть, со временем, если ваша молитва обретет силу искренней веры в произнесенные слова.

Отче наш

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.

Молитва Господня известна нам из Священного Писания, что делает ее совершенно особенной. Отче наш начинается с воззванию к Господу, что должно быть первой мыслью верующего человека. К кому обратиться в беде, как не к Отцу? В молитве сосредоточены все самые важные постулаты веры. Слова, которыми Сам Господь велел обращаться к нему.

Молитва «Отче наш» читается ежедневно и в любых ситуациях, когда этого просит душа:

 • В болезни;
 • В укреплении во время тягот;
 • Когда страшно;
 • Когда человек боится оказаться во власти греха.

Символ веры

Еще одна молитва, которую знает каждый православный христианин — Символ веры. Строго говоря, Символ веры — это изложение всех основ и столпов христианского вероучения.

Мы читаем Символ веры

По-церковнославянски

По-русски

Богородице Дево, радуйся

Текст молитвы «Богородице Дево, радуйся» знает каждый православный христианин, который живет церковной жизнью. Она напоминает нам о словах Архангела Гавриила Деве Марии (Евангелие от Луки, глава 1, стихи 28—31;Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 18—35). О Благой вести говорил еще пророк Исайя: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14)

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

В этой краткой молитве заключена большая вера Девы Марии в слова Архангела, явившегося к ней, и эта вера — пример для нас.

Молитву «Богородице дево, радуйся» можно читать в любой ситуации:

 • Во время скорби и страха;
 • Уныния и печали;
 • В благодарность за заступничество;
 • В дороге;
 • Благословляя пищу;
 • Благословляя новое начинание и.т.д.

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых православных святых. Святителю Николаю Чудотворцу молятся в самых разных жизненных испытаниях, и, как свидетельствуют люди, он скоро откликается на молитву верующих.

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Тропарь святителю Николаю, глас 4

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителю Николаю, глас 3

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Молиться можно всегда, но часто к Святителю Николаю обращаются, когда жизненная ситуация совсем экстренная и без помощи Господа — ждет беда.

Если же вам кажется, что вы не получили помощи по вашей искренней горячей и сильной молитве, помните, что он нас сокрыты многие знания, которые ведает Господь. Может быть то, что сейчас кажется вам бедой, нужно для спасения вашей души.

Молитва молите Бога о нас

 • Публикации
 • Люди
 • Храмы
 • Сообщества
 • Мероприятия
 • Наши проекты
 • Елицы.Записки
 • Вопросы юристу
 • Вопросы батюшке
 • Вопросы психологу
 • Православные святыни
 • Молитва по соглашению
 • Доброе утро
 • с о.Андреем Ткачевым
 • Добрый вечер
 • Словесная акварель
 • Крылатые притчи
 • Советы психолога
 • На трезвую голову
 • ПроСтранствия
 • Духовная музыка
 • Молебен о благотворителях
 • Ориентация
 • Видео

Подать записку на Молебен об исцелении и выздоровлении великомученнику и целителю Пантелеимону в Свято-Пантелеимоновом монастыре за себя, родных и близких.

МОЛИТВА ПО ЧЕТКАМ

Каждый православный христианин должен непрестанно молиться и бодрствовать. Для этого Святая Православная Церковь своим чадам предоставила молитвы утренние и вечерние, молитвы во всяких нуждах, молитвы за живых и усопших, за болящих. Избранные молитвы собраны в «Молитвословы» и церковно-служебные книги, например, «Служебник», «Требник», «Часослов», «Триодь…» и прочие.

Все это вместе для православного христианина составляет молитвенный щит, который хранит молящегося православного христианина от козней бесовских, от зла правителей тьмы мира сего.

Непрестанно молитесь и бодрствуйте! Укрывайтесь молитвенным щитом. Как же он действует, молитвенный щит? Просто. Также просто, как все просто у Бога. На элементарном примере можно рассмотреть действие молитвенного щита: кинулся помысел на молитвенника, чтобы поразить его и свалить в грех, а войти не может – молитвенник в молитве пребывает! Голова его и сердце заняты молитвой! Он укрыт молитвенным щитом! Но вот он чем-то отвлекся, и тут же помысел проник в молитвенника. Что делать? Возобновлять молитву! И помысел отойдет.

К сожалению, православные христиане забывают о постоянной молитве. В лучшем случае читают только утренние и вечерние молитвы, да и то, большей частью, рассеянно. Так же и на службах в храме Божием рассеянность преобладает, отсюда и неполадки в духовной, семейной, общественной жизни: что-то услышал, кому-то ответил, завязался пустой разговор, дошло до ругани; увидел, запало в сердце, неотлучно «зудит» — мешает, надо же ответить…

Что же делать? Как удержаться в молитвенном состоянии? Очень хорошо в этом помогают четки – перебирание узелков, ощущение между пальцами узелков четок напоминают о молитве.

По четкам можно молиться разными молитвами. Для ежедневного молитвенного щита лучше молиться Иисусовой молитвой: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго (грешную)». На узелке между десятками можно молиться Богородице, например: «Пресвятая Богородице, моли Бога о нас»; или за здравие, за болящих, за упокой и прочее. Круг четок закончен – начинать сначала, и так беспрерывно! Через какое-то время наступит момент, когда молитва будет твориться самостоятельно, без усилия по принуждению себя к молитве: молитвенник ложится спать и просыпается с молитвой! Молитвенный щит хранит молитвенника постоянно: и день, и ночь.

Если православный христианин желает жить с молитвенным щитом, но нет возможности часто быть в храме на службах, то храмовые службы можно заменить молитвой по четкам:

за вечернее – 100 Иисусовых молитв и 25 поклонов;

за повечерие – 50 и 12 поклонов;

за полунощницу – 100 и 25 поклонов;

за утреннее – 300 и 50 поклонов;

за 1-й час – 50 и 7 поклонов;

за 3-й, 6-й и 9-й часы – по 50 Иисусовых молитв и по 7 поклонов;

за изобразительные – 100 и 10 поклонов

за канон Богородице с Акафистом – 200 и 29 поклонов;

за канон Ангелу-Хранителю – 50 и 7 поклонов.

А вот какое молитвенное правило по четкам дает старец проигумен Харалампий (монастырь преп. Дионисия, Святая Гора Афон; данное правило употребляется на Святой Горе Афон монахами, не имеющими возможности посещать уставные церковные службы)

Возлюбленные братья, вострубим подъем! Враги наши бесы не спят и непрестанно трудятся, чтобы ввергнуть нас во грехи и по причине грехов и страстей — во глубину адскую. Мы не можем противоборствовать им ничем другим, кроме молитвы. Чтение духовных книг прекрасно и полезно. Чтение или посещение церковных служб помогает тем из нас, которые имеют для этого возможность.

Однако для многих способом, который может заменить другие способы молитвы, является молитва по чёткам. На каждом узелке чёток призывай имя Господа Иисуса, произнося краткую молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» или просто: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

Читайте также  Молитва на икону Святое семейство

Начинай так: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный. Трисвятое. Пресвятая Троице. Отче наш. Господи помилуй (12 раз). Слава, и ныне. Приидите, поклонимся. 50-й псалом». Затем краткая импровизированная молитва один раз в день с кратким славословием, благодарением, исповеданием, прошением оставления твоих грехов и укрепления тебя и твоих братьев во Христе в добром подвиге.

И молитва по чёткам или по часам без чёток.

9 сотниц Спасителю или 15 минут по часам;

3 сотницы Божией Матери или 5 минут по часам;

1 сотница святому дня или 2 минуты по часам;

1 сотница святому храма или 2 минуты по часам;

1 сотница святому седмицы или 2 минуты по часам.

Повечерие. Так же, как и вечерня, с добавлением 6 сотниц Божией Матери или 10 минут по часам и 1 сотницы ангелу-хранителю или 2 минут по часам.

12 сотниц Спасителю или 20 минут по часам;

3 сотницы Божией Матери или 5 минут по часам.

27 сотниц Спасителю или 1 час по часам;

9 сотниц Божией Матери или 15 минут по часам;

по 1 сотнице или по 2 минуты: святому дня, святому храма и святому седмицы, как на вечерне;

3 сотницы всем святым или 5 минут по часам.

Последование ко святому причащению:

12 сотниц Спасителю или 20 минут по часам;

3 сотницы Божией Матери или 5 минут по часам.

Молебен Спасителю, Божией Матери или святому:

6 сотниц или 10 минут по часам.

Часы 1-й, З-й, б-й, 9-й:

18 сотниц Спасителю или 30 минут по часам;

6 сотниц Божией Матери или 10 минут по часам.

Если у тебя мало свободного времени и ты едешь в автобусе или находишься где-то еще, вместо того, чтобы рассматривать окружающих, посмотри на свои часы, заключись внутри себя и произноси молитву, как мы сказали выше.

Благодаря привычке, неотступному вниманию и непрестанной молитве ты станешь труднодостижимой целью для лукавого. Соединяя с этим благоделание любви, милосердия, веры, сострадания, умиления, самоосуждения, надежды на Бога, регулярной исповеди и божественного причащения, ты приобретешь крепкий арсенал оружия и сделаешься защищенным благодатью Божией и почти недоступным для смертоносных стрел диавола. Господь сказал: «Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5). Поэтому, зная свою немощь, смиряйся и прославляй Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы, читаемые по чёткам

Спасителю: Господи Иисусе Христе, помилуй мя.

Божией Матери: Пресвятая Богородице, спаси мя.

Святым: Святый апостоле (мучениче, пророче, праведный, преподобне отче наш, святителю отче наш и т.д.), моли Бога о мне (или просто: святе (святая)… моли Бога о мне).

Ангелу-хранителю: Святый Ангеле мой, сохрани мя.

Молитвы святым седмицы

В понедельник: Святии архангели, молите Бога о мне.

Во вторник: Крестителю Христов, моли Бога о мне.

В среду и пяток: Кресте Христов, спаси мя силою твоею.

В четверток: Святии апостоли, молите Бога о мне; святителю отче Николае, моли Бога о мне.

В субботу: Вси святии, молите Бога о мне.

В неделю: Пресвятая Троице (Боже мой), помилуй мя.

Источник: Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Иноческое келейное правило. 2005 г.

Вот такой молитвенный щит от старца! Он прост, но какую силу имеет! Также молитвенное правило дает и Серафим Саровский, это правило называется Богородичное:

150: Богородице Дево, радуйся…

После каждого десятка:

1-й: Отче наш… Милосердия двери… О Пресвятая Владычице Богородице, спаси и сохрани рабов Твоих (имена родителей и сродников), а умерших со святыми упокой в вечной славе Твоей.

2-й: О Пресвятая Владычице Богородице, спаси и сохрани и соедини к святой Православной Церкви заблудших и отпавших рабов Твоих (имена).

3-й: О Пресвятая Владычице Богородице, утоли наши скорби и пошли утешение скорбящим и болящим рабам Твоим (имена).

4-й: О Пресвятая Владычице Богородице, соедини в разлуке находящихся рабов Твоих (имена).

5-й: О Пресвятая Владычице Богородице, даруй мне, во Христа крестившемуся, во Христа облещися.

6-й: О Пресвятая Владычице Богородице, сподоби меня при последнем издыхании причаститься Святых Таин Христовых и Сама проведи душу чрез страшные мытарства.

7-й: О Пресвятая Владычице Богородице, не введи меня во искушения в сей жизни и избави меня от всяких напастей.

8-й: О Пресвятая Владычице Богородице, Пречистая Дево Мария, даруй мне непрестанную молитву Иисусову.

9-й: О Пресвятая Владычице Богородице, помоги мне во всех делах моих и избави меня от всяких нужд и печали.

10-й: О Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Дево Мария, укрепи мои силы душевные и отжени от меня уныние.

11-й: О Пресвятая Владычице Богородице, воскреси душу мою и даруй мне постоянную готовность к подвигу.

12-й: О Пресвятая Владычице Богородице, избави меня о помышлений суетных и даруй мне ум и сердце, стремящиеся ко спасению души.

13-й: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене».

О Пресвятая Владычице Богородице, наспосли и укрепи благодать Святаго Духа в сердце моем.

14-й: О Пресвятая Владычице Богородице, даруй мне мирную и безмятежную кончину.

15-й: О Пресвятая Владычице Богородице, сохрани меня от всякого зла и покрый меня честным Твоим омофором.

Слава и ныне: Господи, помилуй – 3: Благослови: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго – поклон великий один или сколько хочешь.

Видите, как здесь все в молитвах связано? «Господи…молитв ради Твоея Матере…» — Сама Богородица просит Господа за молитвенника! Мы просим Богородицу, Она просит о нас.

Афонский старец, ныне почивший, отец Паисий рассказывает о силе молитвы по четкам и силе молитвы Иисусовой: «Один монах из монастыря святого Павла поехал однажды к святому Герасиму в Кефалонию. Во время Божественной Литургии он стоял в алтаре и молился по четкам – произносил в уме молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», а в храме в это время пели. В церковь привели одного бесноватого, чтобы святой Герасим исцелил его.

Когда монах молился в алтаре, беса в храме жгло, и он кричал:

— Эй, ты, монах, не тяни эту веревку – она жжет меня!

Это услышал служивший священник и говорит монаху:

— Брат, изо всех сил молись по четкам, чтобы создание Божие освободилось от беса.

Тогда бес, рассвирепев, закричал:

— Эй, ты, старый поп, что ты говоришь ему, чтобы он тянул веревку?! Она меня жжет!

Тогда монах с еще большим усердием начал читать молитву, перебирая четки, и человек, которого мучил бес, наконец, освободился от него.

Отец Захария рассказывал, что отцы из каливы Преображения Господня в Новом скиту читали молитву Иисусову вслух.

Однажды здесь собрались множество разъяренных бесов, и один из них закричал:

— Читают молитву вслух – такая молитва не имеет силы!

Тогда один из старших бесов говорит:

— Вслух они читают молитву или в уме – она все равно имеет силу, раз мы ничего не можем им сделать».

А вот, что рассказывал отцу Паисию о силе намоленных четок отец Петр (Петруша): «Четки, отец Паисий, мы не должны выпускать из своих рук никогда, потому что это оружие монаха, которое имеет огромную силу. Однажды в Карее я перекрестил четками одного бесноватого, и он тут же исцелился». Этот же случай подтвердил и его очевидец, отец Евмений, который был в то время там и видел все своими глазами: отец Петр сидел в Карее возле разложенных для продажи четок и лекарственных трав. В это время он заметил человека, мучимого нечистым духом, которому окружающие ничем не могли помочь. Видя это, отец Петр встал, собрал свое рукоделие, бесшумно приблизился к бесноватому, перекрестил его четками и быстро, чтобы его не заметили, ушел. Почти все присутствовавшие увидели лишь то, как бесноватый внезапно исцелился.

Велик подвиг православных молитвенников! Велико их молитвенное наследие, которое не одному православному христианину помогло выстоять в духовной борьбе с силами тьмы. Молитесь же и вы непрестанно: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго»!

Молитвы, которые помогают всем и всегда

Независимо от возраста, социального положения, в жизни каждого человека наступает момент, когда он остро нуждается в помощи. И именно в это время молитва становится его первым и надежным помощником – благодаря чудотворным текстам молитва поможет ему почувствовать себя защищенным, придаст силу и подарит надежду.

 1. «Отче наш»
 2. Молитва ангелу-хранителю
 3. Молитва Николаю Чудотворцу
 4. Молитва об удаче
 5. Молитва Пресвятой Богородице
 6. Молитва последних Оптинских старцев

«Отче наш»

В православном мире существуют молитвы, которые помогают всем и всегда.

Господь сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим — из уст Божиих». (Мф 4:4)

Молитва «Отче наш», подаренная человечеству из уст сына Божьего, помогает в любых ситуациях – в беде и горе, в момент, когда только надежда на чудо сможет спасти жизнь человеческую, остановить конфликт, исцелить от болезни, успокоить и вразумить.

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю

К молитвам, которые обязательно помогутвам в любой жизненной ситуации относятся и те, которые обращены к вашему личному заступнику – ангелу-хранителю, невидимая связь с которым всегда убережет вас от бед и несчастий, а в трудную минуту принесет спасение и удачу. Ангел-хранитель сопровождает человека с момента рождения до самой кончины, и к кому, если не к нему обратить свои слова надежды?

Ангеле Божий, Хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небеси данный, прилежно молю Тя: Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу

Один из самых почитаемых святых на Руси – Николай Чудотворец. Именно к нему в молитвах обращаются те, кто нуждается в помощи, кто надеется на разрешение трудных жизненных обстоятельств.

К чудотворным молитвам, которые помогают всем и всегда, обращаются родители, надеясь на удачное замужество дочерей, и начинающие предприниматели, открывающие новый бизнес, ибо благодаря своей чистой душе и святости, Николай помогает всем страждущим:

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва об удаче

В искреннем обращении к Богу и Святым можно просить все – и любовь, и удачу, успех в делах. Единственное, о чем не должен забывать страждущий – это просить в молитвах сохранить силу духа и веру, чтобы суметь выстоять во времена тяжелые, не сломаться и не озлобиться. Молитвы, которые помогают всем и всегда, необходимо читать ежедневно, даже, если уныние и разочарование заполнили ваше сердце, и вы не видите выхода из жизненной ситуации. Слова молитвы помогут вам и станут лучом света в вашей жизни.

Молитва Пресвятой Богородице

О Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небесе́ и земли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и всех люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля вселе́нныя и Спори́тельнице хле́бов на́ших, Ты, Влады́чице, низпосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, се́лам и ни́вам, и коему́ждо до́му, на Тя упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя: бу́ди и нам, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельница, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Вся́кое же соо́бщество, вся́кий дом и семе́йство во благоче́стии и правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблюди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, всех вразуми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: «Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь». Сохрани́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, губи́тельства, гра́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и вся́каго нестрое́ния. Оби́тели на́шей (ве́си), дома́м и семе́йствам и вся́кой душе́ христиа́нстей и всей стране́ на́шей исхода́тайствуй мир и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя, Преми́лостивую Пита́тельницу и Корми́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва последних Оптинских старцев

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все то, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector